INDEX

raj
 
     Filosofický experiment/návod-Nově zakládaná JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D. v Hustopečích, Česká republika nová politická:

STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT) - strategické dokumenty


  FILOSOFIE ROVNOVÁHY

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi,
proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

 Bez mrtvol (jinde v mých spisech příp. též jako bez masa) zvířat nepřežijeme!
Chceme pouze milosrdné bio maso! (viz ZDE )
Porážkové průmyslové velkochovy jsou koncentrační tábory zvířat!
Porážková daň spolufinancuje změnu těchto velkochovů na ekologické chovy.
Porážková daň přispěje lidem v krajní nouzi.

OBÁLKA
ve formátu pdf

A/ ve formátu html: 1) FILOSOFIE ROVNOVÁHY a OBÁLKA i ve formátu pdf 

B/ ve formátu html: 2) STŘEDOŠKOLSKÁ FILOSOFIE ROVNOVÁHY a OBÁLKA (příprava) i ve formátu pdf

   
C/ SPISY FILOSOFIE ROVNOVÁHY I/-VI/ ve formátu pdf i částečně ve formátu html:

OBÁLKA

Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4

3)-I/ ÚVOD - INTRODUCTION ve formátu pdf

4)-II/ PŘÍRUČKA STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ a OBÁLKA

5)-III/ SYMBIOTICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘÍRODOVĚDECKÉ EXPERIMENTY PROKAZUJÍCÍ FILOSOFII ROVNOVÁHY a OBÁLKA

6)-IV/ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE ROVNOVÁHY a OBÁLKA

7)-V/ VĚDA O LÁSCE (CHARITOLOGIE) a OBÁLKA

Ježíšova biblická evangelia jako náboženství lásky (charity), Filosofie rovnováhy jako věda o lásce (charitě) a právo jako aplikovaná věda vědy o lásce (charitě)

Filosofie rovnováhy je věda o lásce (charitě), proto vychází minimálně z 51 procent z Ježíšových biblických evangelií, která by měla být náboženstvím lásky (charity) a ze kterých by mělo vycházet především křesťanství, ale maximálně z 49% i z jiných oblastí lidského poznání, které obsahují také vědecké poznatky o lásce (charitě). Demokratické právo by mělo poté být především aplikovanou vědou vědy o lásce (charitě), proto je věda o lásce (charitě) důležitější při aplikaci práva než mechanický výklad právních ustanovení. Jinak řečeno vždy je třeba každý právní problém řešit nejdříve z hlediska vědeckých poznatků o lásce (charitě) a až teprve poté z hlediska konkrétního právního ustanovení.

8)-VI/ MŮJ (PRÁVNÍ) PŘÍPAD    

D/ Film: 9) "FILOSOFIE ROVNOVÁHY A PORÁŽKOVÁ DAŇ. JE EVOLUCE PŘÍRODY MILOSRDNÁ?" (se stanovisky odborníků)    
        
E/
 ve formátu pdf: 10) ZÁVĚR FILOSOFIE ROVNOVÁHY
       
Zdroje: 
www.spvzt.cz , www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz http://forum.filosofie.cz/forum/ , http://youtu.be/YhOv47fQlRU , http://youtu.be/ibV-Fwh4sUc , www.e-polis.cz
   
!!! Poznámka: vzhledem k útoku proti mým paralelním webům: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz je můj paralelní web v současnosti na: www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz  

Copyleft 2019


21/04/2019 Jestliže nebude uzákonění porážkové daně motivující lidi nevraždit zvířata a prodeje zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech, pak podle mé Filozofie rovnováhy v rámci možná jen 100 let jako pomsta přírody přijde krajní světová krize, kdy budou např. jaderné války, např. z důvodu světové migrace či ekonomické krize, nacistických diktatur nebo klimatických změn.


FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

 „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace) (tj. což je možná také více názor /spekulace/).

07/07/2018 Teorie evoluce podle Filosofie rovnováhy popírá Darwinův druhový konkurenční boj o život a snaží se o smíření predátorů a jejich kořisti, tedy zejména masožravců a býložravců v tomto světě, jako tomu údajně bylo v Biblickém ráji.

