INDEX

Symbiotické zemědělství

a přírodovědecké experimenty prokazující Filosofii rovnováhy

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."

Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

(tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)

Na podporu politické Strany za práva všech živých tvorů www.spvzt.cz .

http://www.centipedia.com/images/en/8/88/AdamAndEve_fx.png

 

Můj text zde i na uvedených webech je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0, copyleft 2013-2016, není-li speciálně stanoveno jinak.

4. vydání 2016

LOGO_jablko

Obsah

1. Úvod … 3

 

2. Živočišná výroba … 5

2.1 Chov psa a slepic … 5

2.2 Chov hadů či obnovení biblického ráje ze zkaženého biblického ráje čili pekla jako společenství vzájemně se za živa požírajících skrytých hadů … 37

2.3 Chov mléčného dobytka … 39

2.4 Chov blech … 44

 

3. Rostlinná výroba … 46

3.1 Pěstování brambor … 46

3.2 Pěstování vinné révy … 56

3.3 Chov včel … 58

3.4 Nejmilosrdnější metody konzervování ovoce, zejména v České republice … 60

 

Dodatky: Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4 … 62

 

(všechny citáty z Bible v této knize zásadně v češtině BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995, viz www.biblenet.cz  )

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Úvod

Chci pěstovat podle zásad Filosofie rovnováhy na svém poli brambory, které jsou vedle obilí spolu se sójou důležitou rostlinnou složkou mé potravy v krajní nouzi, nejedná se o rostlinný plod ani rostlinné semínko, z důvodu upřednostnění národních potravin a zemědělců před neekologicky dováženými potravinami na větší vzdálenosti, které však na druhou stranu mohou podporovat chudé rozvojové země pěstitelů těchto potravin, a mohly by se stát důležitou složkou potravy mých slepic.

Chci vychovat škůdce brambor, tj. především pýr a mandelinku bramborovou, aby se nepřemnožili, pak budou mít rovněž oni právo dle mé Filosofie rovnováhy na dlouhý, šťastný a důstojný život a smrt téměř bez tělesné a duševní bolesti. Proto proti nim budu zasahovat dle pravidel Filosofie rovnováhy pouze v případě, že se přemnoží. Jestliže se nepřemnoží, tak je nechám požírat mé rostliny brambor s tím, že tím zřejmě dojde ke zkvalitnění jejich stávající odrůdy, co se týká jejich odolnosti proti těmto škůdcům. Dojde tak k jakési symbióze mezi mými rostlinami, jmenovitě bramborami a těmito jejich škůdci, zejména pýrem a mandelinkami bramborovými.

V případě, že se mi podaří vychovat škůdce mých rostlin brambor, aby se nepřemnožili a žili v symbióze s mými rostlinami brambor, tak to bude důkaz, že příroda může být milosrdná i na tak primitivní úrovni, jako jsou hmyz a rostliny, že tedy i na této úrovni a v tomto případě značně nepřátelských druhů živých tvorů je možné a nejlepší řešení pro všechny zúčastněné jejich symbióza a že jejich Darwinovský boj na život a na smrt je i v tomto případě pouze možné a zároveň nejhorší řešení.

Prvním vědeckým důkazem mé Filosofie rovnováhy, čili možnosti milosrdnosti přírody jako jejího nejlepšího řešení na úrovni živočišné výroby je mimo jiné symbióza mého psa čili masožravce, mne čili všežravce a mých slepic čili naší jediné zvířecí kořisti, kdy masitou stravu mého psa a mne jako člověka a zřejmě i mých slepic tvoří již několik let výlučně mrtvoly přirozeně zemřelých slepic zásadně na stáří z mého útulku pro brojlery (viz má kniha Filosofie rovnováhy, II. kniha Použití Filosofie rovnováhy v hmotném světě, 2. díl Chování dle Filosofie rovnováhy).

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza

Time: 18/07/2013 13:10:42

Post:

Dnes jsem sklidil další dvě rostliny mých brambor z mého výše uvedeného symbiotického způsobu zemědělství, z obou zasazených brambor jsem dosáhl sklizně 2551 gramů zdravých velkých ranných brambor. Počkal jsem, až mně uschla zelená nať rostlin brambor, aby při sklizni nemusela zemřít celá rostlina. Výsledek tohoto pokusu dokazuje v přírodě uskutečnitelnou možnost co možná největší symbiózy (tj. harmonie či ráje) celého mého potravního řetězce mě jako člověka, mého psa, mých slepic (samců a samic), mých brambor a jejich škůdců, zejména pýru a mandelinky bramborové, potažmo všech živých tvorů.

(má) Fotodokumentace: https://www.facebook.com/dalibor.gruza/media_set?set=a.10200289137693320.1073741827.1299966627&type=1

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Živočišná výroba

2.1 Chov psa a slepic

Závěry mého pokusu:

1)   Pes je masožravec a nemůže žít pouze z vegetariánské stravy.

2)   Pes by měl v rámci lidskosti dostávat kvalitní vegetariánské krmivo (též nejlépe domácí vejce, kde nenechávají porážet ani kohouty, a polotvrdý či tvarohový sýr z mikrobiálních sýřidel nejlépe z mléka z ekologického chovu, kde nenechávají porážet ani samce) a krmivo z přirozeně uhynutých, neporažených, příp. zmražených zvířat.

3)   Pes by měl dostávat co možná nejméně krmiva z přirozeně uhynutých, příp. zmražených zvířat tak, aby nebylo vážně poškozeno jeho zdraví, podle mého chovatelského pokusu nejméně 1 gram zmraženého těla přirozeně uhynutého syrového nebo vařeného zvířete na kilogram živé váhy psa a den.

4)   Tělo přirozeně uhynutého, příp. zmraženého zvířete jako krmivo pro psa by se mělo převařovat v několika vodách, aby se předešlo vážným nemocem ohrožujících psa i člověka na životě. 

5)   Nejlépe je, aby chovatel psa choval rovněž jiná zvířata např. slepice pro domácí vejce a dále ty zkrmoval masožravci při jejich přirozeném úhynu, kdy má úplnou jistotu, že se nejedná o poražená zvířata, a to po lékařské pitvě. 

6)   Obdobná pravidla by se měla pokusně určit z důvodu lidskosti (biblického ráje na Zemi) i pro ostatní masožravce.

7)   Masožravce, např. některé hady, kteří nemohou žrát chcípliny, nemůže doma chovat člověk před smrtí, jiní lidé je zřejmě mohou chovat doma, může je chovat Bůh venku v přírodě.

 

Mrtvoly z přirozeného úhynu, zásadně na stáří, drůbeže z domácího chovu pro stravu psů či koček, příp. člověka

 

Toto potravní milosrdenství (tj. symbiózu) je možno založit na chovu brojlerů do jejich přirozeného úhynu zásadně na stáří, resp. nejčastěji na infarkt, ke kterému dochází při venkovním chovu v kurníku v průměru v jejich věku 2-3 roky vzhledem k tomu, že u brojlerů se jedná o těžké plemeno a brojleři jsou původně vyšlechtěni na život o délce cca 30 dní do jejich porážky na maso. Brojlery krmíme obilím pěstovaným bez herbicidů a pesticidů, dále např. sušenou bio vojtěškou, která přirozeně obsahuje při sušení i hmyz, a čerstvou trávou. Poté co brojler uhyne, je nutné provést jeho pitvu veterinářem, aby bylo stanoveno, zda neuhynul na nějakou nakažlivou chorobu, zejména na nějakou bakteriální či virovou infekci. Poté je nutné brojlera zmrazit a pokusně spočítat minimální množství této mršiny zvířete, která bude nutná pro zdravou výživu konkrétního psa, resp. kočky. To se děje tak, že podáváme bez stravy z mrtvol zvířat psovi či kočce vejce a mléko, obojí nejlepší z domácího chovu, a podle mé zkušenosti nejkvalitnější čistě vegetariánské bio krmivo yarrah  u psa či čistě vegetariánské krmivo ami pro kočky (podle mé zkušenosti pes ani kočka nepřežije pouze na čistě vegetariánském krmivu yarrah pro psy, resp. ami cat pro kočky, i když výrobce uvádí, že jde o kompletní krmivo, při dlouhodobém užívání pouze čistě vegetariánského krmiva ami dog můj pes trvale dávil žlutou vodu), které podle mé zkušenosti zvířatům chutná, a sledujeme nastoupení příznaků alergické reakce zvířat na tato krmiva. Příznaky alergické reakce na tato krmiva jsou dávení, zvracení, drbání či průjmy psa či kočky, po nastoupení této alergické reakce psovi či kočce okamžitě podáme 200 gramů zmražené mršiny zvířete, kterou odsekáme sekáčkem na maso ze zmražené mršiny zvířete. Poté zopakujeme celý výše uvedený postup stravy psa či kočky bez mrtvol zvířat pouze s výše uvedenými vejci a mlékem a krmivem yarrah  u psa či ami cat u kočky a po opětovném nastoupení výše uvedené alergické reakce určíme počet dnů, které zvíře vydrželo s 200 gramy mršiny zvířete a spočítáme vydělením 200 gramů mršiny zvířete tímto počtem dnů minimální množství mršiny zvířete, které musíme dávat kočce či psu při výše uvedeném krmení bez mrtvol zvířat, aby kočka či pes zůstali zdraví. Zároveň, i když dodržujeme toto minimální množství mršin zvířat, tak při nastoupení výše uvedených alergických reakcí u psa či kočky mu musíme podat dodatečné větší množství mršiny zvířete, abychom tohoto psa či kočku neohrozili životu nebezpečným alergickým šokem. Nejvarovnějším ohrožením smrtí z výživové nedostatečnosti při výše uvedeném vegetariánském krmivu psa či kočky, zásadně neaplikujeme-li správně shora uvedený postup, jsou pohybové-motorické problémy psa nebo kočky, při jejich objevení je nutno vždy okamžitě vyhledat veterináře, který zpravidla zvířeti aplikuje injekčně vitamíny z mrtvol zvířat a dále je třeba po dobu rekonvalescence zvířete obnovit standardní stravu (tj. masové konzervy) psa či kočky. Možná nadbytečné u zvířat, avšak nezbytné pro člověka je převařit mršiny zvířat v několika vodách. K člověku při alergii při dlouhodobé ovo-lakto vegetariánské dietě blíže viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#7 .

Výše uvedený postup milosrdného krmení aplikuji s úspěchem u sebe a dále již 4 roky u svého psa (do 07/2013 čistě vegetariánské krmivo ami dog), který v roce 2013 dovrší věk 7 let, který potřebuje při shora uvedené ovo-lakto vegetariánském způsobu krmení dle shora uvedeného výpočtu při své váze cca 10 kg minimálně 10 gramů mršiny zvířete na den (tj. když mu např. dám 120 gramů mršiny zvířete, tak mu to vydrží maximálně na 12 dnů) a kterému pravidelně nechávám dělat kompletní rozbor krve u veterináře, i podle posledního kompletního rozboru krve mého psa u veterináře z 20.2.2013 je můj pes při této stravě zcela zdraví (tj. má všechny hodnoty krve v pořádku).

Literatura: http://www.amipetfood.com/ : Ami Pet food, Itálie), http://www.spvzt.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.yarrah-bio.cz/content/1-psi : Yarrah Bio vegetariánské/veganské krmivo, Yarrah Organic Petfood B.V., Holandsko

Theme author: Dalibor Grůza
Theme: Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě
Time: 03/07/2010 17:59:59 corrected 18/07/2010
Post:

Rozhodl jsem se přijmout do rodiny slepici a kohouta, kterým hrozí smrt pro jejich útočnost ve velkochovu, stejně jako jsem přijal do rodiny z útulku mého hodného ale zřejmě zbabělého psa Bada (anglicky bad špatný, anglicky buddy vyslovováno bady přítel) za účelem následného vědeckého pokusu, kdy jim budu podávat pouze rostlinnou stravu, vejce a mléko vyjma toho, co od někoho dostanou nebo najdou venku v přírodě, kterým chci, snad i s Vámi všemi, zachránit svět a započít dosažení ráje pro nás všechny:

Podle Filosofie rovnováhy jsou možné tři řešení:

1) Za prvé zemřou Bad-můj pes či slepice a následně zřejmě i já z podvýživy z nedostatku vhodných živin, což by dle Filosofie rovnováhy mohlo znamenat převahu buď vakua nebo vlnění o rychlosti světla ve Vesmíru.

S vysokou pravděpodobností mohu tuto možnost vyloučit na základě vědeckého pokusu, který jsem provedl na sobě přechodem na stravu založenou zásadně na rostlinných semenech, rostlinných plodech, mléku (biomléku při bolesti kostí zejména chodidel cca 1 litr mléka za 14 dní) a vejcích (v současnosti jím dvě vejce za dva dny, když jsem ospalý dvoje bramborové hranolky s dvěma nepřípustnými tatarkami tak jednou za měsíc zřejmě z nedostatku vitamínů B obsažených v bramborách a zejména vitamínu B12 obsaženého ve větším množství ve vaječných žloutcích v nepřípustné tatarce, viz níže), výjimečně jím zejména černý chleba. Z důvodu toho, že jsem zřejmě nejedl pravidelně lněný olej a neměl dostatek PUFA omega-3 esenciálních mastných kyselin (Mast­né kyseliny označené krkolomnými názvy eikosapentaenová a dokosahexaenová, zkráceně EPA a DHA, jsou pro zdraví člo­věka mimořádně užitečné, ba přímo nezbytné látky. EPA a DHA vznikají v průběhu přeměny základního člena řady mastných kyselin, kterým je kyselina alfa-linolenová (ALA). V přirozené stravě můžete kyselinu alfa-linolenovou(ALA) najít například v olejích ze lně­ného semínka, kanoly nebo lískových oříšků. Naneštěstí v dů­sledku nadměrného příjmu mastných kyselin řady omega-6, obsažených v kukuřičném, sójovém, řepkovém a slunečni­covém oleji a v margarínech je tvorba EPA a DHA znemož­něna), které jsou obsaženy v čísté podobě v lososu, makrele, sledi, pstruhu, nadbytek kyseliny alfa-linole-nové (ALA) se vyskytuje především ve lněném oleji, jsem musel zřejmě pro znemožnění tvorby EPA a DHA sníst od června 2008 do teď jednu konzervu tresčích jater a jednu konzervu baltických sardinek. Dále se léčím na schizofrenii a užívám cisordinol depot (jednu injekci za 21 dní) a kventiax (50 mg na noc každý den).

Literatura: http://cs.wikipedia.org/wiki/Omega-3_nenasycen%C3%A9_mastn%C3%A9_kyseliny , http://www.knivic.unas.cz/omegapodrobne.htm : Esenciální mastné kyseliny


2) Bad-můj pes nevydrží bez masa, i když nám budu dávat vejce od obou slepic a mléko a rostlinou stravu, a budu muset zabít některou nebo obě slepice tím, že ji zhypnotizuji točením s ní a poté ji useknu hlavu a tím protnu krční tepnu, nechám vykrvácet, což by znamenalo bezbolestnou smrt pro slepice s co nejmíň jejich úzkostí před jejich smrtí, protože budou hluboce spát a z šoku z protnutí krční tepny nepocítí ani ve spánku bolest před odumřítím jejich mozku odkrvením (vyjma hypnózy viz Tóra čili Starý zákon čili pět knih Mojžíšových).

To by dle Filosofie rovnováhy mohlo znamenat rovnováhu vakua a vlnění o rychlosti světla ve Vesmíru.

3) Přežijí Bad-můj pes i obě slepice jen na mnou podávané či připuštěné rostlinné stravě, vejcích a mléku a na tom, co najdou bez mého vědomí (slepice na zahradě, Bad při procházkách).

To by dle Filosofie rovnováhy mohlo znamenat rovnováhu neabsolutního vakua a vlnění o rychlosti světla ve Vesmíru a zároveň možnost pohybu o rychlosti světla předmětů o nenulové klidové hmotnosti-Krista (dle speciální teorii relativity o nekonečné energii) a absolutního vakua za hranicemi našeho Vesmíru představovaném tímto absolutním vakuem-Ďáblem a vlněním o rychlosti světla-Kristem v našem Vesmíru, tedy Boha, kteří z teologických důvodů nápravy hříšníků ve světě společně zmenší současnou entropii-vyhoření-stejnorodost našeho Vesmíru jeho navracením v předešlý stav vakua a vlnění o rychlosti světla v našem Vesmíru (jde o konečné smíření Ďábla a Krista v nekonečném čase).