Jeden člověk mi řekl, že přemýšlel o mé Filosofii rovnováhy, ale že člověk je predátor a stojí na vrcholu potravního řetězce. Že má pět dětí a chce, aby měli co jíst a měli zdravé kosti. Že maso jeho rodina moc nejí. Jestliže mají u něj chovaná zvířata krátký ale šťastný život a jsou poražena košer porážkou, tedy protnutím krční tepny, tedy téměř bez bolesti, tak jeho rodina nemá žádný hřích. Hřích je zvíře v zemědělském průmyslovém velkochovu zvířat. Že nárok na život má pouze ten, kdo o něj bojuje (tj. pravda je relativní, pravdu má ten, kdo si ji prosadí, přízeň osudu nelze ovlivnit a lze pouze využít). Že jde o přírodní rovnováhu. Že jestliže by lvi nežrali antilopy, tak se antilopy přemnoží a stejně zemřou hladem. Jde o Darwinovu evoluční teorii či ortodoxní židovství, že je to tak v přírodě dané a není možné to změnit.

Na to jsem mu ironicky řekl, že je úplný vegetarián a že se zvířata u něj mají jako v Biblickém ráji. Nyní již vážně jsem mu řekl, že, ačkoliv evoluce je zřejmě jistá, tak Darwinova evoluční teorie je jednou z mnoha teorií evoluce a že již při jejím vzniku existovaly jiné teorie evoluce, např. lamarckismus. Že teorie evoluce podle Filosofie rovnováhy popírá Darwinův druhový konkurenční boj o život a snaží se o smíření predátorů a jejich kořisti, tedy zejména masožravců a býložravců v tomto světě, jako tomu údajně bylo v Biblickém ráji. Jsem nucen provádět osobní životní experiment, že podle Filosofie rovnováhy má nárok na život ten, kdo co možná nejvíce žije v míru se svým okolím, tj. zejména jak se svými dravci tak i se svou kořistí, avšak jeho nebo její boj o život je jen druhořadý (zkouším si zajistit přízeň osudu vzájemnou pomocí a přátelstvím místo boje o život, to je jen má slabost podle darwinismu, viz křesťanství jako náboženství ve skutečnosti dravé kořisti).

Toto se opírá o mou vědeckou hypotézu, že podle „Filosofie rovnováhy“ jsou živé mikroorganismy, zejména živé buňky schopny rozeznat a zapamatovat si, zda je chráníme, zejména krmíme,  nebo zda je zabíjíme. Tedy i tyto živé mikroorganismy jsou schopny podle „Filosofie rovnováhy“ základní myšlenkové - duševní úvahy rozlišovat a zapamatovat  si přítele a nepřítele. Dalo by se říci, že mají duši v náboženském slova smyslu. K nepřátelskému živému mikroorganismu se pak nejen tyto živé mikroorganismy, ale i jejich blízké či příbuzné živé mikroorganismy chovají nepřátelsky,  resp. jej požírají,  což se v našem makrosvětě zřejmě projeví jako spor, hádka, nemoc, bolest, válka, zranění, neštěstí, neúspěch, smrt apod. K přátelskému živému mikroorganismu se potom podle „Filosofie rovnováhy“ tyto živé mikroorganismy chovají rovněž přátelsky, resp. jej nepožírají.  A požírají ty živé mikroorganismy, které by jej chtěli sežrat. Přátelské chování mikroorganismů se v makrosvětě projeví buď jako klidný a dlouhý život můj a mých potomků, nebo jako řada přátel a spolubojovníků, kteří jsou za nás ochotni se obětovat a bojovat.

12/10/2018 Jediné pro člověka celoživotně přijatelné hlavní formální pravidlo: Nedělej tvé odporné jinému. Rabín Hilel či Ježíš Nazaretský vs. rabín Šamaj. (Talmud, Shabbat 31a, Bible, Tob 4,15, Bible, Lk 6,31, Mt 7,12, Korán 83:1-6)

Protiargument shora uvedeného hlavního (zlatého) formálního pravidla je takový, že navzdory rozumové a citové něčí (např. mé) osobní životní zkušenosti podle rozumové a citové všeobecné zkušenosti v přírodě silní predátoři v nejšírším smyslu většinou neoplácejí dobro dobrem a zlo zlem, tj. velmi částo působí o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti, protože (údajně ve skutečnosti) nejvíc nechtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi.