Pozn.: Plánovaný prostor zahrady pro jednu či dvě slepice bude cca 4x6m(24 metrů čtverečních), prostor bude oplocený průhledným cca 2metry vysokým pletivem, je tam tráva a několik stromů, např. třešně

Otázky, které bych chtěl zodpovědět:

- Jak velký je podle Vás vhodný prostor pro dvě či jednu slepici.
- Mám si pořídit nejdříve kohouta či slepici či jenom kohouta či jenom slepici(zřejmě půjde o útočné jedince z velkochovů, kteří by museli být jinak usmrceni)
- Jaké případně budou podle Vás příznaky nevratného ohrožení smrtí u slepic a u Bada( Filosofie rovnováhy viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 04/07/2010 05:11:27
Post:

quoted:


Post of neronis

budu muset zabít některou nebo obě slepice tím, že ji zhypnotizuji točením s ní a poté ji useknu hlavu a tím protnu krční tepnu, nechám vykrvácet, což by znamenalo bezbolestnou smrt pro slepice s co nejmíň jejich úzkostí před jejich smrtí, protože budou hluboce spát

To by šlo možná udělat i tak, že bys jí nasadil na hlavu nějaký pytel, který nepropouští světlo. Oni vidí jen barevně, tak by potom mohla usnout. Jak s ní chceš točit, ve vzduchu za nohy?

Jinak dávej Badovi jen ty vejce a rostlinnou stravu, dej ho za týden nebo dva do toho dvorku kde bude slepice a sleduj jestli ji bude chtít sežrat. Tak bys měl možná poznat, že mu tvá strava nevyhovuje. I když asi záleží jaká je to rasa.


Neronisi,

Bad je velikosti foxteriéra (středně velké plemeno) neurčité rasy, rezavý, zřejmě s hnědýma očima. Zřejmě jde o směs několika ras (voříšek).

Dalibor

( viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 04/07/2010 05:30:52
Post:

Ještě jsem uvažoval, že by mohlo jít o staré kuře či kuřata určená na porážku na kuřecí maso.

Teta-má druhá matka doporučuje dvě slepice, protože jim bude veseleji. Kdyby šlo o kohouta a o slepici, tak by kohout prý neustále oplodňoval slepici, protože jeden kohout má být na dvě slepice a ta by potom umřela.

Zároveň jsme se bavili s tetou o tom, že by se dírami v plotě na zahradu mohla protáhnout kuna a slepice (většinou tím myslím jak slepici tak o kohouta jako druh, nevyplývá-li ze smyslu textu, že tím myslím jenom slepici-samici a nikoliv kohouta) zabít nebo by ji mohl někdo ukrást (např. místní Rómové). Podle Filosofie rovnováhy je však lepší, sní-li jednu nebo několik slepic hladový savec než, aby tento savec zemřel, protože savec jako evolučně dokonalejší živočich než pták-slepice má vyvinutější nervovou soustavu a více cítí při porážce bolest.

Otázky, které bych chtěl zodpovědět:

- Jaký je Váš názor na výše uvedené skutečnosti?
- Jaký je Váš názor na výše uvedený vědecký pokus?


Literatura: Evoluční teorie - věda nebo náboženství?, Ing. Josef Potoček, GRANO SALIS NETWORK, 2004, http://granosalis.cz/ebooks/evolucniteorie.htm

( viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 04/07/2010 05:46:44
Post:

Informace o průběhu smrti protnutím krční tepny vyjma hypnózy vychází ze Starého zákona-Tóry-Pěti knih Mojžíšových zprostředkovaných mi knihou konvertity k židovství (který se stal židem) Benjamin Kuras, Zakázané ovoce vědění, Bible jako drama a terapie, G plus G, s.r.o., Praha 2003, s. 190 a násl. a s. 216 a násl. (viz možnost číslo 2) v mém úvodním příspěvku v tomto topicu)

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 04/07/2010 16:21:30
Post:

Miloslave, neronisi,

Pro úspěch pokusu je zřejmě třeba, abych krmil dravce převážně vaječným žloutkem a býložravce převážně vaječným bílkem kromě rostlinné stravy, zásadně bych jim neměl dávat celá vejce.

Pozn: Taurin získávaný zřejmě z vaječného žloutku zřejmě luteinu zejména pro dravce, kočky apod. a glycin získávaný zřejmě z vaječného bílku-albuminu produkovaný játry zejména pro býložravce, slepice-koroptve proti intoxikaci mědí.

Literatura: Harperova Biochemie, Robert K.Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell, dvacáté třetí vydání, čtvrté české vydání, v H+H třetí, 2002, vydalo nakladatelství H+H, Vyšehradská, s.r.o., strana 706 českého vydání třetího v H+H, http://www.veterinarnipece.cz/royal-canin-vd-canine-feline-instant-convalescence-support-2035.html : Penecos-N spol. s r.o., obchod Plzeň a veterinární ordinace
, http://www.slouceniny.unas.cz/bilkoviny.htm , http://cs.wikipedia.org/wiki/Serin , http://cs.wikipedia.org/wiki/Glycin , http://www.super.cz/clanek/40363-za-touhu-po-cokolade-mohou-bakterie-ve-strevech.html

(viz též www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 04/07/2010 16:40:57
Post:

Neronisi, Miloslave,

otec Josef Grůza mi doporučil chovat druh slepic vlašky koroptví dvě nebo tři, případně v horším případě z nich vyšlechtěné leghornky.

Otázky:
Co Vy na to říkáte?

Author: neronis
Time: 04/07/2010 16:58:25
Post:

No já se v tom zase tak dobře nevyznám abych ti dal rozhřešení. Pro mě je slepice jako slepice. 

Author: Dalibor Grůza
Time: 04/07/2010 18:14:54
Post:

Neronisi,

Lidka Horáková z Hustopečí chovatelka slepic a knihovnice mi poradila, že na 2-dvě vejce za 2-dva dny musím mít tři slepice, protože nebudou snášet současně.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 05/07/2010 08:54:35
Post:

Otec Josef Grůza mi doporučuje chovat slepice těsně před snáškou, nikoliv kuřata před porážkou, která jsou vyšlechtěna na život o délce cca 50 dnů a poté díky hormonům, které dostávaly trpí závažnými smrtelnými chorobami.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Miloslav Bažant
Time: 05/07/2010 12:16:51
Post:

Dalibore.
Můj názor je blízký názoru tvého otce,ale trošku bych upřesnil. Výhodou je koupit kuřata. Přijdou levněji než starší slípky před první snůškou. Výhodně je podívat se k okolním pěstitelům slepic, třeba jen přes plot. On totiž jejich výběr druhu je ovlivněn zkušeností a tak pěstují ty druhy, kterým se na dané lokalitě nejlépe daří. Tuhle fintu mně kdysi poradila moje matka a později jsem poznal, že to skutečně funguje. A tak v nějakém kraji najdeš na dvorcích spíše vlašky a jinde bílé slípky. Uděláš pokus a tam, kde jsou v převaze bílé slepice, založíš chov vlašek a ono se jim nedaří.
O pokusu nemluvím, ale spíše o zdroji domácích vajec, které jsou mnohem zdravější než ty s pásové výroby vyhnané prášky a chemikáliemi.
Jen tak mimochodem. Slepice není býložravec, ale všežravec, dokonce i kanibalisticky zaměřený. Hodíš li slepicím vnitřnosti jejich družky, porvou se o ně. Kdyby ses zeptal, proč se jedná o kura hrabavého, pak dostaneš odpověď, že hrabáním hledají různé brouky, larvy a červy. Vzhledem k nim je slepice predátorem. V pokusu tedy není slepice representantem světla a dobra, ale predátorem a dravcem stejně jako ten pes. Kdybys krmil slepice pouze zrním, budou strádat, zeslábnou a zajdou, musel bys jim mimo jiné zajistit i zdroj vápníku, jinak bys získal plavená vece bez skořápky nebo mezi nimi propukne kanibalismus. Jsou li na dvorku, či zahradě, pak si nějakou tu živočišnou potravní složku vyhrabají a najdou. Pokud bys tedy chtěl provést ten pokus, ve kterém potřebuješ protiklady, muselo by se vedle psa jednat o vyloženého býložravce, třeba krávu. Takový pokus, i když nesmyslný by měl i kladné výsledky, Pes by tě hlídal dům, slepice dávaly domácí zdravá vejce a kráva mléko Ovšem to je podmíněno březostí, takže bys musel s krávou občas za býkem, ale zase by vzrostl tvůj pokus o tele. Změnil by ses tím i ty, protože by se s tebe stal zemědělec a to by tě mohlo vyléčit i s té schizofrenie a tím i s tvorby nesmyslných teorií. Proto tě v takovém pokusu nehodlám bránit, či pokus odsuzovat.

MB

Author: Dalibor Grůza
Time: 06/07/2010 16:57:06
Post:

 

 

Miloslave,

do pátku 9.7.2010 musím odebrat 3 brojlery-vyšlechtěná kuřata slepic určená na porážku, jinak půjdou na porážku. Takže si musím do té doby pořídit kurník,ze 2 částí jedné strany oplotit svou dosud neoplocenou zahradu.

( viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 09/07/2010 20:55:35
Post:

Vážení,

dnes mi přivezli 30 slepic-středních vykrmených kuřat-brojlerů, ještě mi mají dodat dalších 20 slepic-středních vykrmených kuřat-brojlerů, kteří měli jít na porážku, a tak jsem je zřejmě zachránil zřejmě od jisté smrti (viz můj pokus ad 3) v prvním příspěvku v tomto topicu).

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 11/07/2010 08:03:03
Post:

Vážení,

dnes jsem se byl podívat do svého chovu brojlerů-kuřat slepic a jedno z nich mi přes veškerou snahu (včera jsem tam byl okolo třikrát, z toho dvakrát autem) uhynulo (vůbec se nehýbalo, leželo jako bez duše, i když jsem ho nesl v igelitové tašce ze sklepa domů a i když jsem ho ničím neootrávil ani nepřiotrávil, např. uspávadlem), bez mého umýslu či konání, důvodem byly spíše moje neznalost (Otec mi až pozdě odpoledne řekl, když jsem mu řekl, že jsou na jedné hromadě, že jim mám na noc rozsvítit, protože jsou z dřívějšího chovu zvyklí jíst a pít, když se svítí, a spát, když je tma. Soused mi teprve potom mimo jiné poradil, že mám zavřít dveře do podzemní části sklepa a zhasnout tam, zřejmě kvůli potkanům a jiným hlodavcům. Rozsvíceno tak bylo pouze v nadzemní části sklepa, v tzv. lisovně, ve dvou místnostech, kde s dírou ve dveřích jako výběhem na zahradu chovám tyto brojlery-kuřata slepic) a nekonání (jedno z kuřat-brojlerů slepic bylo zřejmě příliš slabé a já jsem mu neposkytl či nezajistil dostatečnou péči).

Všechno zlé je však pro něco dobré, mému psu-Badovi jsem uřízl kousek z krku uhynulého kuřete-brojlera-slepice a on to z chutí snědl. Ještě před tím jsem tomuto kuřeti-brojleru přeřízl krk a zkusil, zda mu vytéká krev z krční tepny, což tak nebylo. Poté, co můj pes-Bad, který byl zavřen doma, snědl kousek z krku kuřete-brojlera slepice, zůstalo na dně misky maličko krve. Ještě ve sklepě jsem mrtvou slepici umyl ve studené vodě a doma jsem ji poté, co Bad-můj pes snědl kousek z jejího krku, dal v igelitovém pytlíku do mrazáku.

Z toho usuzuji, že i já, který nejí dokonale frutariánsky (tj. výlučně rostlinná semena a rostlinné plody ale i trochu něčeho jiného nefrutariánského) jako v ráji, musí nakonec přirozeně zemřít jako ta slepice-kuře-brojler. Poté si přeji, abych byl sněden těmi, kdo to potřebují ke svému přežití, jako můj pes-Bad snědl kousek přirozeně uhynulé slepice.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Milan.Miló
Time: 11/07/2010 08:30:37
Post:

Dalibore.
Z tvého příspěvku jde vidět, že konečně trochu začínáš prozřívat.
A to v tom smyslu, že si konečně uvědomuješ spojitosti a následné souvislosti příčinných důsledků.
A to v tom smyslu, že zvířata, jako je tvůj pes Bad, je přeci jen pes a ten potřebuje ke svému životu vyváženou jak rostlinou, to je ovoce, zeleninu, tak hlavně i, a především, masitou stravu, protože pes nejí například ořechy, med, které pro člověka nahrazují, to co mu právě chybí, když nejí maso, a to bílkoviny a třeba proteiny.
Na to je zase nejbohatší maso.
A jde vidět, že si konečně začínáš uvědomovat, že, jak ti zemřelo ono kuře z nedostatku znalostí, tak by mohl umřít i tvůj pes Bad, o kterým věřím, že ho máš moc rád.
To s tím pojídáním tebe ovšem nemyslíš vážně.
Protože sice i v této společnosti jsou lidé s těmito dispozicemi.
Tak je to neúnosně nepřijatelné.
Protože dějiny se pohly mílovými kroky kupředu a už hlavně nežijeme ve středověku nebo v prenatálním údobí civilizace.
A myslím, že to nemyslíš ani, aby to dělali zvířata, to co jsi napsal o pojídání tebe.
Milan.Miló.

Author: Milan.Miló
Time: 11/07/2010 08:44:44
Post:

Dalibore.
Vím, mohl by jsi namítnout, proč tě třeba nemohou sníst zvířata.
Když v buddhismu je to například samozřejmostí.
Protože, když někdo třeba ještě před rokem 1959, než Tibet obsadila Čína, to bylo normální a věřím, že i dnes to tam asi v malé míře funguje.
Když tedy v Tibetu zemřel člověk, Buddhističtí mniši to udělali následovně.
Dotyčné ostatky vzali do Himalájí a tam onoho člověka doslova i s kostmi rozemleli na kaši tak, aby ho mohli sníst divoký ptáci jako jsou supy.
Tak, aby se jeho tělo oprostilo od negací tohoto života.
A jeho Duše došla vysvobození tak, aby zabránili opětovnému navrácení na tento svět.
Neboť v Buddhismu věří v Bardo smrti.
To je 49denní cykl, když člověk má tu touhu k navrácení na tento svět.
Je to ovšem jiná kultura s jinými prvky a základech náboženství.
Zdroje např. Tibetská Kniha mrtvých, kde popisujou posmrtné stavy.
Milan.Miló.

Author: Dalibor Grůza
Time: 11/07/2010 11:20:18
Post:

quoted:


Post of Miloslav Bažant

Dalibore.
Nakupovat brojlery určené k porážce je první hloupost,protože jim nezajistíš granulovanou stravu na kterou jsou zvyklí a než si zvyknou na jinou, tak pochcípají. Chovat je ve sklepě? O tom bych se raději nevyjadřoval.To je týrání zvířat.Ty jim ve sklepě nezajistíš podmínky jaké jsou k přežití nutné včetně větrání.Sám jsi psal,že máš zahradu. Stačí jim pletivem oddělit nějakou část s přístřeškem a budou v pohodě.Ty jim chtěl dát ráj a zachránit je před smrtí,ale ve skutečnosti jsi jim dal peklo a mnohem horší smrt než by měli při porážce. Pokud chceš svému psovi dát to maso uhynulé slepice, nedávej mu je syrové,pokud chceš slepice pěstovat.Stačí tu slípku trošku povařit. Jakmile mu budeš dávat to maso syrové, zvykne si na ně a bude ty slípky lovit.
Takže jak by to mělo být správně? Ty brojlery mající již svou porážkovou váhu pobít,oškubat, vyvrhnout a uložit do mrazáku.Jinak je budeš zbytečně krmit a stejně tě pochcípají.
Oddělit nějakou vhodnou část zahrady,postavit kurník, nebo alespoň přístřešek a nakoupit kuřata.Dostaneš le mnohem laciněji než ty žírné brojlery.Až vyrostou a zvyknou si,pak jim můžeš ten výběh otevírat. Budeš však mít místy rozhrabaný trávník a občas do něčeho šlápneš. Ty slípky však budou v prostředí které jim vyhovuje, jako v ráji.Pokud mohou škubat trávu, budeš mít vajíčka s pěkným třeba až oranžovým žloutkem.Ten rozdíl v chuti poznáš sám.Pokud začnou nést, dávej jim nadrcené vaječné skořápky aby měli dost vápníku. Jinak je můžeš krmit zrním i zbytky od jídla. Pouze by to nemělo být příliš mastné.Chceš li poznat co jsou slepice skutečně zač, hoď těm brojlerům vnitřnosti té uhynulé slepice. Uvidíš bitvu. Doufám že jsi ji neuložil do lednice nevyvrženou.Za prvé lednice je málo, to chce mrazák a zmraženou již nevyvrhneš. Navíc ty vnitřnosti urychlují rozklad. To už ji raději hoď Badovi celou (povařenou).Otázkou je také, zda neuhynula na nějakou infekci,či na tipec. To je takový vřídek na jazyku. Slepice pak nemůže žrát a chcípne hladem.Chceš li pěstovat slípky musíš o tom něco vědět.Vesničané to poznávají celý život a předávají si navzájem informace,ale městský člověk ty informace většinou nemá a při nejlepší vůli těm tvorům vytvoří peklo na Zemi. Máš li chalupu na vesnici, zajdi si za nějakou sousedkou a ta tě ty informace ráda předá.