Protiargument tamtoho protiargumentu je slovy současné převládající darwinistické teorie Richarda Dawkinse v jeho díle "Sobecký gen", že evoluce přírody je podle mé Filosofie rovnováhy většinově založena na altruistické a naopak sobecké reciprocitě nikoliv na výlučné sobeckosti např. genů, jak předpokládá  darwinismus i Dawkins, nepřímý důkaz tohoto sporu mezi darwinismem a mou Filosofií rovnováhy bude schopná udělat pouze příroda, jestli se z dlouhodobého hlediska vyplatí sobeckost lidí ve vztahu k jiným živým tvorům i lidem, nebo naopak, jestli bude tato sobeckost recipročně přírodou pomstěna, dle mé Filosofie rovnováhy tímto přímým důkazem je v námi ovlivnitelném čase nicméně automatické ustavení Biblického ráje, tj. světa, kde se budou mít všichni rádi.

Zatímco co možná nejméně smrti a bolesti je absolutní hodnota, tak subjektivně tolerována bez přiměřeného protiútoku by měla být pouze spodní hranice o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti (zvláště ve vztahu k samicím jako dárkyním života) jako subjektivně relativní hodnota o málo více než co možná nejméně smrti a bolesti jako zřejmá součást tamté absolutní hodnoty, ale úmyslné zabití člověka nebo zvířete je absolutně nepřípustné vyjma krajní nouze.

PETICE:

1) za zrušení EU zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v běžných obchodech, aby i těhotné a kojící ženy a malé děti nemuseli jíst poražená zvířata

2) ideálně za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

ad 1)

Petice (viz níže) za prodej v běžných obchodech přirozeně zásadně na stáří uhynutých zvířat (resp. těl těchto zvířat) (např. po pitvě veterináře a pro lidi převařené v několika vodách, viz ZDE ) jako současného nejmilosrdnějšího možného masa navzdory v současnosti v Evropské unii platnému zákazu (šlo by o jeho prodej nejdříve pouze doplňkově, z dlouhodobého hlediska nakonec ideálně výlučně, toto maso se jedlo již ve starověku*), protože těhotné a kojící ženy a malé děti musí jíst maso, čemuž brání zejména zájmy a zákony různých silných lobbystických skupin**.

ad 2)

Mnou navržená možná poražková daň (viz níže petice) radikálně omezuje spotřebu výrobků z poražených zvířat a radikálně znevýhodňuje zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat, kde jsou hospodářská zvířata zásadně mučena od svého narození (např. v rámci zrůdných genetických pokusů, při kterých šílení vědci obdobní jako nacistický válečný zločinec proti lidskosti Josef Mengele vyšlechtili např. kuřecí brojlery /v České republice s 10 miliony obyvatel je cca půl milionu zavražděných brojlerů denně***/, nebo např. je zde hospodářským zvířatům omezen od jejich narození volný pohyb na velmi malý prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou získanou hmotnost, jsou krmena tak, aby po svém narození získala co možná nejrychleji porážkovou hmotnost) a krátce, tj. nejpozději za několik měsíců po svém narození jsou po tomto svém od narození velkém utrpení způsobeném takto člověkem rovněž krutě zabita, tj. poražena na jatkách, oproti ekologickému chovu i pro porážku s konečným cílem chovu všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeby takto získaných přirozeně uhynulých mrtvol zvířat (po pitvě veterináře a pro lidi zásadně převařené v několika vodách) místo poražených zvířat a pro pomoc lidem v krajní nouzi.

13/08/2018 Dvě možnosti krizového vývoje v současném světě
   
Lid má takovou vládu, jakou si zaslouží, nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých práv všech živých tvorů v současnosti zejména zvířat (politeia), na druhém místě je nejlepší diktatura s tímto uzákoněním, na třetím místě je nejlepší demokracie bez tohoto uzákonění a nejhorší je diktatura bez tohoto uzákonění (tyranie). Existuje obecně rozšířená vědecká hypotéza, že ve Vesmíru je tak málo života, protože, jestliže určitá civilizace nepřekoná výše uvedený sobecký přístup ke světu, tak v určité (radiové či Vesmírné letecké technologie) fázi svého vývoje zničí a vyhubí sama sebe. Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox .
 