MBMiloslave,

za prvé je nechovám v mém sklepě, tj. mém prvním podzemním podlaží, ale v mé lisovně ve sklepě, tj. dvě místnosti s otvorem ve dveřích jako výběhem na zahradu v mém prvním nadzemním podlaží. Kousek z krku slepice jsem dal Badovi-mému psovi nepovařený, což byla zřejmě chyba a už se to nestane.

Ke skladování slepic: než jsem tomu kuřeti-brojleru-slepici uřízl krk, tak jsem ji dal ještě v lisovně ve sklepě pod tekoucí studenou vodu, abych ji trochu umyl, protože byla od výkalů slepic-kuřat-brojlerů, i tak se nehýbala a nejevila žádné známky života. Poté, co jsem ji umyl ještě trochu doma při výše uvedeném uříznutí krku, tak jsem ji dal tak, jak byla, do mrazáku a šel do římsko-katolického (křesťanského) kostela na mši. Když jsem se vrátil, byla slepice již zmrzlá. Podle mé Filosofie rovnováhy jsem povinen zajistit všem živým buňkám jejího těla co nejdelší život, i když budou zmražené, proto ji nebudu již dále opracovávat ke spotřebě mým psem-Badem. Bude to asi, myslím jako v nějaké knize Františka Běhounka pravděpodobně o Severním pólu, kde současní polárníci jedli v nouzi zde zamraženého zemřelého pravěkého mamuta. Má druhá matka-teta mi potvrdila, že takto uchované maso nebude dobré, ale Bad-můj pes je bude moci jíst. Když mu nebude moc chutnat, tak to bude velmi dobře, protože to bude méně dlouho trvat, než se z něj stane vegetarián.

P.S. V lisovně sklepa je celkem chladno, je tam stín a průvan, jsou tam vždy pootevřeny obě zamřížovaná okna, vysazeny z pantů a položeny na zem vnitřní dveře mezi oběma místnostmi lisovny a rovněž tak vnější mříže dveří, další průvan tvoří otvor u podlahy ve dveřích o ploše 30x40 cm, aby mohli slepice-kuřata-brojleři vyjít na zahradu, až se odváží. Tento otvor ve dveřích celkem pevně zavírám na noc a otevírám ráno, i tak je tam ovšem i ve dveřích vždy malý průduch, kterým se však zřejmě žádné zvíře neprotáhne.

Zahradu mám obehnanou plotem a sám jsem ji dooplotil králičím pletivem a drátem, zároveň jsem natahal ke dveřím apod. sloupky, abych zakryl díry pod bránou či plotem.

Stále se s někým radím a rady posuzuji dle Filosofie rovnováhy.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 14/07/2010 14:21:40
Post:

quoted:


Post of neronis

Dalibore, jestli chceš adaptovat psa na vegetariánskou stravu, může se ti to povést až za x generací, kdy se adaptuje jeho DNA. Chtělo by to aby sis k němu pořídil fenku a založil si chov, který budeš trénovat jako vegany. Když jich bude moc, tak jich pár utratíš nebo někomu dáš. Jestli si ale Bad bude na tyhle praktiky zvykat, přičemž mu nezajistíš nějaké genetické pokračování, nejenže se to za jeho života nemá šanci povést, budeš to dělat navíc zbytečně.

http://www.novinky.cz/koktejl/205362-tibetanum-se-zmenilo-30-genu-potvrdili-biologove.html : 2010, Peking, FamousNeronisi, Miloslave,

slepic-kuřat-brojlerů jsem měl celkem 50, 3 nepřežili, zbylo mi jich 47. Podle Filosofie rovnováhy jsem povinen jim dodat dostatek zrní, aby nejedli moc červy, mravence či hmyz apod. a aby byli především frutariány (jedli zásadně ze všech živých tvorů jen rostlinná semena a rostlinné plody), proto jsem objednal 25 kg pšenice z minulé sklizně. Zbytek doobjednám po sklizni. Stravu jim zpestřuji zrním pro exoty, papoušky či kanáry, prosem a slunečnicovými semínky. Kromě toho jim denně doplňuji vodu. Na slepice-kuřata-brojlery se chodím dívat jedenkrát denně, otevřel jsem jim venkovní dveře od lisovny sklepa, kde bydlí (na zem jsem jim dal rohože) a v létě je nechávám pobíhat venku a v jedné místnosti lisovny sklepa vevnitř dle libosti, což mi poradili odborníci. Odborníci-chovatelé mi také poradili, že v zimě jim tam mám nechat otevřený výběh ve venkovních dveřích 30x40 cm a mohu je také nechat volně. Zároveň mi pochválili chov a opevnění zahrady proti dravcům.

Potomky bude mít můj pes-Bad a taky já zřejmě až na stará kolena, protože podle Filosofie rovnováhy dochází během života ke zdokonalení jedince a jeho genetické výbavy. V Bibli měli Sára a Abraham děti rovněž ve vysokém věku. Možná potom již bude ráj.

Pozn.:
Dle BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995-Starého zákona-Tóry-5 Knih Mojžíšových, jmenovitě 1.Mojžíšova-Genesis(hebrejsky Berešít)kapitola 21, verš 1 až 3: 1Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. 2Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoliv byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. 3Abrahám dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 16/07/2010 18:27:17 corrected 18/07/2010
Post:

quoted:


Originally posted ( viz http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě ) and corrected by Dalibor Grůza

Rozhodl jsem se přijmout do rodiny slepici a kohouta, kterým hrozí smrt pro jejich útočnost ve velkochovu, stejně jako jsem přijal do rodiny z útulku mého hodného ale zřejmě zbabělého psa Bada (anglicky bad špatný, anglicky buddy vyslovováno bady přítel) za účelem následného vědeckého pokusu, kdy jim budu podávat pouze rostlinnou stravu, vejce a mléko vyjma toho, co od někoho dostanou nebo najdou venku v přírodě, kterým chci, snad i s Vámi všemi, zachránit svět a započít dosažení ráje pro nás všechny:

Podle Filosofie rovnováhy jsou možné tři řešení:

1) Za prvé zemřou Bad-můj pes či slepice a následně zřejmě i já z podvýživy z nedostatku vhodných živin, což by dle Filosofie rovnováhy mohlo znamenat převahu buď vakua nebo vlnění o rychlosti světla ve Vesmíru.

S vysokou pravděpodobností mohu tuto možnost vyloučit na základě vědeckého pokusu, který jsem provedl na sobě přechodem na stravu založenou zásadně na rostlinných semenech, rostlinných plodech, mléku (biomléku při bolesti kostí zejména chodidel cca 1 litr mléka za 14 dní) a vejcích (v současnosti jím dvě vejce za dva dny, když jsem ospalý dvoje bramborové hranolky s dvěma nepřípustnými tatarkami tak jednou za měsíc zřejmě z nedostatku vitamínů B obsažených v bramborách a zejména vitamínu B12 obsaženého ve větším množství ve vaječných žloutcích v nepřípustné tatarce, viz níže), výjimečně jím zejména černý chleba. Z důvodu toho, že jsem zřejmě nejedl pravidelně lněný olej a neměl dostatek PUFA omega-3 esenciálních mastných kyselin (Mast­né kyseliny označené krkolomnými názvy eikosapentaenová a dokosahexaenová, zkráceně EPA a DHA, jsou pro zdraví člo­věka mimořádně užitečné, ba přímo nezbytné látky. EPA a DHA vznikají v průběhu přeměny základního člena řady mastných kyselin, kterým je kyselina alfa-linolenová (ALA). V přirozené stravě můžete kyselinu alfa-linolenovou(ALA) najít například v olejích ze lně­ného semínka, kanoly nebo lískových oříšků. Naneštěstí v dů­sledku nadměrného příjmu mastných kyselin řady omega-6, obsažených v kukuřičném, sójovém, řepkovém a slunečni­covém oleji a v margarínech je tvorba EPA a DHA znemož­něna), které jsou obsaženy v čísté podobě v lososu, makrele, sledi, pstruhu, nadbytek kyseliny alfa-linole-nové (ALA) se vyskytuje především ve lněném oleji, jsem musel zřejmě pro znemožnění tvorby EPA a DHA sníst od června 2008 do teď jednu konzervu tresčích jater a jednu konzervu baltických sardinek. Dále se léčím na schizofrenii a užívám cisordinol depot (jednu injekci za 21 dní) a kventiax (50 mg na noc každý den).

Literatura: http://cs.wikipedia.org/wiki/Omega-3_nenasycen%C3%A9_mastn%C3%A9_kyseliny , http://www.knivic.unas.cz/omegapodrobne.htm : Esenciální mastné kyseliny


2) Bad-můj pes nevydrží bez masa, i když nám budu dávat vejce od obou slepic a mléko a rostlinou stravu, a budu muset zabít některou nebo obě slepice tím, že ji zhypnotizuji točením s ní a poté ji useknu hlavu a tím protnu krční tepnu, nechám vykrvácet, což by znamenalo bezbolestnou smrt pro slepice s co nejmíň jejich úzkostí před jejich smrtí, protože budou hluboce spát a z šoku z protnutí krční tepny nepocítí ani ve spánku bolest před odumřítím jejich mozku odkrvením (vyjma hypnózy viz Tóra čili Starý zákon čili pět knih Mojžíšových).

To by dle Filosofie rovnováhy mohlo znamenat rovnováhu vakua a vlnění o rychlosti světla ve Vesmíru.

3) Přežijí Bad-můj pes i obě slepice jen na mnou podávané či připuštěné rostlinné stravě, vejcích a mléku a na tom, co najdou bez mého vědomí(slepice na zahradě, Bad při procházkách).

To by dle Filosofie rovnováhy mohlo znamenat rovnováhu neabsolutního vakua a vlnění o rychlosti světla ve Vesmíru a zároveň možnost pohybu o rychlosti světla předmětů o nenulové klidové hmotnosti-Krista (dle speciální teorii relativity o nekonečné energii) a absolutního vakua za hranicemi našeho Vesmíru představovaném tímto absolutním vakuem-Ďáblem a vlněním o rychlosti světla-Kristem v našem Vesmíru, tedy Boha, kteří z teologických důvodů nápravy hříšníků ve světě společně zmenší současnou entropii-vyhoření-stejnorodost našeho Vesmíru jeho navracením v předešlý stav vakua a vlnění o rychlosti světla v našem Vesmíru (jde o konečné smíření Ďábla a Krista v nekonečném čase).

Pozn.: Plánovaný prostor zahrady pro jednu či dvě slepice bude cca 4x6m(24 metrů čtverečních), prostor bude oplocený průhledným cca 2metry vysokým pletivem, je tam tráva a několik stromů, např. třešně

Otázky, které bych chtěl zodpovědět:

- Jak velký je podle Vás vhodný prostor pro dvě či jednu slepici.
- Mám si pořídit nejdříve kohouta či slepici či jenom kohouta či jenom slepici(zřejmě půjde o útočné jedince z velkochovů, kteří by museli být jinak usmrceni)
- Jaké případně budou podle Vás příznaky nevratného ohrožení smrtí u slepic a u Bada( Filosofie rovnováhy viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )Vážení,

shrnu-li dílčí výsledky mého pokusu na mé zahradě, tak došlo k naplnění možnosti viz výše ad 2) mého úvodního příspěvku (viz výše), protože došlo k přirozenému úmrtí tří slepic mého chovu, kde jednu slepici částečně snědl můj pes Bad.

To by svědčilo o zatimní rovnováze zla a dobra, vakua a vlnění o rychlosti světla v našem světě. Nikoliv o převaze vlnění o rychlosti světla-Krista nebo absolutního vakua-Ďábla, které by zachraňovaly náš svět viz výše možnost ad 3). Zároveň se Badovi-mému psu, zbývajícím slepicím i mně daří vcelku dobře, což by zatímně vylučovalo možnost viz výše ad 1), tedy převahu zla-Ďábla-absolutního vakua nebo Krista-vlnění o rychlosti světla v našem světě-Vesmíru.

Ještě nejsem se svým pokusem u konce, ale předběžně lze říci, že nelze spoléhat v našem světě na spolupracující zásah z venku, Krista-vlnění o rychlosti světla a Ďábla-absolutního vakua (viz výše možnost ad 3) a je nutno výcházet alespoň účelově z židovské filosofie, tedy zajistit všem blízkým-sousedním živým tvorům, zejména zvířatům co možná nejdůstojnější, nejdelší a nejšťastnější život a co možná nejmilosrdnější smrt.


( viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 19/07/2010 09:49:32
Post:

quoted:


Post of Miloslav Bažant

Milane Miló
Ano, dělal jsem si legraci,ale snažil jsem se být vtipný a neurazit.A tak jsem si většinou vlastně dělal legraci sám ze sebe. Jaké to bude mít účinky na Dalibora to skutečně nevím,ale myslím si,že vůbec žádné, že vše co nějak stojí proti jeho teoriím vůbec nevnímá a tak moje slova byla určena spíše ostatním ale ne pro výsměch ,ale spíše jen úsměv.Měl bych snad vážně rozebírat chyby,kterých se dopouští?Pokud má v pokusu být na jedné straně predátor a na druhé býložravec,pak pes odpovídá predátorovi,ale slepice není čistým vegetariánem,ale spíše všežravcem a pokud uvážíme že se živí i živými tvory,jako housenkami, larvami a červy,pak je vzhledem k nim predátorem.Čili není dodrženo základní téma daného pokusu.Ta vietnamská prasata jsou pokud vím čistými vegetariány a frutariány.Čili by do základního zadání pokusu ta prasata spíše zapadala. Čili jsem zábavnou formou upozornil na chybu a ukázal i cestu k dodržení základního tématu pokusu. Je chybou, že jsem to udělal formou zábavnou a ne zbytečně vážnou? Jestli po takové odpovědi nemlátí hlavou o stěnu, to vědět nemohu.Natolik jeho stav neznám.

MB


Miloslave,

že chovám slepice-kuřata-brojlery, má svůj oprávněný důvod. Jako dítě jsem měl velmi rád k jídlu kuřata, zejména kuřecí stehna, která jsme jedli já a bratr prakticky každou neděli, rodiče pak měli zbytek kuřete. Mohli jsme takto za svůj život sníst nejméně 500 kuřat-brojlerů-slepic. Život, který jsem jim vzal, jim už nemohu vrátit, omlouvá mne snad jen to, že jídlo nám s bratrem vařili rodiče a neupozornili nás na nespravedlivost našeho stravování, mé rodiče zase neupozornili na to jejich rodiče a tak to jde až k prvním prapraprarodičům. Proto chovám kuřata-brojlery-slepice, kterým jsem zachránil život před porážkou, abych jim a sobě alespoň takto vynahradil můj hřích jejich zbytečného pojídání v mém dětství a mladosti, kterého jsem se vůči nim dopustil.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 25/07/2010 15:49:01
Post:

 

Dnes mi umřela jedna slepice-kuře-brojler, které chovám, předpokládám, že se mezi slepicemi vyskytl kanibalismus (což jsem konzultoval s jednou chovatelkou) čili, že ji ty ostatní silné slepice uklovaly. Slepice chovám na zahradě a krmím je pouze různým druhem zrní-pšenicí, slunečnicí, prosem, lněným semínkem, kukuřicí, výběrem zrní pro exoty (exotické ptáky jako papoušci), nikoliv slupkovým šrotem, kde hrozí jejich smrt z podvýživy. Též tímto slupkovým šrotem je nutno(potřebné) přiměřeně krmit pouze v případě, že je nedostatek zrní a hrozí smrt jiných živých tvorů hladem. Slepice podle literatury potřebují živočišné bílkoviny. Protože mé slepice přišly z velkochovu brojlerů těsně před porážkou, tak zřejmě neumějí si ze země vyhrabat červy, brouky a hmyz, proto jim podle mne chyběly živočišné bílkoviny. Proto jsem jim v souladu s literaturou přidal do vody jeden litr odstředěného, tj. nízkotučného mléka a udělal asi 4-5 vajec na hniličko až tvrdo, které jsem rozdrtil spolu se skořápkami a osolil, protože nedostatek soli může být dle literatury další příčina jejich kanibalismu. Vajíčka s chutí slepice snědly, hlavně vnitřek bez skořápek, mléko jim moc nechutnalo, takže uvidíme. Jeden agronom mi v souladu s literaturou radil dát jim Maggi, u nás v obchodě však mají pouze klasik od Vitany. Zítra pozvu veterináře.

Literatura: http://www.zoofarma.cz/publikovane-clanky/ceska-slepice-a-lidove-zvyky.htm : Ing. Aleš a Bc. Daniela Bukovských, Chovatel 6-2008, http://www.ceskatelevize.cz/program/1095970013-26.06.2010-13:05-1-chcete-je.html?deid=4077 : Seriál o hospodářských zvířatech , http://cs.wikipedia.org/wiki/Kur_dom%C3%A1c%C3%AD , http://www.zemedelske-potreby.cz/pro-drubez/ : Zemědělské potřeby M+S s.r.o. – Minářová a Sedlák, http://www.centrumkrmiv.cz/product/smes-n1-pro-slepice-50-kg-322/ : ANIMO CZ s.r.o.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 26/07/2010 14:41:40
Post:

Odstředěné mléko mi veterinář neschválil, protože má projímací účinky, proto jsem ho vylil. V tekutém polévkovém koření Maggi od Nestlé Professional, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 jsou zřejmě pomleté kosti, které se přidávaly a přidávají slepicím do krmení.