Za současného světového lidského konzumního blahobytu jsou zřejmě uzákonění porážkové daně a prodeje zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech pouhou utopií, v současnosti zřejmě může jednotlivý člověk nejvíce pomoci masově nejvíce mučeným vězněným hospodářským zvířatům zásadně pouze na vlastní zahradě a jinak velmi málo. Dle mé Filosofie rovnováhy budou dvě možnosti:


1) Horší možnost s pravděpodobností cca 49% je, že karma (skutky) lidstva je již tak zatížená způsobenou obrovskou zbytečnou smrtí a bolestí především hospodářských a i jiných zvířat ale také lidí, že nedojde k uzákonění porážkové daně a prodeje zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech a jako osudová pomsta vypukne krajní světová krize, kdy budou např. jaderné války, např. z důvodu světové migrace či ekonomické krize, nacistických diktatur nebo klimatických změn (Biblická apokalypsa)****. Těhotné a kojící ženy a malé děti nutně potřebují jíst maso, dosud mít děti znamená převzít odpovědnost za vraždy zvířat. V tomto případě slabší (kořist) spravedlivý člověk, který nemůže působit se svými dětmi od jejich narození ne o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti, zejména jíst z masa zásadně pouze zdechliny zemřelé přirozenou smrtí zásadně na stáří, aby unikli trestu smrti a bolesti, by měl zemřít bezdětný téměř bez tělesné a duševní bolesti po šťastném, dlouhém a důstojném životě.


2) Lepší možnost s pravděpodobností cca 51% je, že nějaký stát uzákoní porážkovou daň a prodej přirozeně zásadně na stáří zemřelých hospodářských zvířat (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách) ve svých běžných obchodech také pro těhotné a kojící ženy a malé děti v dostatečném předstihu, aby předešel osudové pomstě za způsobené bezpráví na masově nejvíce mučených vězněných hospodářských zvířatech, a tak díky mnou předpokládanému z dlouhodobého hlediska nejsilnějšímu zákonu tohoto světa v podobě charity unikne této Biblické apokalypse a zřejmě jej bude čekat exodus, tj. vyjití z otroctví jeho zvířat možná i jeho lidí (viz výše uvedená politeia). Těhotné a kojící ženy a malé děti nutně potřebují jíst maso. V tomto případě by slabší (kořist) spravedlivý člověk neměl zemřít bezdětný.

* Bible, Bible kralická, Deuteronomium 14,21 Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho. Bible, Lv 5,2-19, Lv 11, Lv 17,10-16, Lv 22,1-16, Dt 14,1-21, Sd 14,5-20, Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verše 4/3-5/3, Korán, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146: Ortodoxní židé a ortodoxní muslimové nemohou jíst dobrovolně zdechliny. (Tzn. až nakonec v nějakém státě v Západním světě bude povoleno jíst ze zvířecích těl pouze zdechliny, tak všichni ortodoxní židé tohoto státu a velmi těžko i všichni ortodoxní muslimové tohoto státu se stanou zcela integrovanými neortodoxními židy a i zcela integrovanými neortodoxními muslimy.)

Literatura:

Základní modlitba židovství Šema Jisra'el doslova "Slyš, Izraeli" zní:
 
Slyš Jisraeli! Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest. Milovati budeš Hospodina, Boha svého, celým srdcem svým a celou duší svou a celou silou svou, a budou slova tato, která já přikazuji tobě dnes, na srdci tvém. A vštípíš je dětem svým a budeš mluviti o nich, sedě v domě svém a kráčeje po cestě a léhaje a vstávaje. A uvážeš je jako znamení na ruku svou a budou čelním páskem mezi očima tvýma; a napíšeš je na veřeje domu svého a na brány své.
 