Literatura: http://www.nestlefs.cz/produkty_detail.asp?id=96&segment=&kategorie=7&znacka=2&hledat=  , http://www.odpovedi.cz/otazky/z-ceho-se-vyrabi-polevkove-koreni-magi

Veterinář mi poradil minerální doplněk VITAPLASTIN forte s bioplexy od BIOVETY, a.s., Tyršova 409/40, Ivanovice na Hané v papírovém sáčku, který by neměl být ze zvířat (prý se to pozná z jeho 3 lété, nejdelší povolené doby upotřebitelnosti), z organických látek obsahuje pouze aminokyselin n-hydrát a vanilku, které se vyrábí dnes z mikrobiologických zdrojů. Dále jsem se rozhodl pokračovat v krmení slepic uvařenými na tvrdo vejci i se skořápkami. Uvažuji v případě nouze také o tom, že bych koupil ve zverimexu (podle mého veterináře vhodné) moučné červy, zmrazil je v mrazáku a tím je omráčil (podle literatury to dělají tak rybáři a po rozmrazení zase ožijí) a pak je v případě, že bude pokračovat jejich kanibalismus, zkrmil zmrazené slepicím.

Literatura: Biochemie, Zdeněk Vodrážka, Academia, Praha 1999, KNIHA TŘETÍ, str. 124, http://www.spoma.eu/content/8-rybarske-potreby-rybarsky-eshop : Rybářské potřeby Spoma, centrum rybářských potřeb


Psovi budu kupovat a dávat jednou za tři dny slepičí párek. Slepice jsou dospělé a nejsou to mláďata jako kuřata. Slepice jsou na nižší evoluční úrovni jako můj pes Bad, který je savec, proto mají nedokonaleji vyvinutou nervovou soustavu a méně cítí bolest. Nebudou to slepice z biochovů, protože velké průmyslové biochovy, které převážně dodávají do obchodní sítě, mají větší úmrtnost než klecové chovy slepic. Nebudou to košer poražené slepice, protože při košer porážce se slepice podřezávají a nechávají vykrvácet za plného vědomí, protože košer maso nesmí být z mrtvoly a musí být odkrvené. Podle mého veterináře se musí slepice a ostatní zvířata před zabitím podle současných právních předpisů nejdříve omráčit (výjimky jsou pro košer porážku), nejčastěji elektrickým proudem, a teprve poté usmrtit, podle mne nejlépe přeříznutím krku stejně jako při košer porážce avšak v omráčeném stavu, což je milosrdnější jako košer porážka u židů.

Literatura: http://granosalis.cz/ebooks/evolucniteorie.htm : Evoluční teorie - věda nebo náboženství, Ing. Josef Potoček, josef.potocek@mmhk.cz , GRANO SALIS NETWORK, 2004 , http://www.magazinzdravi.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=1481 : Máme rádi zvířata?, organizace "Svoboda zvířat"., http://www.ochranazvirat.cz/222/czech/clanek/martin-komarek---jsou-koser-porazky-koser-/ : NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 26/07/2010 19:59:44
Post:

Mouční červi pro slepice zatím nebyli potřeba. Dvě další slepice dle veterináře byly postiženy otoky kloubů, a proto kulhaly, což bylo způsobeno zřejmě tím, že se jednalo o brojlery po výkrmu určené na porážku, u kterých je kladen důraz na rychlý růst svaloviny a zanedbáno zesílení kostí. Ostatní slepice ty kulhající klovaly, nepustily je ke žrádlu, vodě, až umřely. Proto veterinář dal dalším dvěma s otokem kloubů posilňující injekci a schovaly jsme je pod větší bedýnku s mřížemi na bocích, dali jsme jim tam zrní a vodu, abychom je uchránili od zbytku útočícího hejna slepic.

Když jsem již dříve mého psa-Bada krmil nejkvalitnějším vegetariánským krmivem na trhu zn. Ami Dog od italské společnosti Ami srl,, Corso Milano 5, 35139 Padova, Itálie, www.aminewws.net, tak ho sice celkem s chutí jedl na rozdíl od mnoha jiných levnějších vegetariánských krmiv, která jsem někdy koupil, avšak po nějaké době zvracel žlutou vodu a měl potíže se udržet na nohou. V té době jsem ho krmil rovněž vejci, zejména jako smaženými volskými oky, která jsem sám jedl, proto se domnívám, že pes je masožravec, tedy, že nepřežije trvale bez masa. Podle Filosofie rovnováhy je však třeba maso mu dávat co možná nejméně tak, aby neměl vážné zdravotní problémy.

Také jsem zjistil, že na trhu nejsou uzeniny vyráběné výlučně ze slepic, drůbeží uzeniny se vyrábí zásadně z kuřecího masa (avšak zabít kuře jako mládě není milosrdné, a proto ani v souladu s Filosofií rovnováhy, lépe je zabít dospělou slepici), avšak přidávají se do nich rovněž vepřové kůže. Na trhu jsou dostupné pouze mražené slepice, které budu muset kupovat a mému psu po kouskách ve vodě vařit.

Literatura: http://www.mizici.com/article.php?aid=24 : Uzeniny - salámy, David Mizera
; ing Ivana Lepešková: http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=1&typ=1&val=12326&ids=0

Veterinář mi doporučil, že existují rovněž sušená vejce (tzv. sušená melánž je směs žoutků a bílků) např. od firmy OVOTRADE s.r.o., Pitrova 269, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO: 27467201 ( http://www.ovotrade.cz/kontakty.htm ), Centrála E-mail: info@ovotrade.cz , T/F: +420 495 593 546 pro psa.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 30/07/2010 17:59:31
Post:

Dvě slepice, které byly postiženy otoky kloubů, jak uvádím výše, i přes veškerou péči veterináře umřely. Zaplatil jsem pitvu, kde bylo zjištěno, že v obou případech byly nemoci slepic dvojí, za prvé to byla zřejmě z nachladnutí bakteriální nákaza (měli v orgánech hnis) a za druhé osteoporóza, tedy řídnutí kostí způsobené šlechtěním na maso a tím, že měly být již dávno poraženy. Zbylo mi tedy 44 slepic-brojlerů-kuřat z celkem 50, jedna další kulhá. Na doporučení veterináře dávám do vody slepicím antibiotika a dále jim přidáváme do vody vitamín D2 pro tvorbu kostí, který je na rozdíl od živočišného vitamínu D3 rostlinný vitamín D-ergokalciferol, u posledně jmenovaného vitamínu D2 však hrozí předávkování. Nadále jim přidávám do krmení výše uvedený Vitaplastin.

Literatura: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_D

Author: Dalibor Grůza
Time: 31/07/2010 18:28:26
Post:

quoted:


Post of Miloslav Bažant

Dalibore.

No vidíš a pokus je v háji,protože do pokusu zasahují vedlejší vlivy, které mění výsledek pokusu. Pokračování pokusu nemá tedy význam, a pokud těm slípkám budeš do stravy přidávat antibiotika,jejich maso bude nepoživatelné. Jediné rozumné je v této situaci pokud vzdát, slípky zabít a zamrazit aby se maso nezkazilo. Jinak bude vhodné akorát tak pro psa. Jo a nezapomeň je vyvrhnout a oškubat před zamražením. Potom už by to nešlo. Jinak je nesmysl hledat slípkám krční tepnu.Nejlepší je vzít je za zadní nohy, hlavu jim dát na špalek a sekerou useknout hlavu. To je nejrychlejší smrt a slípka necítí vůbec žádnou bolest a kdyby cítila,tak na ni hned zapomene.Točit s ní můžeš,ale tím ji před smrtí stresuješ.Toho, že se tělo po useknutí hlavy pohybuje si nevšímej.Tělo bez hlavy bolest necítí. Soused když jednou zabíjel kohouta, ten bez hlavy vylétl až na střechu domku.Takže je třeba je podržet, než se přestanou mrskat a to dál od těla aby tě krev nezastříkala. Jsi li útlocitný,pozvi si raději nějakého souseda,či sousedku vesničany. Pro ně to bude hračka.
Takže nebudeš li těm brojlerům dodávat ty antibiotika a látky pro tvorbu kostí, pochcípají. Budeš li jim toto dodávat, prodloužíš jim o něco málo život,ale maso bude vhodné tak pro psa a chcípnou v bolestech. Nechceš li jíst maso ty,pak je rád přijme tvůj čtyřnohý kamarád a také je zde možnost, že bys je daroval sousedům.Takže platit ty antibiotika a doplňky stravy nemá žádný význam.Maso tím zničíš a pokus je stejně v háji díky vnějším ovlivňujícím faktorům.

MB


 

quoted:


Post of neronis

Dalibore, možná by si mohl udělat pokus sám na sobě. Když máš těch slípek tolik, pořiď si nějakou mačetu, dobře si ji naostři, obleč si nějaký oděv, který tě bude chránit, dostaň je všechny do nějaké menší uzavřené místnosti a všechny je zaživa rozsekej a pozabíjej.

Mohlo by to být pro tebe zajímavé z hlediska adrenalinu a toho zda se v tobě něco nezlomí. Každopádně výsledný pocit by mohl znamenat novou zkušenost, kterou ještě patrně nemáš.


Podle Filosofie rovnováhy jsem povinen zabít co možná nejméně živých tvorů (jen při ochraně života) tak, aby přirozeně cítili co možná nejméně bolesti, tedy jsem povinen brojlery-slepice-kuřata až do jejich nevyhnutelné smrti léčit vyjma léčiv ze zabitých savců a zřejmě i zabitých ryb.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 04/08/2010 11:45:48
Post:

Můj pes Bad jí zásadně to, co mu dám ze svých téměř frutariánských jídel, pak má rovněž v misce vegetariánské granule. Když jdu k rodičům, tak tam sní kočičí granule a od mého otce dostane obvykle cca jeden špekáček (zřejmě z vepřového či kuřecího masa), čemuž nejsem schopen zabránit. Z mé strany nemá cenu, abych mu dával zatím v nutné míře slepičí maso, protože je nepotřebuje, tj. nezvrací, nemá podváhu (váží stále svých 10kg) ani alergický šok. Slepičí maso bych mu dal pouze v případě, že by zvracel, měl podváhu nebo alergický šok.(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 07/08/2010 15:39:28
Post:

quoted:


Originally posted ( viz http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 ) and corrected by Dalibor Grůza

Rozhodl jsem se příjmout do rodiny slepici a kohouta, kterým hrozí smrt pro jejich útočnost ve velkochovu, stejně jako jsem přijal do rodiny z útulku mého hodného ale zřejmě zbabělého psa Bada (anglicky bad špatný, anglicky buddy vyslovováno bady přítel) za účelem následného vědeckého pokusu, kdy jim budu podávat pouze rostlinnou stravu, vejce a mléko vyjma toho, co od někoho dostanou nebo najdou venku v přírodě, kterým chci, snad i s Vámí všemi, zachránit svět a započít dosažení ráje pro nás všechny:

Podle Filosofie rovnováhy jsou možné tři řešení:

1) Za prvé zemřou Bad-můj pes či slepice a následně zřejmě i já z podvýživy z nedostatku vhodných živin, což by dle Filosofie rovnováhy mohlo znamenat převahu buď vakua nebo vlnění o rychlosti světla ve Vesmíru.

S vysokou pravděpodobností mohu tuto možnost vyloučit na základě vědeckého pokusu, který jsem provedl na sobě přechodem na stravu založenou zásadně na rostlinných semenech, rostlinných plodech, mléku (biomléku při bolesti kostí zejména chodidel cca 1 litr mléka za 14 dní) a vejcích (v současnosti jím dvě vejce za dva dny, když jsem ospalý dvoje bramborové hranolky s dvěma nepřípustnými tatarkami tak jednou za měsíc zřejmě z nedostatku vitamínů B obsažených v bramborách a zejména vitamínu B12 obsaženého ve větším množství ve vaječných žloutcích v nepřípustné tatarce, viz níže), výjimečně jím zejména černý chleba. Z důvodu toho, že jsem zřejmě nejedl pravidelně lněný olej a neměl dostatek PUFA omega-3 esenciálních mastných kyselin (Mast­né kyseliny označené krkolomnými názvy eikosapentaenová a dokosahexaenová, zkráceně EPA a DHA, jsou pro zdraví člo­věka mimořádně užitečné, ba přímo nezbytné látky. EPA a DHA vznikají v průběhu přeměny základního člena řady mastných kyselin, kterým je kyselina alfa-linolenová (ALA). V přirozené stravě můžete kyselinu alfa-linolenovou(ALA) najít například v olejích ze lně­ného semínka, kanoly nebo lískových oříšků. Naneštěstí v dů­sledku nadměrného příjmu mastných kyselin řady omega-6, obsažených v kukuřičném, sójovém, řepkovém a slunečni­covém oleji a v margarínech je tvorba EPA a DHA znemož­něna), které jsou obsaženy v čisté podobě v lososu, makrele, sledi, pstruhu, nadbytek kyseliny alfa-linole-nové (ALA) se vyskytuje především ve lněném oleji, jsem musel zřejmě pro znemožnění tvorby EPA a DHA sníst od června 2008 do teď jednu konzervu tresčích jater a jednu konzervu baltických sardinek. Dále se léčím na schizofrenii a užívám cisordinol depot (jednu injekci za 21 dní) a kventiax (50 mg na noc každý den).

Literatura: http://cs.wikipedia.org/wiki/Omega-3_nenasycen%C3%A9_mastn%C3%A9_kyseliny , http://www.knivic.unas.cz/omegapodrobne.htm : Esenciální mastné kyseliny


2) Bad-můj pes nevydrží bez masa, i když nám budu dávat vejce od obou slepic a mléko a rostlinou stravu, a budu muset zabít některou nebo obě slepice tím, že ji zhypnotizuji točením s ní a poté ji useknu hlavu a tím protnu krční tepnu, nechám vykrvácet, což by znamenalo bezbolestnou smrt pro slepice s co nejmíň jejich úzkostí před jejich smrtí, protože budou hluboce spát a z šoku z protnutí krční tepny nepocítí ani ve spánku bolest před odumřením jejich mozku odkrvením (vyjma hypnózy viz Tóra čili Starý zákon čili pět knih Mojžíšových).

To by dle Filosofie rovnováhy mohlo znamenat rovnováhu vakua a vlnění o rychlosti světla ve Vesmíru.

3) Přežijí Bad-můj pes i obě slepice jen na mnou podávané či připuštěné rostlinné stravě, vejcích a mléku a na tom, co najdou bez mého vědomí(slepice na zahradě, Bad při procházkách).

To by dle Filosofie rovnováhy mohlo znamenat rovnováhu neabsolutního vakua a vlnění o rychlosti světla ve Vesmíru a zároveň možnost pohybu o rychlosti světla předmětů o nenulové klidové hmotnosti-Krista (dle speciální teorii relativity o nekonečné energii) a absolutního vakua za hranicemi našeho Vesmíru představovaném tímto absolutním vakuem-Ďáblem a vlněním o rychlosti světla-Kristem v našem Vesmíru, tedy Boha, kteří z teologických důvodů nápravy hříšníků ve světě společně zmenší současnou entropii-vyhoření-stejnorodost našeho Vesmíru jeho navracením v předešlý stav vakua a vlnění o rychlosti světla v našem Vesmíru (jde o konečné smíření Ďábla a Krista v nekonečném čase).

Pozn.: Plánovaný prostor zahrady pro jednu či dvě slepice bude cca 4x6m(24 metrů čtverečních), prostor bude oplocený průhledným cca 2metry vysokým pletivem, je tam tráva a několik stromů, např. třešně

Otázky, které bych chtěl zodpovědět:

- Jak velký je podle Vás vhodný prostor pro dvě či jednu slepici.
- Mám si pořídit nejdříve kohouta či slepici či jenom kohouta či jenom slepici(zřejmě půjde o útočné jedince z velkochovů, kteří by museli být jinak usmrceni)
- Jaké případně budou podle Vás příznaky nevratného ohrožení smrtí u slepic a u Bada( Filosofie rovnováhy viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )


Vážení,

shrnu-li dílčí výsledky mého pokusu na mé zahradě, tak došlo k naplnění možnosti viz výše ad 2) mého úvodního příspěvku (viz výše), protože došlo k přirozenému úmrtí tří slepic mého chovu, kde jednu slepici částečně snědl můj pes Bad.