—  Tóra, Deuteronomium 6:4-9 (překlad G. Sicher) 
 
I stane se, když poslušně poslouchati budete příkazů mých, které já přikazuji vám dnes, abyste milovali Hospodina, Boha svého, a sloužili mu celým srdcem svým a celou duší svou, tak dám déšť země vaší v (pravý) čas jeho, ranní a pozdní, a budeš sklízet obilí své a mošt svůj a olej svůj. A dám trávu na poli pro dobytek tvůj a (ty) budeš jíst a nasytíš se. Střežte se, aby nebylo omámeno srdce vaše a vy jste sešli a sloužili bohům jiným a klaněli se jim. Pak by vzplanul hněv Hospodinův proti vám a on bránil by nebi, aby nebylo deště, a půda by nedala úrodu svou; a (vy) byste zmizeli rychle se země krásné, kterou Hospodin vám dává. Vložte tedy tato slova moje na srdce své a duši svou a přivažte je jako znamení na ruku svou a nechť jsou čelním páskem mezi očima tvýma; a učte jim děti své, mluvíce o nich, když sedíš v domě svém a kráčíš po cestě, uléháš a vstáváš, a napíšeš je na veřeje domu svého a na brány své, aby byly rozmnoženy dni vaše a dni dětí vašich na půdě, kterou přísahou zaslíbil Hospodin otcům vašim, že jim ji dá, pokud (trvají) nebesa nad zemí.
 
—  Tóra, Deuteronomium 11:13-21 (překlad G. Sicher) 
 
I pravil Hospodin Mojžíšovi řka: Mluv k synům Jisraele a řekni jim, aby si dělali cicit [třásně] na cípech svých oděvů, pro pokolení svá, a aby dali na třásně cípu niť z modré [látky]. A bude vám [památnou] třásní, abyste se dívali na ni a abyste si vzpomínali všech příkazů Hospodinových a abyste je vykonávali a abyste se nepouštěli podle srdce svého a za očima svýma, za kterýmiž následujete záletnicky. Abyste pamatovali [si] a vykonávali všechny příkazy mé a abyste byli svatými Bohu svému. Já jsem Hospodin, Bůh váš, jenž vyvedl jsem vás ze země Egyptské, abych byl vám Bohem; já jsem Hospodin, Bůh váš.
 
—  Tóra, Numeri 15:37-41 (překlad I. Hirsch)


Šema Jisra'el, http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ema_Jisra%27el

Nyní  k výkladu "Slyš, Izraeli" z pohledu Filosofie rovnováhy:

Ze "Slyš, Izraeli" plyne. "Čili dbejte, aby se Vaše srdce nedalo oklamat k zbloudění, že by naslouchalo jiným bohům a sloužilo jim. Rozumějme: k zbloudění od vědomí, že Bůh je jeden, jediný a celou svou tvorbu obsahující. Vše se vším souvisí, protože Věčnost" (čili Bůh) "je všeobsažná, Věčno je Jedno." Láska k všeobsažnému Bohu tak znamená lásku ke všem živým tvorům.

Benjamin Kuras, Zakázané ovoce vědění, Bible jako drama a terapie, G plus G, s.r.o., Praha 2003, s. 190 a násl. a s. 216 a násl.

Bible Deuteronomium 28,58-69

58. Nebudeš-li ostříhati a činiti všech slov zákona tohoto, kteráž psána jsou v knize této, abys se bál toho veleslavného a hrozného jména Hospodina Boha svého: 59. Rozmnoží ku podivení Hospodin rány tvé, a rány semene tvého, rány veliké a trvánlivé, i nemoci těžké a dlouhé. 60. A obrátí na tebe všecky neduhy Egyptské, jichžs se strašil, a přichytí se tebe. 61. Všelijaký také neduh a všelikou ránu, kteráž není psána v knize zákona tohoto, uvede Hospodin na tebe, dokudž nebudeš vyhlazen. 62. A zůstane vás maličko, ješto vás prvé bylo mnoho, jako hvězd nebeských, proto že jsi neposlouchal hlasu Hospodina Boha svého. 63. I stane se, že jakož se veselil Hospodin nad vámi, dobře vám čině a rozmnožuje vás, tak veseliti se bude Hospodin nad vámi, když vás zkazí a vyhladí, a vypléněni budete z země, do kteréž jdete, abyste dědičně vládli jí. 64. A rozptýlí tě Hospodin mezi všecky národy, od jednoho konce země až do druhého, a budeš tam sloužiti bohům cizím, kterýchž ty neznáš, ani otcové tvoji, dřevu a kameni. 65. A mezi národy těmi neoddechneš, aniž bude míti odpočinutí spodek nohy tvé; tam také dá Hospodin tobě srdce lekavé, a oči blíkavé, a truchlost mysli. 66. I bude život tvůj nejistý před tebou, a strašiti se budeš v noci i ve dne, a nikdež nebudeš jist svým životem. 67. Ráno díš: Ó by již byl večer! a večer díš: Ó by již bylo jitro! pro strach srdce svého, jímž se lekáš, a pro ty věci, na něž očima svýma hleděti musíš. 68. A zavede tě Hospodin do Egypta na lodech, cestou, o níž jsem řekl tobě: Nebudeš jí viděti více; a tam prodávati se budete nepřátelům svým za služebníky a děvky, a nebude, kdo by koupil. 69[29,1] Tato jsou slova smlouvy, kteráž přikázal Hospodin Mojžíšovi učiniti s syny Izraelskými v zemi Moábské, mimo onu smlouvu, kterouž učinil s nimi na Orébě.