To by svědčilo o zatimní rovnováze zla a dobra, vakua a vlnění o rychlosti světla v našem světě. Nikoliv o převaze vlnění o rychlosti světla-Krista nebo absolutního vakua-Ďábla, které by zachraňovaly náš svět viz výše možnost ad 3). Zároveň se Badovi-mému psu, zbývajícím slepicím i mně daří vcelku dobře, což by zatímně vylučovalo možnost viz výše ad 1), tedy převahu zla-Ďábla-absolutního vakua nebo Krista-vlnění o rychlosti světla v našem světě-Vesmíru.

Ještě nejsem se svým pokusem u konce, ale předběžně lze říci, že nelze spoléhat v našem světě na spolupracující zásah z venku, Krista-vlnění o rychlosti světla a Ďábla-absolutního vakua (viz výše možnost ad 3) a je nutno vycházet alespoň účelově z židovské filosofie, tedy zajistit všem blízkým-sousedním živým tvorům, zejména zvířatům co možná nejdůstojnější, nejdelší a nejšťastnější život a co možná nejmilosrdnější smrt.


( viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )


Jednej tak, aby jsi mohl milovat Ďábla-smrt-nic, aneb dílčí závěr mého pokusu jako rovnováha světla, resp. elektromagnetického vlnění a vakua v našem Vesmíru.

Nyní se pokusím vysvětlit, co jaký má důsledek naplnění možnosti ad 2) výše, tedy mým pokusem nepřímo dokázaná rovnováha Ďábla-dokonalého ničeho-absolutního vakua a Krista-světla-téměř dokonalého něčeho v našem Vesmíru v běžném životě každého člověka aj. živého tvora:

Člověk a rovněž tak jiní živí tvorové mají na výběr mezi dvěma druhy jednání: 1) mezi špatným jednáním, tedy působením zbytečné smrti, které člověka uvrhuje do duševní i hmotné tísně, kdy zbytečná smrt pro jiné plodí zlo-zbytečnou smrt pro škůdce v podobě strachu a nenávisti vůči smrti-Ďáblu po škůdcově přesycení a pominutí slasti z jeho přímého či nepřímého působení zbytečné smrti živých tvorů, a 2) rovnovážným jednáním, tedy působením co možná nejméně smrti (pasivně-nekonáním ale i aktivně-konáním) jiných živých tvorů jako člověka (jen při ochraně života) tak, aby při tom tito živí tvorové cítili co možná nejmenší bolest, kdy i Ďábel-smrt-téměř dokonalé nic získává svůj dobrý účel, tedy nezbytná milosrdná smrt živých tvorů slouží k záchraně života jiných evolučně dokonalejších živých tvorů, kteří by jinak umřeli hladem (živí tvorové totiž mohou žít pouze na úkor smrti jiných živých tvorů), tímto rovnovážným jednáním je vyvážena milosrdná smrt-zlo dobrem-životem a i Ďábla-tuto smrt-téměř dokonalé nic můžeme milovat jako svého bližního.

Člověk, který není spasitelem, nemá možnost kromě výše uvedeného špatného a rovnovážného jednání konat výlučné dobro, protože pro všechno jeho jednání jakkoliv dobré je získávána energie z jeho potravy, tedy jím snězených usmrcených živých tvorů, tedy zla, vždy tak může jít nejvýše o vyvážení tohoto zla dobrem, tedy nejvýše o výše uvedené rovnovážné jednání, které má být podle mne smyslem našeho života.

Mé rovnovážné jednání v praxi tak v současnosti představuje zejména mou téměř frutariánskou stravu (zásadně pouze vyjma vejcí a mléka) a můj chov a záchranu mého psa-Bada z útulku a můj další chov a záchranu 44 vykrmených brojlerů-kuřat-slepic předtím určených bezprostředně na porážku, dále viz mé další příspěvky v tomto topicu.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 10/08/2010 20:24:06
Post:

Jediným výše uvedeným dle Filosofie rovnováhy povoleným masem pro masožravá (tedy kteří ke svému přežití nezbytně potřebují potraviny ze zabitých zvířat, nebude-li stačit hmyz) člověkem chovaná zvířata jsou pouze dospělá drůbež, která představuje zvířata s nejméně vyvinutou nervovou soustavou (má nižší stupeň evoluční dokonalosti než savci a zhruba stejný stupeň evoluční dokonalosti jako ryby a plazi) a která lze milosrdně zabít protnutím krční tepny (viz Tóra). Podle Tóry se jedná o kachny, husy, ale také křepelky, holuby, koroptve, bažanty a krocany. Toto maso se může dle Filosofie rovnováhy dávat jednotlivým masožravcům v časových intervalech-údobích a množství, aby se předešlo jejich vážným zdravotním potížím, tedy zejména zvracení, podvýživě a alergickému šoku. Podle veterináře je nejlepší pro masožravce co nejvíce nahradit maso vejci, která jsou lehce stravitelná a obsahují rovněž živočišné bílkoviny a zároveň dle Filosofie rovnováhy bych měl maso pro masožravce co nejvíce nahradit moučnými červi či jiným hmyzem, který je v přírodě přirozenou doplňkovou složkou jejich potravy. Drůbež by si měl správně dle Filosofie rovnováhy každý člověk chovající masožravce milosrdně chovat sám podle zásad uvedených i v ostatních příspěvcích tohoto topicu.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl přestat brát svého psa k mým rodičům při mých návštěvách mých rodičů, aby nemohl jíst špekáčky z Filosofií rovnováhy zakázaných vepřového masa a nedospělé drůbeže-kuřat. Musím pro něj zakoupit rovněž dostatek sušených vejcí. Musím rovněž zakoupit dostatečné zásoby mého vyzkoušeného nejlepšího vegetariánského krmiva pro masožravce (kočky i psy) AMI

(AMI CAT – kompletní a vyvážená výživa pro kočky pouze z rostlinných a minerálních surovin – hypo-alergenní

AMI CAT je kompletní a vyvážené krmivo pro kočky, obohacené TAURINEM. TAURIN je protein s řetězci aminokyselin, který lze vyrobit bez nutnosti zabíjet zvířata (u kterých je přítomen ve svalovině). Absence taurinu ve výživě koček je příčinou vážných poruch a onemocnění. Přítomnost taurinu v AMI CAT spolu s přírodními a zdraví prospěšnými přísadami, které jsou charakteristické pro výrobky AMI, zajišťují vaší kočce vždy dobré zdraví a kondici.

Složení: Rostlinné proteiny, obilniny, oleje a tuky, deriváty rostlinných látek, kvasnice, minerály, konzervováno vitamínem E, obsahuje také kyselinu linoleovou (4,53%) a taurin. Garantovaný obsah: vlhkost 8%, bílkoviny 33,2%, oleje a tuky 11,19%, vláknina 2,38%, popel 6,76%, vápník 0,96%, fosfor 0,86%

Obsah vitamínů a minerálů: (na 1kg výrobku): Vitamín A 19000 I.U., vitamín D3 1250 I.U:, vitamín E (alfa tocopherol) 60 mg, vitamín B1 17 mg, vitamín B2 5 mg, vitamín B6 6 mg, kyselina D pantotenová 8 mg, vitamín H (biotin) 0,1 mg, vitamín K (dvojsíran sodný) 0,5 mg, vitamín PP 80 mg, vitamín B12 0,025 mg, kyselina listová 1,2 mg, Cholin chlorid 1500 mg, železo (uhličitan železnatý) 80 mg, jód (jodid draselný) 0,4 mg, hořčík (oxid hořečnatý) 7,5 mg, měď (síran měďnatý) 5 mg, selen (seleničitan sodný) 0,1 mg, zinek (oxid zinečnatý) 75 mg.

Doporučené denní dávky:

Koťata (podle věku):
6. – 16. týden 25 - 50 g
17. – 26. týden 50 – 65 g
27. – 52. týden 65 – 100 g

kočky (podle váhy):
2 – 3 kg 40 – 50 g
3 – 5 kg 50 – 80 g
5 – 7 kg 70 – 120 g
březí kočka 100 – 120 g

viz http://www.aminews.cz/ami_cat.html : Ami Pet food, Itálie


AMI DOG – kompletní a vyvážená výživa pro psy pouze z rostlinných a minerálních surovin – hypo-alergenní

Složení: Rostlinné proteiny, obilniny, oleje a tuky, deriváty rostlinných látek, kvasnice, minerály, konzervováno vitamínem E, obsahuje také kyselinu linoleovou (4,24%). Garantovaný obsah: vlhkost 8%, bílkoviny 26,58%, oleje a tuky 10,44%, vláknina 3,18%, popel 6,73%, vápník 1,29%, fosfor 0,75%

Obsah vitamínů a minerálů: (na 1kg výrobku): Vitamín A 18000 I.U., vitamín D3 1350 I.U., vitamín E (alfa tocopherol) 215 mg, vitamín B1 8 mg, vitamín B2 14 mg, vitamín B6 5 mg, kyselina D pantotenová 15 mg, vitamín H (biotin) 0,24 mg, vitamín K (dvojsíran sodný) 1,5 mg, vitamín PP 45 mg, vitamín B12 0,08 mg, kyselina listová 1,3 mg, Cholin chlorid 2500 mg, železo (uhličitan železnatý) 150 mg, jód (jodid draselný) 2,5 mg, hořčík (oxid hořečnatý) 35 mg, měď (síran měďnatý) 20 mg, selen (seleničitan sodný) 0,12 mg, zinek (oxid zinečnatý) 120 mg.

Hypo-alergenní složení: Jedinečná kompozice výrobků AMI je předpokladem, že váš pes nebude trpět alergiemi vyvolanými výživou. AMI výrobky jsou pouze z přírodních surovin, neobsahují žádné suroviny ze zabitých zvířat a neobsahují ani žádná barviva a umělé konzervační látky. AMI zajistí vašemu psovi dokonalé zdraví a přispěje k jeho dobré kondici, přiměřené tělesné váze i kvalitě srsti.

Doporučené denní dávky:

Podle váhy psa:
5 – 10 kg 110 – 200 g
10 – 15 kg 200 – 260 g
15 – 20 kg 260 – 320 g
20 – 30 kg 320 – 420 g
30 – 40 kg 420 – 500 g
40 – 50 kg 500 – 620 g
50 – 70 kg 620 – 750 g

viz http://www.aminews.cz/ami_dog.html : Ami Pet food, Itálie).

Ještě budu muset s veterinářem promluvit o nejlepším způsobu uspání mnou chované drůbeže-kuřat-brojlerů po završení jejich dospělosti před její porážkou přetnutím krku, v jatečním průmyslu se drůbež omračuje před porážkou ponořením drůbeže upevněné na jateční lince za nohy do elektricky nabité (pomocí elektrod) vody. Zatím, než mnou chovaná drůbež dospěje, budu případně mému psu Badovi dávat průmyslově chované a poražené slepice.

Literatura: http://www.lidovky.cz/zvire-nesmi-trpet-na-tom-se-shodneme-vsichni-fms-/ln_noviny.asp?c=A100312_100006_ln_noviny_sko&klic=235928&mes=100312_1 : TK, lidovky.cz, 2010 , http://granosalis.cz/ebooks/evolucniteorie.htm : Evoluční teorie - věda nebo náboženství, Ing. Josef Potoček, josef.potocek@mmhk.cz , GRANO SALIS NETWORK, 2004, http://eagri.cz/public/eagri/potraviny/ippc/zpravy-studie-k-vyrobnim-cinnostem/tps-kategorie-6-4/metodicka-prirucka-porazka-drubeze.html : METODICKÁ PŘÍRUČKA, Nejlepší dostupné techniky v průmyslu jatek, PORÁŽKA DRŮBEŽE, 2006, http://www.manwe.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=41 : Pes je masožravec aneb znovu granule, 2008, Kateřina Novosádová, Manwë kennel  

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 11/08/2010 08:46:46
Post:

Slepice vyzobaly téměř veškerou trávu na mé zahradě, proto jim budu přidávat trochu nyní a zejména v zimě do krmení granulované vojtěšku a řepu.(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 14/08/2010 22:02:53
Post:

Kromě nejlepšího vegetariánského krmiva-granulí AMI Dog (při jehož výlučném podávání můj pes Bad zvracel v minulosti žlutou vodu), jak uvádím výše, a dvou dalších vegetariánských krmiv, které mu chutnají méně, dávám svému psu Badovi jednou za dva dny vejce uvařené na tvrdo (sám si vařím dvě, vejce by měla však být podávána tepelně upravená, i když zatím nebylo prokázáno, že v syrovém stavu by mohlo psovi způsobit zdravotní potíže, bílek syrových vajec však obsahuje složku avidin, která znemožňuje psům využívat biotin, proto se nedoporučuje zkrmovat větší množství bílků, viz http://www.kocko-psi.estranky.cz/clanky/potraviny-vhodne-pro-psi.html : Vhodné potraviny pro vašeho psa) polité polévkovým kořením VITANA klasik a nově mu dávám taky tvarohový sýr Lučina od Povltavských mlékáren. Odborníci z USA doporučují jako zdroj živočišných bílkovin při vegetariánské stravě psa také vejce a tvaroh. (viz http://www.mnn.com/lifestyle/pets-animals/stories/is-a-vegetarian-diet-safe-for-my-dog : Treehugger, USA, Nea York )

Protože tvaroh může být vyráběn také ze sýřidla ze žaludků zabitých telat použitém při srážení mléka, je třeba volit tvaroh z mikrobiálních sýřidel nebo vzniklý pouze kyselou cestou. Toto by měli splňovat Olešnický tvaroh měkký, Olešnický tvaroh jemný a Olešnický tvaroh tučný z Olešnické mlékárny, Tvaroh - měkký, jemný, tučný z Mlékárny Želetava, které však u nás v Hustopečích nejsou k dostání. Proto jsem pro psa koupil tvarohový sýr Lučina z Povltavských mlékáren, který by měl být z mikrobiálních sýřidel (viz http://www.csvv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=676:syry-bez-syidel-z-telecich-aludk&catid=50:potraviny-a-vegetarianstvi&Itemid=100035 : Sýry bez syřidel z telecích žaludků, Jitka Skočková, Česká společnost pro výživu a vegetariánství).).

Dále ještě, než bych mému psu Badovi případně zabil a zkrmil moučné červy či jiný hmyz a mé živé slepice, tak mu zkrmím mrtvou slepici, kterou mám v ledničce a která zemřela bez porážky přirozenou cestou, nejdříve ji však musím dlouho vařit ve vodě, abych usmrtil bakterie v jejím těle, které způsobili její smrt. Zároveň jsem povinen mu zkrmit před porážkou živého hmyzu a slepic jiné dlouho uvařené zdechliny zvířat, které zemřely bez porážky přirozenou cestou a které bych mohl sehnat přes mého veterináře. To všechno však pouze v případě, že mému psu Badovi nebude stačit výše uvedená vegetariánská strava a bude zvracet, mít podváhu, alergický šok nebo bude mít pohybové problémy.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 15/08/2010 12:55:48
Post:

quoted:


Post of Miloslav Bažant

Dalibore.
Máš svůj vytčený cíl. Ten my můžeme považovat za správný. Je zde určitý výchozí stav, čili ten současný. Mezi těmito stavy je cesta, která musí být logická. Považujeme li tuto cestu za nelogickou, neprovázanou a vidíme zde neshodu příčin a následků, pak to mezi výchozím stavem a požadovaným pro nás chybí. Popisuješ li určitý pokus (na své zahradě), mělo by to směřovat k objasnění, nebo důkazu nějakého logického kroku. Aby to popisování pokusu, které nám sděluješ, mělo nějaký význam, měli bychom předem od tebe vědět, oč zde jde. Jinak to pro nás význam nemá a nemá význam to nějak sledovat.
Udělej tedy to, co jsi měl udělat na samém začátku. Popiš nám cestu od stávajícího stavu k požadovanému, čili stane li se toto, takový bude důsledek a vznikne tím výchozí bod takový a takový, provede li se to či ono, vznikne stav nový atd.
Zatím tu logiku cesty od výchozího bodu k požadovanému neznám, pouze si mohu vyvozovat, že zde logické spojení není. Ty však můžeš znát cosi, co já ani netuším a tím může být ta logika propojena. Zatím jsi v tomto ohledu neudělal témě nic a pak nemá smysl se o tom vůbec bavit a potom mne nemohou zajímat ani pokusy směřující od ničeho k ničemu.

MB
Miloslave,

můj pes Bad se vyvinul z vlka, který je v přírodě především masožravec. Svým pokusem se snažím popsat způsob:

1.) jak by můj pes přežil ve zdraví na vegetariánské stravě, tepelně upravených vejcích a mikrobiálně či kysáním sraženém tvarohu či polotvrdém či tvarohovém sýru,
2.) příp. mu dávat co nejméně přirozeně mrtvých moučných červů či jiného hmyzu zemřelých bez porážky, aby byl zdraví,
3.) příp. mu dávat co nejméně masa ze zdechlin zvířat zemřelých přirozeným způsobem bez porážky, aby byl zdraví,
4.) případně mu dávat co nejméně za tím účelem poraženého hmyzu a co nejméně přirozeně zemřelého hmyzu bez porážky a co nejméně zdechlin zvířat zemřelých přirozeným způsobem bez porážky, aby byl zdraví,
5.) případně mu dávat co nejméně masa za tím účelem poražených dospělých slepic a co nejméně přirozeně zemřelého hmyzu bez porážky a co nejméně zdechlin zvířat zemřelých přirozeným způsobem bez porážky a co nejméně za tím účelem poraženého hmyzu, aby byl zdraví.