http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Dt28.php

Bible, Nový zákon, Marek 16, 15 A řekl jim (Ježiš z Nazaretu, zřejmě Kristus a Bohočlověk, má poznámka): Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 16. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen. (Podle některých významných rukopisných památek Markovo evangelium tento verš neobsahuje. Verše 9-20 však připojuje řada jiných rukopisů. Některé rukopisy mají za veršem 8. jiný závěr.) (viz Bible kralická a Český ekumenický překlad Bible, Česká biblická společnost 1995, strana 58-59)

**** " ... ani špatnost se stala rozšířená bez ... seslání pohromy." (viz Sírat Rasúl Alláh, ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, Ibn Ishák 704-767 po Kristu, z anglického vydání Michaela Edwardese, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, kapitola Poslední nemoc na: https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt ).
 
Poznámky

** Můj filosofický netolerantní přístup směřuje pouze proti náboženskému fanatismu necharitního ortodoxního židovství a necharitního ortodoxního islámu, když svým věřícím fanaticky zakazují jezení zdechlin (viz výše) i zdravotně ošetřených (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách) jako současného existujícího co možná nejmilosrdnějšího masa a tak tyto necharitní ortodoxní náboženské sekce prodlužují nelidskou zbytečnou obrovskou smrt a bolest masově zotročených živých tvorů.
   
Naopak si filosoficky hluboce vážím charitního neortodoxního židovství a charitního neortodoxního islámu, když jsou v otázce výše uvedeného jedení zdechlin přístupny racionální argumentaci a racionálnímu kompromisu. Protože tyto charitní neortodoxní náboženské sekce stejně jako neortodoxní křesťanství velmi často sebou v dějinách přinášely reformu nespravedlností, pokrok a naději, ať již šlo o první manželku Proroka Muhammada, Ježíše Nazaretského, apoštola národů svatého Pavla, filosofa, rabína a lékaře Maimonida (Rambam) či bývalého zavražděného neortodoxního izraelského předsedu vlády Jicchaka Rabina, nositele Nobelovi ceny míru.

   
Zároveň si uvědomuji, že charitní i necharitní část židovského národa tvoří a vždy tvořily jednu rodinu židovského národa a charitní i necharitní část arabského národa tvoří a vždy tvořily jednu rodinu arabského národa.

*** https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018

 
Podepište prosím Petici potřebnou pro vznik politické Strany za práva všech živých tvorů, aby všichni živí tvorové měli v naší společnosti spravedlivá práva uznaná zákony státu. Toto je možno učinit na http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html . (*Podpis pod Peticí neznamená vznik členství ve straně.)
 
 
Konečným cílem činnosti politické Strany za práva všech živých tvorů je nastolení míru mezi všemi živými tvory, mimo jiné mezi masožravci a býložravci, býložravci a rostlinami, tzn. dosažení ideálu ráje ve světě vlastními silami lidí, resp. všech živých tvorů již za jejich života. Tento cíl představuje úkol splnitelný pouze s pokrokem exaktní vědy, resp. s pokračováním evoluce přírody v nekonečném čase a mimo jiné bude nakonec vyžadovat zákaz jakéhokoliv úmyslného zabíjení všech živočichů, zejména zvířat a všech rostlin a hub jakoukoliv osobou za účelem spotřeby a spotřebu pouze mrtvol živých tvorů, zejména zvířat zemřelých při platnosti tohoto zákazu, zásadně pouze na stáří. 