Za kriteria vážného ohrožení zdraví psa jsem si stanovil po vyzkoušení frutariánské stravy na sobě:

1.) zvracení,
2.) alergický šok,
3.) podvyživenou podváhu psa,

a po dřívějším pokusu dávat psovi pouze vegetariánské granule, kdy zvracel žlutou vodu, ještě dále:

4.) pohybové motorické problémy psa.

( viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 15/08/2010 13:17:58
Post:

quoted:


Post of jrf


quoted:


Post of Dalibor Grůza

4.) pohybové motorické problémy psa.

( viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Dalibore, je zajímavé, že tvá snaha dosáhnout rovnováhy způsobuje psovi motorické problémy ...


Jakmile jsem u psa asi před dvěma lety zpozoroval motorické-pohybové problémy při výlučném podávání shora uvedeného vegetariánského krmiva AMI Dog, navštívil jsem veterináře, ten mu dal injekci s vitamíny a živinami, zřejmě ze zabitých zvířat a obohatil jsem výživu psa o maso z jednoho až dvou špekáčků (z kuřecího a vepřového masa) a kočičí granule, které mu jednou až třikrát týdně dával můj otec a má druhá matka (macecha) při návštěvě mých rodičů. Nyní je můj pes Bad v dobrém zdravotním stavu.
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 15/08/2010 20:41:30
Post:

Tímto pokusem na mé zahradě v podstatě dokazuji proveditelnost mé Filosofie rovnováhy, tedy možnost přátelství všech živých tvorů na život a na smrt v malém měřítku. V mém pokusu jsou zastoupeny tři v přírodě na život a na smrt nepřátelské druhy živých tvorů: pes, v přírodě původně vlk, slepice a člověk. Pokud se mi podaří, abychom se všichni, tedy já jako člověk, můj pes a mé slepice měli rádi, byli přáteli na život a na smrt, bude to částečně dokazovat proveditelnost mé Filosofie rovnováhy, tedy možnost, aby všichni živí tvorové v přírodě byli v souladu s jejich nejvnitřnějším přáním přátelé na život a na smrt, aby se všichni měli rádi. Tedy, že není zákonem evoluce předmětné přírody, že všichni živí tvorové se musí sdružovat do skupin, kde se mají částečně rádi pouze členové těchto skupin živých tvorů, a s ostatními skupinami živých tvorů v rozporu se svým nejvnitřnějším přáním musí bojovat na život a na smrt (viz obdoba proti sobě na život a na smrt bojujících různých vlčích smeček, jejichž členy jsou všichni živí tvorové).

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 16/08/2010 10:59:11
Post:

quoted:


Post of kay

Dalibore, já bych na tebe měla jeden dotaz. Přiznávám se, že jsem tvou filosofii nečetla (a tohle fórum nesleduji pravidelně), je tedy možné, že má otázka bude „trochu mimo“… jestli tě chápu dobře, tak ty zde dokazuješ přátelství mezi všemi živými tvory. Slepice a pes jsou ale domestikovaná zvířata a u nich by to zase takový problém ve vztahu k člověku být neměl. Máme zde ale druhy, u kterých selhaly veškeré pokusy o domestikaci, a to z důvodu jejich divoké povahy např. africký buvol či medvěd grizzly. Těch pokusů o domestikaci bylo nespočet, nikdy s pozitivním výsledkem. Pokud by kdy došlo k přátelství mezi člověkem a grizzlym, jednalo by se skutečně o výjimku, ale já osobně jsem o tom nikdy neslyšela. Kdyby ovšem měly tyto druhy mírnější povahu (a tak by mohlo dojít k přátelskému vztahu s člověkem), byly by již domestikované a nyní bys je mohl koupit naporcované v supermarketech. Neměl bys být tedy spíše rád, že u některých druhů zkrátka tento přátelský vztah k člověku nemůže vzniknout? Neměl bys spíše apelovat na společnost a chování člověka k přírodě? Já osobně vidím skutečné nebezpečí (aktuální problém) v chování člověka, ne ve vztahu zvíře a zvíře.


Kay,

souhlasím s tebou potud, že nejsme schopni řešit vztahy mezi nedomestikovanými zvířaty navzájem, protože jsou nepříčetná. Zároveň podle mne nelze hovořit o přátelství psů a slepic, protože psí konzervy a granule jsou vyráběny z kuřecího, resp. slepičího masa poražených zvířat, tedy i u těchto domestikovaných zvířat pokračuje ve změněné formě přírodní darwinovský boj na život a na smrt. Stejně tak tomu je u člověka, který jí slepičí, resp. kuřecí maso, u člověka však není nepřekonatelný problém přejít na vegetariánskou, resp. frutariánskou stravu, avšak když chová psy či kočky, tak za ně bojuje onen darwinovský boj na život a na smrt, protože jim kupuje drůbeží konzervy. Proto jsem si uměle vytvořil pro mne nejjednodušší modelový ekosystém slepice-člověk-pes a snažím se nejprve v rámci něj dokázat platnost mé Filosofie rovnováhy, že není od určitého stupně evoluce nutné bojovat na život a na smrt s ostatními skupinami živočichů, ale že je možné zavést jiný vztah a to přátelství těchto evolučně dokonalejších živočichů, např. člověka aj. domestikovaných zvířat na život a na smrt. V podstatě se dá říci, že dokazuji platnost náboženství lásky pro evolučně dokonalejší živé tvory (lidi, domestikovaná zvířata) proti platnosti evoluční darwinovské teorie boje těchto skupin živých tvorů na život a na smrt.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 16/08/2010 19:27:41
Post:

Dá se říci, že chci vytvořit jedinou vlčí smečku, jejíž členové budou přátelé na život a na smrt, svým chováním vně této smečky způsobilou zahrnout postupně všechny živé tvory, jejichž dosažená evoluční dokonalost jim umožní stát se členy této jediné vlčí smečky.

Literatura: http://www.vlci.info/ : Black Wolf, Vlčí svět
(Podle této literatury vlci ve smečce se zásadně vzájemně podporují, zároveň spolu bojují o své postavení ve smečce, avšak tyto souboje málokdy končí vážnějším zraněním, aby nedošlo k oslabení vlčí smečky.)

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 28/08/2010 17:52:26
Post:

Na radu svého veterináře, jsem se rozhodl dávat svému psovi jedno vejce uvařené na tvrdo za den, nikoliv jako dosud za dva dny (vejce by měla být pro psa stravitelná téměř ze sta procent). Můj veterinář tvrdí, že mnou zvolená strava, tedy tři druhy vegetariánských granulí, sýr Lučina (tj. tvaroh s mikrobiálním nikoliv živočišným sýřidlem) a vejce, je dostatečná strava pro mého psa Bada.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 28/08/2010 18:27:39
Post:

Věk mého psa Bada je nejasný, mám ho rok a tři měsíce, v útulku pro psy jeho věk odhadli na dva a půl roku, takže by mu mělo být tři roky a devět měsíců.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 04/09/2010 12:33:48
Post:

Dnes jsem zjistil, že někdo mi ukradl třináct slepic, zřejmě za účelem porážky a jídla.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 05/09/2010 13:27:45
Post:

Pozoroval jsem u mého psa Bada třes, jako když je mu zima, a před tím jsem u něj pozoroval zadýchávání. Podle Filosofie rovnováhy jsem nemohl u něj riskovat život ohrožující alergický šok, který mu podle mne i veterináře mohl hrozit z nedostatku živočišných bílkovin. To jsem vyzkoušel na sobě, když jsem jedl pouze rostlinná semena, rostlinné plody a mléko, kdy jsem začal zvracet, během chvíle se mi objevila na kůži po celém těle svědivá vyrážka, po snězení vejcí se mi ulevilo a vyrážka během dvou hodin zmizela.

Proto jsem mému psu Badovi (váha cca 10kg) nasekal a dal k jídlu odřezky masa a kosti cca 100g z přirozeně uhynulé slepice z mého chovu, kterou mám v ledničce. Poté třes přestal. Podle záznamu v tomto topicu byl můj pes Bad bez masa od 10.8.2010, tedy to znamená, že můj pes Bad může být bez masa nejvíce 26 dnů.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 05/09/2010 16:46:26
Post:

quoted:


Post of Miloslav Bažant

Dalibore.
Toto je zatím to největší poznání,které s tvé teorie rovnováhy vzešlo.Myslím, že vzhledem k tomuto by bylo možno již vytvořit určitý závěr. Trávení šelem a jejich látková výměna, které se vytvářely miliony let, je nemoudré měnit na vegetariánské,neboť s rostlinné stravy nedokáží získat všechny látky nutné pro život.
Býložravce také nemůžeš změnit na formu schopnou měnit látky nerostné na ústrojné,protože u nich chybí schopnost fotosyntézy,čili nemůžeš je krmit humusem a zalévat.
Pokud jsi s tohoto svého pokusu došel k závěru,že ani snaha změnit člověka na býložravce,vegetariána a frutariána není tím správným,protože má látkovou výmenu vývojem nastavenu na všežravost,pak je to tvoje vítězství a dokonce pro tebe může mít hodnotu života,protože tvůj život zachrání.
Jsi věřící a u věřících není běžné stavět se do opozice k boží vůli.Myslíš si snad,že jsi povolán k tomu abys napravoval to, co bůh pokazil? Jsi víc než Bůh? Pokud věřící nejsi,pak si na místo boha dosaď přírodní zákonitosti a evoluci.
Má li mít tvoje teorie rovnováhy význam,pak je nutno se zaměřit na člověka a lidskou společnost.To se tě snažím naznačit celou dobu.Zaměř se na to co lidi rozděluje a hledej cesty k tomu co lidi spojuje.Najdeš li takovou cestu,pak se lidé dokáží mezi sebou domluvit na tom jak přírodu a vše živé chránit. Zvířata tvou teorii rovnováhy nemohou číst, natož o ní přemýšlet.Lidé ano.Zaměř se na lidi a já tě v tom budu třeba i pomáhat.

Sláva


quoted:


Post of Dalibor Grůza

Miloslave,

můj pes Bad se vyvinul z vlka, který je v přírodě především masožravec. Svým pokusem se snažím popsat způsob:

1.) jak by můj pes přežil ve zdraví na vegetariánské stravě, tepelně upravených vejcích a mikrobiálně či kysáním sraženém tvarohu či polotvrdém či tvarohovém sýru,
2.) příp. mu dávat co nejméně přirozeně mrtvých moučných červů či jiného hmyzu zemřelých bez porážky, aby byl zdraví,
3.) příp. mu dávat co nejméně masa ze zdechlin zvířat zemřelých přirozeným způsobem bez porážky, aby byl zdraví,
4.) případně mu dávat co nejméně za tím účelem poraženého hmyzu a co nejméně přirozeně zemřelého hmyzu bez porážky a co nejméně zdechlin zvířat zemřelých přirozeným způsobem bez porážky, aby byl zdraví,
5.) případně mu dávat co nejméně masa za tím účelem poražených dospělých slepic a co nejméně přirozeně zemřelého hmyzu bez porážky a co nejméně zdechlin zvířat zemřelých přirozeným způsobem bez porážky a co nejméně za tím účelem poraženého hmyzu, aby byl zdraví.

Za kriteria vážného ohrožení zdraví psa jsem si stanovil po vyzkoušení frutariánské stravy na sobě:

1.) zvracení,
2.) alergický šok,
3.) podvýživenou podváhu psa,

a po dřívějším pokusu dávat psovi pouze vegetariánské granule, kdy zvracel žlutou vodu, ještě dále:

4.) pohybové motorické problémy psa.

( viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )


Miloslave,

nechci se opakovat, proto ti znovu kopíruji teze dle Filosofie rovnováhy pro můj experiment (viz http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375&whichpage=8 ), nyní jsme u možnosti ad 3.) a nevyhnutelných cca 100g masa a kostí zdechlin za 26 dnů pro mého psa Bada o hmotnosti cca 10kg a věku cca 3,75 let. Stále opakuji, že cílem mé Filosofie rovnováhy je co možná nejvíce omezit zbytečné zabíjení všech živých tvorů, tedy jejich přátelství na život a na smrt, nikoliv zničení smrti v přírodě.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 05/09/2010 19:01:42
Post:

Rozhodl jsem se svého psa Bada (anglicky špatný nebo kámoš-buddy) přejmenovat na Gooda (anglicky dobrý), protože i masožravec a dravec mohou být dobří, jestliže nejí zbytečně maso a tak bojují za přátelství všech živých tvorů na život a na smrt.

...

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Miloslav Bažant
Time: 06/09/2010 09:48:06
Post:

protože i masožravec a dravec mohou být dobří, jestliže nejí zbytečně maso a tak bojují za přátelství všech živých tvorů na život a na smrt.
Dalibore.
Žádný masožravec, žádná šelma nejí maso zbytečně. Běda myslivcům, vyhubí li v lese lišky. Tyto šelmy totiž loví slabé a nemocné kusy pro svou obživu. Chybí li, zvěř se přemnoží bez selekce, čili se množí slabí jedinci a nemocné kusy nakazí zdravé a silné. A tak to ve výsledku vede mnohdy až k decimování zvěře v lese.
Jsou i šelmy lovící bez hladu, ale i ty mají své místo vzhledem k rovnováze v přírodě. Já vím. Tobě je líto té jejich kořisti a proto sis vytvořil ideu světa ve které toto bude maximálně omezeno.Jenže toto není zlo, ale důsledek vývoje a evoluce v přírodě.Tak se to vyvinulo,protože tak rovnováha vzniká. Proto tě neustále říkám, že bys měl tyto zákonitosti rovnováhy v přírodě spíše sledovat a snažit je jim porozumět.

Sláva

Author: Dalibor Grůza
Time: 12/09/2010 16:43:26
Post:

Musel jsem mému psu opět dát cca 15g odřezků z přirozeně uhynulé slepice, kterou mám ve svém mrazáku, protože se třásl jakoby zimou, pak to přestalo. Nyní jsme u nevyhnutelných cca 15g masa a kostí ze slepice pro mého psa za 5 dnů.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 12/09/2010 19:49:03
Post:

quoted:


Post of Miloslav Bažant

Dalibore.
Nevím jak je ten pes starý, ale takto začíná u psů epilepsie. Pokud ten pes neměl stravu, která je nutná pro jeho organismus, pak k takovým defektům dochází. Pokud ty potřebné látky získá, může se ještě i uzdravit. Máš li jej rád, pak se vykašli na pokusy a teorii rovnováhy a naplň mu misku masem každý den, nebo užij psí granule. Nervy se mu obalí tukem, spraví se a nejspíše tím zabráníš i progresi choroby. Jeho mozku chybí látky, které jsi mu díky pokusu odepřel. Vyřaď jej s pokusu, pokud ho máš jako přítele rád.

Sláva


Slávo,

možná na tom něco bude (viz http://zviratka011.blog.cz/0908 ). Spíš ale podle mne hrozí mému psovi alergický šok, protože se i zadýchával a drbe, proto jsem mu dal ještě dalších cca 50g masa a kostí z přirozeně uhynulé slepice, kterou mám v mrazáku. Zítra celou věc proberu s veterinářem.

( www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 14/09/2010 16:34:28
Post:

quoted:


Post of Miloslav Bažant

Chyba Dalibore.
Kuřecí kosti psům nesmíš dávat. Ty kosti jsou duté a když je pes rozkouše, vznikají ostré štěpiny,které poškozují trávicí trakt a může dojít k perforaci jícnu a žaludku. Navíc z nich pes nezíská žádné živiny,ale pouze vápník a aby vápník uložil do svých kostí,potřebuje další látky. Kosti vhodné pro psa jsou ty, které obsahují morek a při kousání nevytváří ostré hroty.Ani těch bys neměl psovi dávat mnoho,protože tím, že je kouše dochází k nadměrnému zatížení žvýkacích svalů, což se projevuje třeba tím, že má zaslzené oči.Prostě mu teče s očí a někdy to přejde až do zánětu. Chrupavky, mu můžeš dávat bez omezení.
Není to sice o filosofii,ale jak vidět potřebuješ nutně poradit.Takže?

Sláva


Slávo,

dávám mu spíš odsekané zmražené maso z přirozeně uhynulého kuřete, díky za informaci.

Veterinář mého psa vyšetřil a shledal ho při prohlídce v pořádku, podle něj má spíše mírnou nadváhu. Nechal jsem mému psu udělat rozbor krve, ze kterého by se měla poznat nedostatečnost ve výživě. Nedostatek masa se má podle veterináře projevit především nedostatkem vitamínu B12, železa a chudokrevností, tedy malým počtem a malými červenými krvinkami. V případě mého psa jsou všechny fyziologické hodnoty rozboru krve v normálním rozmezí, tedy v pořádku a můj pes by dokonce mohl dávat transfuzi jiným psům, podle veterináře lze u mého psa vyloučit epilepsii z nedostatku masa. U mého psa došlo k přizpůsobení krevních hodnot v rámci povoleného rozmezí tak, že má menší velikost červených krvinek (což má vliv na menší schopnost přenášení kyslíku), což je u něj nahrazeno větším počtem červených krvinek.

Podle veterináře však nelze na základě rozboru krve vyloučit alergický šok.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 28/09/2010 12:08:32
Post:

Můj pes měl zase zimniční třes (podle mě mu hrozil alergický šok), proto jsem mu dal cca 150g odřezků z těla přirozeně uhynuté slepice-kuřete, kterou mám v mrazáku.

Shrnu-li dosavadní výsledky svého pokusu:

10. srpna 2010 jsem svému psovi, který měl před tím dostatek masité stravy, přestal dávat masa a kosti a začal jsem ho krmit jedním vajíčkem a cca 66g tvarohového sýru Lučina (používá mikrobiální sýřidlo) denně

5. září 2010 po 26 dnech, kdy byl úplně bez potravy z mrtvých zvířat, se u něj objevil shora uvedený zimniční třes a musel jsem mu dát cca 100g těla přirozeně uhynulé slepice-kuřete

12. září 2010 po 7 dnech, kdy byl úplně bez potravy z mrtvých zvířat, jsem mu musel z důvodu jeho zimničního třesu dát dalších cca 65g těla přirozeně uhynulé slepice-kuřete

28. září 2010 tedy po 16 dnech, kdy snědl pouze 3-4 cca 10 cm velké zejména kuřecí kosti nalezené při procházkách, se u něj objevil výrazný zimniční třes (viz výše) a musel jsem mu dát cca 100g těla z přirozeně uhynutého 3měsíčního kuřete-brojlera, které mám doma ve svém mrazáku.

Můj pes váží cca 10 kg, jde o menšího křížence zřejmě foxteriéry a jeho věk je cca 4 roky.

Tedy musel jsem mu dát od 5. září 2010 do 28. září 2010, tedy za 23 dnů zhruba 165g syrového těla přirozeně uhynulého zmraženého 3měsíčního kuřete-brojlera a 3-4 kuřecí kosti, tedy cca 10g z tohoto syrového těla na den, což při váze mého psa cca 10 kg znamená u dospělého psa nezbytnou potravu k zdravému přežití cca 1g ze syrového  těla přirozeně uhynulého 3 měsíčního kuřete-brojlera na den na 1 kg živé váhy psa.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 01/10/2010 14:54:26
Post:

Můj pes se dnes trochu zimničně třásl, avšak nebylo zřejmé, zda to dělá záměrně pro to, aby dostal maso, nebo jestli skutečně jeho organismus pociťuje nedostatek masa. Podle Filosofie rovnováhy jsem nemohl riskovat jeho alergický šok, proto jsem mu dal cca 60g ze syrového těla přirozeně uhynulého kuřete-brojlera, které mám zmražené ve své mrazáku.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 03/10/2010 15:51:06
Post:

quoted:


Post of Miloslav Bažant

Kdybys měl Dalibore nedokončené základní vzdělání,pak bych tvé jednání chápal.V mase přirozeně uhynulého zvířete zůstává krev a ta se kazí nejdříve a obsahuje mrtvolné jedy.Proto se maso přirozeně uhynulých zvířat nekonzumuje a ani se nedává jako krmivo zvířatům.Ty jedy v té krvi vznikly dříve,než jsi ty uhynulé kusy vůbec objevil.To syrové slepičí maso má pach slepice a pes pak považuje za potravu i živé kusy. Vařením se ten pach změní. Proto se to maso vaří,ale ty jedy ani vařením nezničíš.Pokud bys měl namísto psa supa,či hyenu,pak by vše bylo v pořádku,protože ti jsou proti těm mrtvolným jedům imunní,ale pes nikoliv.Ty jej otravuješ jedem a ještě se divíš, že se třese.Až se mu rozpadnou játra,naposledy se zatřese a bude pokoj.Konečně se tě zbaví a bude mít po utrpení,které mu připravuješ.Mluvit o pěti dekagramech masa je směšné.

Sláva


Miloslave,

v zásadě proti vaření zdechlin nic nemám, ale v tomto případě to nepovažuji za nutné. Vlk předek psa s oblibou požírá i zdechliny, čímž plní v lese tzv. zdravotní policii. (viz http://www.selmy.cz/vlk/lov-a-potrava-vlka-obecneho/ : Hnutí DUHA Olomouc
) Dále např. zkušenost starých židů: Buďte mými muži svatými. Maso zvířete rozsápaného na poli nebudete jíst, hodíte je psovi. (Ex 22:30) Zvíře usmrcené jakýmkoli jiným způsobem (než košer porážkou) je, stejně jako zvíře, které zemřelo samo od sebe, považováno za zdechlinu (nevela) a je židům přísně zakázáno ke konzumaci. Nevelu je však možno zpracovat pro technické účely, nakrmit s ní zvířata nebo ji prodat.(viz http://www.omkosher.com/cz/koser-pravidla/ : PRAVIDLA KOŠER STRAVOVACÍCH ZVYKŮ, The orthodox council of kashrut MaHaRa'L, Praha )

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 05/10/2010 15:49:07
Post:Miloslave,

po tvém naléhavém upozornění jsem celou věc konzultoval s veterinářem. Podle veterináře nemůže na zmrazeném těle zdechlého brojlera vznikat botulotoxin, jehož produkce probíhá pouze za anaerobních podmínek (bez přístupu vzduchu), optimální pH prostředí je 4,8 - 8,5 a teplota kolem 30 °C. (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Botulotoxin )

Rychlým zmražením zdechliny, jak jsem to udělal, zabráním zřejmě množení mikroorganismů (salmonelózy, listeriózy i ptačí chřipky apod.), nezbráním však nákaze těmito nemocemi při požití tohoto masa. Tyto nemoci mají však vysokou úmrtnost(mortalitu), např. listerióza při věku nad 60 let až 60 procent nemocných lidí. (viz http://en.wikipedia.org/wiki/Salmonellosis#Prevention , http://cs.wikipedia.org/wiki/Listeri%C3%B3za )

Proto při krmení svého psa zdechlinami bych se možná měl poučit u starých Rómů. Někdy vyhrabávali i zdechliny. (Zdechliny se vyvářely ve více vodách. Podle starých Romů jsou zdechliny čistší maso, protože zvíře nezemřelo násilnou smrtí.) (viz http://www.mills.cz/assets/Absol_prace/AP2010-SP_denni/Rosecka-SP2010.pdf : Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola, MILLS, s. r. o., Tereza Rosecká, Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová, Čelákovice, 2010, Život romské menšiny)
)

Proto budu zdechliny pro mého psa vyvářet v několika vodách.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 11/10/2010 14:39:29
Post:

Můj pes měl částečně průjem, dal jsem mu o 3 dny dříve cca 70g zmraženého těla přirozeně uhynulého vařeného brojlera, které jsem měl ve svém mrazáku.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz)

Author: Dalibor Grůza
Time: 21/10/2010 19:24:49
Post:

Dnes jsem dal svému psu dalších cca 80g zmraženého těla přirozeně uhynulého vařeného kuřete-brojlera, kterého mám ve své mrazáku. Přičemž dodržuji mnou pokusně odvozené pravidlo psí stravy zaručující podle mne zdraví psa nejméně 1 gram vařeného těla brojlera na kilogram živé váhy psa a den, tj. v případě mého psa (o váze 10 kilogramů) 10 gramů na den. Můj pes je zatím v dobrém až vynikajícím zdravotním stavu. Podle mne nemá jinou masitou stravu.

(viz www.filosofierovnovah.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 23/10/2010 16:03:46
Post:

Já a můj pes máme celkem dost vysokou spotřebu vajec, jimiž nahrazujeme živočišné živiny. Zhruba jedno vejce denně pro každého, pro mne i pro mého psa. Zatím kupujeme vejce z klecových chovů, protože je zde nižší úmrtnost slepic než z velkých průmyslových ekologických (bio)chovů. Důvodem, který mě sdělil jeden z absolventů zemědělské univerzity, má být, že u slepic se šlechtěním k vyšší snůšce vajec zvyšuje rovněž jejich agresivita. Vyskytne-li se pravidelně velmi agresivní slepice ve velkém průmyslovém ekologickém (bio)chovu o několika tisících slepic, tak stihne do svého vyloučení z chovu zabít mnoho slepic, zatímco v kleci může ohrozit jen své sousedky. Přesto je z hlediska Filosofie rovnováhy třeba upřednostnit vejce z malého ekologického domácího (bio)chovu, kde přespříliš agresivní slepice je rychle odhalena a oddělena od ostatních slepic. Proto jsem se rozhodl pořídit si 4-5 deseti až dvanácti týdenních nosných kuřic plemena vlašky vedle mnou chovaných sterilizovaných dnes již dospělých brojlerů, které jsem již dříve uchránil před porážkou, a tak zhumanizovat v souladu s mou Filosofií rovnováhy mou a mého psa vaječnou stravu.

Literatura: http://www.stoptyranizvirat.estranky.cz/clanky/vegetarianstvi-a-veganstvi/vegani_a_vegetariani , název článku: Vegetariánství, převzato z vegan.cz, vydáno 11.8.2007, cit. 23.10.2010

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 26/10/2010 21:13:17
Post:

Zatím jsem na pořízení slepic-nosnic nesebral dostatek síly, nabízeli mi deseti až dvanáctitýdenní slepice-vlašky, které bych si však měl pořídit zřejmě až na jaře, aby tak mladé přežili zimu.

Literatura: http://www.zoofarma.cz/publikovane-clanky/ceska-slepice-a-lidove-zvyky.htm, Ing. Aleš a Bc. Daniela Bukovských, Česká slepice a lidové zvyky, Česká slepice zlatá kropenatá. Díl druhý. Chovatel 6-2008, cit. 26.10.2010

Jak jsme se již zmiňovali slepice často zanášely. Nebylo žádnou vzácností, že si slepice nanesla v úkrytu vejce a později přivedla na dvůr hejnko kuřat. Při řízené plemenitbě hospodyně nasazovala vejce brzy na jaře. Kvočna seděla na vejcích u topeniště ve světnici nebo ve výklenku pod schody na půdu. Čerstvě vylíhlá kuřata se chovala pod lavicí u pece spolu s kvočnou. Ke krmení kuřátek se používaly jáhly, tvaroh, krupky a strouhané vařené vajíčko. Používali se i různé receptury na míchanice, které obsahovaly čerstvé šrotované kopřivy,drcené zrno,senné drolky a zbytky z kuchyně. Později, po vypuštění kuřat na dvůr byla hlavním zdrojem potravy kuřat pastva. Dospělá drůbež se přikrmovala pouze v zimních měsících. Přes většinu roku si slepice opatřovaly potravu pastvou a sběrem hmyzu v sadech, na dvoře a přilehlém hnojišti. Při krmení se používaly míchanice z vařených brambor a šrotů. Slepicím se přidávaly drcené skořápky, drcené kosti, odstředěné mléko a později pícní vápno pro tvorbu pevných vajec. Při nedostatku vápníku v krmné dávce slepice snášely vejce bez skořápek. Nazývaly se povrhel nebo šotka.

Pro snášení vajec se slepicím zřizovala hnízda a proutěné kukaně. Jako stelivo se používala sláma či seno Často byly do nich vkládané různé podkladky. Stávalo se, že hospodyně musela z hnízd vyhazovat nežádoucí kvočny nebo je používala k vysezení jiné drůbeže. Zvláště se používaly pro odchov kachen. Každé kvokání snižovalo užitkovost. Proto se kvokající slepice zavěšovaly do různých košíků. Podle zvyklostí se dávaly do průvanu, tmy nebo se i máčely do studené vody.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 13/03/2011 20:48:32
Post:

Oddělil jsem od dospělých jedinců nově zakoupená kuřata, které jsem zavřel v lisovně v mém sklepě a dal jim slámu a krmení, protože dospělí jedinci je nepustili k jídlu a jinak by je usmrtili.

(viz
www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

 

Pozn. Mí brojleři celý rok 2011, tj. od jejich stáří cca 1 roku snáší domácí vejce, která však často sežerou, kohouti jsou zřejmě neplodní.

 

Author: Dalibor Grůza
Time: 22/01/2012 16:33:51
Post:

Zjistil jsem ze zkušenosti ze svého chovu-útulku slepic-brojlerů, že alespoň některé slepice nepřežijí pouze z rostlinné stravy, semen, neživočišných minerálů a vody, aniž by jim v důsledku nedostatku živočišné stravy nehrozila vážná choroba či dokonce smrt. Proto jsem dnes obohatil stravu svých slepic o zbytky přirozeně uhynulé slepice, které mám ve svém mrazáku a které mi zbyly poté, co jsem ji použil v nezbytné míře jako svou potravu a potravu svého masožravého psa.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 02/03/2012 13:40:42
Post:

Slepice se mi klovou, podle veterináře mohou mít nedostatek esenciálních aminokyselin, protože přes zimu není na zahradě žádný hmyz, a aby vůbec nežraly hmyz, proto jim na jeho doporučení zkrmím Vitana Klasik, tekutý bílkovinný hydrolyzát ze sóji a pšeničného lepku, tj. nejstravitelnější podobu rostlinných aminokyselin, dám jim sojové boby a uvařené rozdrcené tělo, tj. maso z chcíplé slepice bez peří, kterou mám ve svém mrazáku.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Chov hadů či obnovení biblického ráje ze zkaženého biblického ráje čili pekla jako společenství vzájemně se za živa požírajících skrytých hadů http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě

 

Author: Dalibor Grůza
Time: 24/04/2014 21:45:43
Message

Mnoho hadů se odlišuje od ostatních zvířat tím, že nemohou zatím jíst mrtvoly živých tvorů, ať již zemřelé přirozenou smrtí, nebo poražené, např. člověkem, a musí zatím jíst živou kořist.

Nyní trochu racionální mystiky dle Filosofie rovnováhy.

Peklo je dle Filosofie rovnováhy společenství skrytých hadů (mj. protože se všechna zvířata zřejmě evolučně vyvinula z plazů, viz plazí mozek archikortex u člověka a had je dle Bible zatím prokleté zvíře, viz Bible Genesis 3,13-15), kteří se požírají za živa navzájem (viz výše). V pekle tak existuje obrovský strach o život svůj, případně u silných hadů o život jejich dětí, jsou-li slabé. Dále zde existuje obrovský rozpor duše mezi její dobrou podstatou, tedy touhou všech živých tvorů žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, (viz Filosofie rovnováhy) a obrovskou nenávistí mezi členy pekla z důvodu jejich vzájemného strašně krutého požírání za živa. Tito hadi jsou v neustálém rozporu mezi jejich touhou po ráji pro všechny živé tvory, tzn. po lásce všech a pudem sebezáchovy, tj. musí do jejich smrti stále požírat krutě za živa nějaká zvířata, tj. členy pekla, aby nezemřeli hladem.  Tento duševní rozpor ústí u všech jedinců v pekle postupně v šílenství, a to buď schizofrenii ze strachu nebo deprese a sebevraždy či sebepoškozování z nenávisti k sobě samému. V čele pekla pak stojí Ďábel jako jeho vůdce, který má respekt všech členů pekla, tj. společenství hadů, protože je zřejmě synem Božím, Božím pokušitelem a Božím spravedlivým katem, který, ačkoliv musí vést peklo a být zde ztělesněním nemilosrdné smrti jako zřejmě Božího výchovného trestu členů pekla, tak to nedělá rád a chce se vrátit do ráje jako ztělesnění milosrdné smrti v ráji viz dále.

Proti výše uvedenému peklu lze postavit nebe, které lze na Zemi ztělesnit jako biblický ráj, opět jde zde o predátorství čili požírání mrtvol živých tvorů jeho členy, avšak na rozdíl od pekla zde nejsou požírány zvířata či lidé, nýbrž výlučně rostlinné plody a rostlinná semena, což jsou prakticky živí tvorové ztělesnění samostatnými živými buňkami, které tak takřka z důvodu své evoluční nedokonalosti necítí bolest při své smrti a tudíž není zde výsledkem ani nenávist jejich a jejich příbuzných živých tvorů.

Z výše uvedené plyne, že jak v případě skrytého pekla tak v případě ráje jde v podstatě o soustavu založenou na stejném pravidle, tj. pojídání mrtvol, v případě pekla však jde o její nemilosrdnou podobu tvořenou nemilosrdnými dravci a jejich kořistí, tj. společenství vzájemně se pojídajících hadů, a v případě ráje o milosrdné dravce a jejich kořist, tvořenou výlučným pojídáním rostlinných semen a rostlinných plodů. Dalo by se říci, že peklo je vlastně zkažená podoba ráje.