Nelze sám chtít od druhých milosrdné zacházení v dětství, středním věku a stáří a sám zabíjet pro své pohodlí či chuť zbytečně jiné živé tvory, což má za následek vznik sporu či rozporu ve svědomí v mozku jedince, zejména člověka a dle Filosofie rovnováhy je prvotní příčinou všech válek, vražd, nemocí, nemorálního jednání aj. krutosti či nemilosrdnosti ve společnosti živých tvorů. 

   

Důvod  Filosofie rovnováhy a zákona o porážkové dani

Podle většinového názoru je člověk vrcholným predátorem v přírodě, a proto má právo zabíjet jiné živé tvory, zejména mám na mysli zvířata, hmyz a rostliny či houby, a, i když se to člověku třeba ani nelíbí ani to veřejně nepřizná, člověk musí respektovat skutečnost, že v přírodě vládnou silní, často nemilosrdní predátoři, a člověk jako vrcholný predátor se musí podle toho také ve svém životě zařídit. Člověku údajně nemusí jít o dobro všeho tvorstva, ale jen o dobro vlastní smečky i na úkor velké smrti a bolesti jiných smeček živých tvorů, člověk údajně může schvalovat a působit o mnoho více než co možná nejméně smrti a bolesti. Člověk má tudíž údajně právo být rovněž nemilosrdný. Toto má částečně dokazovat historická tradice lidstva a pozorování přírody, zejména Darwinova evoluční teorie, i když dokonalý exaktní vědecký důkaz tohoto zatím exaktní vědou předložen nebyl. 

Naopak dle Filosofie rovnováhy platí v přírodě zákon výlučné harmonie, tj. symbiózy, tj. z dlouhodobého hlediska nesilnější zákon lásky (definovaný samozřejmým způsobem mou Filosofií rovnováhy, že "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti. Vše ostatní jsou více názory(spekulace).). Toto se opírá o mou vědeckou hypotézu, že podle „Filosofie rovnováhy“ jsou živé mikroorganismy, zejména živé buňky schopny rozeznat a zapamatovat si, zda je chráníme, zejména krmíme,  nebo zda je zabíjíme. Tedy i tyto živé mikroorganismy jsou schopny podle „Filosofie rovnováhy“ základní myšlenkové - duševní úvahy rozlišovat a zapamatovat  si přítele a nepřítele. Dalo by se říci, že mají duši v náboženském slova smyslu. K nepřátelskému živému mikroorganismu se pak nejen tyto živé mikroorganismy, ale i jejich blízké či příbuzné živé mikroorganismy chovají nepřátelsky,  resp. jej požírají,  což se v našem makrosvětě zřejmě projeví jako spor, hádka, nemoc, bolest, válka, zranění, neštěstí, neúspěch, smrt apod. K přátelskému živému mikroorganismu se potom podle „Filosofie rovnováhy“ tyto živé mikroorganismy chovají rovněž přátelsky, resp. jej nepožírají.  A požírají ty živé mikroorganismy, které by jej chtěli sežrat. Přátelské chování mikroorganismů se v makrosvětě projeví buď jako klidný a dlouhý život můj a mých potomků,   nebo jako řada přátel a spolubojovníků, kteří jsou za nás ochotni se obětovat a bojovat. Ve své Filosofii rovnováhy se pokouším nalézat rovněž exaktní přírodovědecké důkazy svědčící pro tuto hypotézu.

Platí-li má Filosofie rovnováhy, pak se každému živému tvoru v přírodě i člověku jako vrcholovému predátoru v přírodě z dlouhodobého hlediska vyplatí stále být co možná nejméně predátorem, tj. stále působit co možná nejméně smrti a bolesti, nebo alespoň stále nepůsobit o mnoho více než co možná nejméně smrti a bolesti. Bude-li se chtít lidská společnost dále humanizovat, pak se dá předpokládat, že zcela jistě dojde v budoucnu k uzákonění mnou navržené porážkové daně, nebude-li se lidská společnost dále humanizovat, pak k tomu zřejmě nedojde. 

Hlavní v běžném životě praktická biblická otázka: Je příroda nemilosrdná nebo v ní lze vlastními silami živých tvorů nastolit biblický ráj pro všechno živé?

Má Filosofie rovnováhy stojí na jediném dogmatu (Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti. Vše ostatní jsou více názory (spekulace).), ze kterého plyne pravda, která je zřejmá každému myslícímu tvoru, která by šla vyjádřit tak, že, kdo ze všeho nejvíc chce vlastními silami co nejdříve dosáhnout světa, kde by se všichni (zejména všichni živí tvorové) měli rádi (tedy dosáhnout ráje na Zemi), měl by stále působit co možná nejméně smrti a bolesti (zejména všech živých tvorů), pokud nebude případně výše uvedený axiom či dogma prokazatelně vyvráceno.

   

ZÁKON O PORÁŽKOVÉ DANI

Praktické fungování zákona o porážkové dani bude založeno na financích. Nejméně polovina z výnosu porážkové daně bude tímto zákonem účelově určena na dotace zemědělcům, na přechod a udržení jejich zemědělské výroby na chování zvířat až do jejich přirozené smrti pro produkci milosrdných výrobků ze zdravotně ošetřených a nezávadných mrtvol těchto přirozeně uhynulých zvířat, včetně potravin zejména masa. Tyto výrobky z přirozeně uhynulých zvířat budou dále zvýhodněny tím, že nebudou předmětem porážkové daně oproti výrobkům z poražených zvířat. Při zabránění krácení porážkové daně bude fungovat rovněž morální hledisko, protože zaplacení porážkové daně tak bude jakýmsi odpustkem dotčených lidí za to, že jsou spolupachateli úmyslného zabití zvířete. Mimo jiné desetinovou sazbou porážkové daně zboží z ekologických porážkových chovů, protože jsou milosrdnější, a dále vyloučením, případně osvobozením od porážkové daně rodinných domácích chovů hospodářských zvířat za účelem jejich porážky ve výši 133 kg živé váhy zvířete na člena domácnosti a rok, protože tito rodinní domácí chovatelé mají k chovaným zvířatům zásadně osobní vztah podložený osobní péčí o hospodářská zvířata jako o členy rodiny oproti průmyslovým zemědělským velkochovům zvířat za účelem jejich porážky způsobujících nejhorší utrpení zvířat. Shodná sazba daně u ekologických chovů a hospodářských zvířat dodaných do domácích rodiných chovů má upřednostnit výchovu těchto hospodářských zvířat od mláděte, kdy v okamžiku zdanění v okamžiku dodávky tohoto zvířete do domácího chovu má toto hospodářské zvíře minimální hmotnost oproti dospělému zvířeti. Nejméně polovina výnosu porážkové daně bude rovněž zákonem o porážkové dani účelově vázána na dotace i ekologickým zemědělským porážkovým chovům. Druhá nejvíce polovina výnosu porážkové daně bude zákonem o porážkové dani účelově vázána na pomoc lidem v krajní nouzi v tuzemsku i ve světě.

      

Funkcionáři Strany za práva všech živých tvorů budou muset být členy Společnosti přátel, rozuměj přáteli všech živých tvorů a dodržovat věčnou povinnost všech živých tvorů, jinak bez dalšího ztratí svou funkci.

čl. I

Věčná povinnost všech živých tvorů

(1) Základní povinností všech živých tvorů je působit co možná nejméně smrti a bolesti. Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. (dále též věčná povinnost členů)

(2) Změna této věčné povinnosti všech živých tvorů, kteří jsou členy tohoto sdružení (dále též členové), je nepřípustná. V případě změny či zrušení této věčné povinnosti členů nastává zánik sdružení.

(3) Výkladem těchto stanov nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení této věčné povinnosti členů.

(4) Člen je oprávněn také jíst pouze postupně v krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních důvodů) vejce, v krajní nouzi chcípliny živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří, případně v krajní nouzi odebranou krev neporažených zvířat a lidí a mléko, případně v krajní nouzi rostliny, vše vždy co možná nejmilosrdněji chované a zabité, a výrobky výhradně z nich.

(viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#stanovy )

Nahoru
Zpět Dále