Nyní vážně.

Had musí jíst zvířata většinou za živa, protože ze zvířat za živa lze nejsnáze získat v rámci trávení čili spalování potravy energii čili pohyb. Lze si představit, že energie čili pohyb uložený v živé zvířecí potravě je o velké hybnostní hustotě, zatímco energie čili pohyb uložený v rostlinných plodech a rostlinných semenech je o nízké hybnostní hustotě, tudíž k jejímu uvolnění je nutná dokonalejší trávicí čili potravu spalující soustava, kterou had nedisponuje. Důvodem toho, že hadi nemají dokonalejší trávící soustavu schopnou spalovat rostlinnou potravu dle Filosofie rovnováhy je zřejmě vzájemná nenávist a strach živých buněk těla hada. Obojí znamená, že živé buňky těla hadů kladou odpor trávení potravy buď z důvodu vzájemné nenávisti např. imunitních živých buněk těla hada nebo z důvodu strachu živých buněk těla hada z pomsty např. v případě trávících buněk těla hada, obojí z důvodu působení velké zbytečné smrti a bolesti tímto hadem.

Nyní zase racionální mystika.

Z výše uvedeného rovněž plyne, jak obnovit ze skrytého pekla čili zkaženého biblického ráje jako společenství hadů tento nezkažený biblický ráj. Je třeba, aby skrytí hadi v pekle působili stále co možná nejméně smrti a bolesti a tím obnovili vzájemný smír živých buněk jejich těla, u těchto hadů by se takto měla evolučně zdokonalit jejich trávící soustava a tito hadi pak budou stále lépe schopni takto trávit čím dále milosrdnější potravu v podobě mrtvol živých tvorů, až při celkovém obnovení ráje budeme všichni jísti pouze rostlinné plody a rostlinná semena.

Hadi se však mohou živit odebranou krví neporažených milosrdně chovaných zvířat a lidí, proto by domácí zvířata a člověk před smrtí měli chodit či alespoň nabídnout se chodit na pravidelné lékařské odběry krve.

Nyní zase vážně.

Důkazem výše uvedené teorie, že hady je třeba krmit postupně pokud možno rostlinnými plody a rostlinnými semeny, v krajní nouzi vejci, v krajní nouzi chcíplinami živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří, případně v krajní nouzi odebranou krví neporažených zvířat a lidí a mlékem, případně v krajní nouzi rostlinami, případně v krájní nouzi hmyzem, případně v krajní nouzi různými mušlemi a šneky, případně v krajní nouzi rybami, případně v krajní nouzi ptáky, případně v krajní nouzi savci, případně v krajní nouzi lidmi, vše vždy co možná nejmilosrdněji chované a zabité, je má zkušenost, že se mé tělo zřejmě uzpůsobilo pro frutariánskou potravu, tvořenou pouze obecně bio rostlinnými plody a bio rostlinnými semeny a v krajní nouzi bio bramborami, v krajní nouzi bio vejci z domácího chovu, kde nezabíjí ani nedávají zabíjet slepice ani kohouty ani kuřata, protože jsem dlouhou dobu nepotřeboval jíst vždy v krajní nouzi chcípliny zvířat při frutariánské stravě.

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

 

 

 

 

 

2.3 Chov mléčného dobytka http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1519 : Ráj pokračuje mým chovem mléčného dobytka

Author: Dalibor Grůza
Time: 15/07/2010 16:59:47
Post:

Co říkáte, že je podle Vašeho názoru milosrdnější?

1) Pít biomléko krav chovaných na pastvinách (nikoliv na jednom místě ve stáji jako při normálním mléku), ale jde často o nadprodukci, protože mnoho biomléka se neprodá a proto všechno je biomléko dražší jako normální mléko.

nebo

2) Pít sušené práškové mléko, které je zároveň doporučováno jako košer strava u židů, kde se podle některých názorů nemusí dodržet dohled rabína u výroby zdrojového mléka. Sušené mléko umožňuje je pít jen v případě nutné potřeby a nebrat tak mléko telatům, ve skutečnosti to však může vést k omezení či vybíjení chovů a k nezměněné porážce telat, aby krávy měly dostatek mléka pro sušení. Ještě bych chtěl poznamenat, že podle mé korespondence s hnutím Haré Kršna, kteří jsou hinduisti a vegetariáni a zbožšťují krávy, protože jim dávají jediné přípustné živočišné živiny v mléce, když nejí vejce, i oni kupují sušené mléko od společnosti Madeta.

Pozn.
- Podle chovatelů z hnutí Haré Kršna http://www.krisnuvdvur.cz/ : Farma Krišnův dvůr, 257 01 Postupice,
u kterých jsem chtěl nakupovat sušené práškové mléko (tj. sušené práškové biomléko vzhledem k indickému hinduistickému způsobu chovu krav, zřejmě i býků, které dle jejich vyjádření kastrují na voly, aby s nimi šlo vůbec pracovat, jinak jsou podle nich divocí a nebezpeční) krávy při dojení mají více mléka, než tele potřebuje.

Literatura: Sušené mléko-Existují někteří učenci Tóry, kteří dovolují užití sušeného mléka, které je vyrobeno z obyčejného mléka, protože to není jeho původní podoba, když přichází do židovských rukou, Moho lidí, kteří dbají na Cholov Izrael, se nespoléhají na toto shovívavé pravidlo.

Powdered Milk - There are some Torah scholars who permit the use of powdered milk which is made from regular milk since it is not in its original form when it comes into Jewish hands. Most people who are careful about Cholov Yisroel do not rely on this lenient ruling. http://www.star-k.org/kashrus/kk-issues-cholovYisroel.htm : see Rabbi Moshe Heinemann, Cholev Yisroel: Does a Neshama Good, KASHRUS KURRENTS, The Star-K Online

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 15/07/2010 20:10:40
Post:

Vážení,

řešením shora položené otázky je zřejmě v nutné míře, zřejmě jen při bolení kostí sušené biomléko. Tak, jak ho nabízí Mlékárna Lacrum Velké Meziříčí v rámci své výrobní řady Amálka prostřednictvím společnosti Aromatis (viz http://www.bio-info.cz/zpravy/lacrum-velke-mezirici-vyrazne-rozsiruje-svoji-bioradu-amalka : bio-info, Informační portál pro ty, kteří žijí BIO
). Sušené biomléko je k dostání na http://www.aromatis.cz/cz/amalka-bio/bio-susene-mleko/ : Amálka bio sušené mléko, výrobce AROMATIS, s.r.o.

Pozn.
Lacrum nakupuje biomléko od českých ekofarmářů Od loňského roku se nicméně mlékárna Lacrum pustila do vlastního zpracování biomléka. Biomléko Lacrum nakupuje od ekologických chovatelů z jižních Čech, dále z Vysočiny, Tišnovska a začíná spolupráce i z chovateli ze vzdálenějších východních Čech. „S ekofarmáři máme zatím výbornou spolupráci. Ti, kteří se rozhodli pro dodávky mléka k nám, jednoznačně naši mlékárnu preferovali z důvodů její specializace a variability výrobního programu, všichni nás před podpisem smlouvy navštívili a osobně se domnívám, že mají radost, když vidí konkrétní výrobky z jejich starostlivě vyráběného mléka", hodnotí spolupráci s dodavateli Karel Quast. Lacrum začíná také spolupracovat s několika konvenčními chovateli, kteří zahájili přechodné období na ekologický chov. Tímto si mlékárna zajišťuje dostatek biosuroviny pro růst objemů v budoucnosti. „Do pěti let plánujeme, že biomléko a výrobky z něj budou tvořit alespoň 50 procent z objemu výroby Mlékárny Velké Meziříčí", upřesnil Karel Quast.(viz http://www.bio-info.cz/zpravy/lacrum-velke-mezirici-vyrazne-rozsiruje-svoji-bioradu-amalka : bio-info, Informační portál pro ty, kteří žijí BIO) BIO mléko má přirozeně vyšší obsah určitých živin než mléko z běžných chovů. O hodně vyšší je hladina omega 3 mastných kyselin (o 64 % více) a o 50% více vitaminu E. Vědecké studie prokázaly i to, že bio mléko má vyšší obsah konjugované kyseliny linoleové ( CLA, která příznivě působí na imunitní systém. Krávy, které konzumují hodně čerstvé trávy a jetele, dávají mléko též s vyšším obsahem beta karotenu o 75% než je obsah těchto látek v běžném mléce ( z beta karotenu vyrábí naše tělo vitamin A). Obsah antioxidantů luteinu a zeaxanthinu je dva až třikrát vyšší.Není určené pro výživu kojenců do 12 měsíců! ( viz http://www.aromatis.cz/cz/amalka-bio/bio-susene-mleko/ : Amálka bio sušené mléko, výrobce AROMATIS, s.r.o.)

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 16/07/2010 18:11:03
Post:

quoted:


Post of Miloslav Bažant

Dalibore.
Víš ještě o čem mluvíš. mám dojem, že jsi zcela ztratil kontext.Jsi na filosofickém fóru.Uvědomuješ si to ještě? Nejspíše tě to překvapí,ale je tomu tak. Tohle spíše přináleží do chatu o zdravé, či biovýživě.To že jsi vegetarián, či zobeš semínka je tvoje věc.Jaké mléko je lepší či horší také.Postavil li jsi na tomto svém zaměření svou teorii rovnováhy,pak věz,že to není filosofie ,ale spíše důsledek tvé choroby,protože příčiny nesouvisí s důsledky. Snad by se to dalo s jistou dávkou tolerance považovat za víru,či pokus vytvořit nové náboženství,protože víra souvislost mezi příčinami a jejich důsledky tak přísně jako filosofie nevyžaduje.I hypotéza musí mít vnitřní svázanou logiku, natož teorie. Teorie již navíc vyžaduje důkazy aby teorií byla.O logické provázanosti příčin a následků nemluvě. To je základní podmínka. To co tu ukazuješ je možno označit pouze za blábolení, nikoliv za teorii.
Jenže proč to píši, když vím,že tě stejně nic s toho nedojde.Asi je to dáno mou hloupostí a snahou tě pomoci.
Skus ty své vstupy ukázat svému psychiatrovi. Myslím, že tě zvýší dávky léků a třeba tě pomůže právě to.
Jináč, nejlepší je Pribináček.Budeš li jíst hodně pribináčků, změní se tím vyváženost Vesmíru a slunce bude více zářit. Ovšem více logické je,že budeš li jíst hodně česneku, budeš mít víc prostoru kolem sebe a to dokonce i v davu.Zde příčiny a jejich důsledky odpovídají a mají souvislost.K témuž důsledku tě mohou dovést i luštěniny.Cíle však dosáhnout nemusíš. Lidé se mohou k tobě naopak přiblížit a díky tomu smradu tě nakopat zadek.Zde také příčiny odpovídají důsledkům.

MB


Miloslave,

proč myslíš, že košer strava tak úzce souvisí s židovským náboženstvím a filosofii, a opětovně, proč myslíš, že vegetariánství tak úzce souvisí s hinduismem a hinduistickou filosofii. Tak zanech těch urážek a začni taky trochu jednou zase přemýšlet.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Ráj pokračuje mým chovem mléčného dobytka

Printed from: www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Theme web: http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1519 : Ráj pokračuje mým chovem mléčného dobytka

Printed on: 28/01/2012

Theme:


Theme author: Dalibor Grůza
Theme: Ráj pokračuje mým chovem mléčného dobytka
Time: 28/01/2012 10:19:08
Post:

Dosud piji biomléko, avšak piji ho velké množství a přibírám na váze, ze 74 kg nyní vážím 79 kg. Podle hlavního pravidla Filosofie rovnováhy, které zní: "Každý je stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti", se dostávám do zásadního rozporu, protože současní tuzemští zemědělci, a to i bio (tj. ekologické) chovy, zabíjí samce telat (tj. býčky), aby mohli mléko od kojící krávy ve velkém prodávat. Řešením není ani snížit spotřebu mléka, protože by současní tuzemští zemědělci toto neřešili nezabíjením býčků, ale vyřešili by to pravděpodobně zabitím přebytečných chovaných krav. Jediným správným řešením tedy podle shora uvedené základní zásady mé Filosofie rovnováhy je pořídit si vlastní vzorový chov mléčného dobytka, kde nebudou zvířata zabíjeny úmyslně žádným člověkem, tedy umřou zásadně na stáří.

Proto jsem se rozhodl pořídit si vlastní chov, který by měl vyprodukovat minimálně 124 gramů mléka pro mne jako jednu osobu na den, což byla spotřeba mléka v Indii, kde jsou všichni prakticky vegetariáni (tj. kromě mléka jedí pouze rostliny), v padesátých a šedesátých letech, kdy Indie nebyla ještě tak bohatá jako dnes, dnes je spotřeba mléka v Indii 226 gramů na osobu a den. U mne by se mohlo jednat spíše o tu nižší hodnotu, protože vedle mléka se krmím rovněž vajíčky domácích slepic (jedno za dva dny) a také velmi málo masem svých slepic, které nebyly úmyslně zabity žádným člověkem a umřely např. na srdeční selhání (tj. infarkt) či bakteriální choroby, a to přes dohled veterináře nad mým chovem slepic včetně např. podávání antibiotik.

Prosím o rady, jaký dobytek si pořídit, zda ovce, kozy, případně hovězí dobytek a jaký druh, tak, aby vyprodukoval minimálně výše uvedených 124 gramů mléka denně, dále prosím o radu, jak velký pozemek bych si měl pořídit pro tento Vámi doporučený dobytek určitého druhu produkujícího výše uvedené požadované množství mléka denně. Dále prosím o všechny další potřebné rady, které Vás napadnou.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Literatura:

Despite its being the largest milk producer in the world, India's per capita availability of milk is one of the lowest in the world, although it is high by developing country standards. The per capita availability of milk, which declined during the 1950s and 1960s (from 124 grams per day in 1950-51 to 121 grams in 1973-74) expanded substantially during the 1980s and 1990s and reached about 226 grams per day in 2001-02 The per capita consumption of milk and milk products in India is among the highest in Asia, but it is still growing. It is still below the world average of 285 grams per day, and also the minimum nutritional requirement of 280 grams per day as recommended by the Indian Council of Medical Research (ICMR) (see Sharma et.al., 2003).

Přestože je největší výrobce mléka na světě, indická dostupnost, použitelnost mléka na hlavu je jedna z nejnižších na světě, ačkoliv je vysoká podle měřítek rozvojových zemí. Použitelnost mléka na hlavu, která klesla během padesátých a šedesátých let (z 124 gramů na den v 1950-51 na 121 gramů v 1973-74) vzrostla podstatně během osmdesátých a devadesátých let dvacátého století a dosáhlas 226 gramů na den v letech 2001-02. Spotřeba mléka a mléčných výrobků na hlavu je mezi nejvyššími v Ásii, ale je stále rostoucí. Je stále pod světovým průměrem 285 gramů na den, a také pod minimálním nutričním-výživovým požadavkem 280 gramů na den jak je doporučen Indickou Radou Lékařského Výzkumu (ICMR) (viz Sharma et al., 2003)

http://www.indexmundi.com/india/unemployment_rate.html

Author: Dalibor Grůza
Time: 28/01/2012 14:46:42
Post:

Ještě budu potřebovat rovněž cca 124 gramu mléka na den pro svého psa, který rovněž tvoří mou domácnost a ode mne nedostává k jídlu mrtvoly zvířat úmyslně zabité nějakým člověkem, a přestože váží pouze cca 10 kg (kilogramů) tak sní stejné množství mléka a mléčných výrobků s neživočišným sýřidlem jako já zřejmě, protože je masožravec.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 28/01/2012 15:06:46
Post:

Otec mi nabídl, abych choval dobytek na jeho pozemku, a poradil mi, abych choval nedojivé ovce, které se nemusejí dojit, protože, když se nepodojí, tak se u nich netvoří mléko, které nechám za účelem mléka oplodnit beranem u nějakého cizího chovatele a které se možná nebudou pářit se svými samčími potomky, jinak je budu muset oddělit. Tyto jejich samčí potomky-berany nechám s nimi vyrůstat a nikdy je zřejmě úmyslně nezabiji ani nenechám nějakým člověkem úmyslně zabít. Otec mi schválil, abych se poradil se svým sousedem-chovatelem koz a ovcí, jak ohradit ovce a berany (obojí dle význámu dále též jako ovce) např. elektrickým ohradníkem, tj. dvěmi dráty na tyčkách nabitými elektrickým proudem nebo zda bude nutný plot (jde o tzv. košár či košárování). Tento ohradník či plot bych mohl posouvat, aby ovce spásaly trávu na určitém místě, poté na jiném místě, kdy by tráva na původním místě mohla zase vyrůst, než by byla jako stará spasena mými ovcemi.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 29/01/2012 10:57:03
Post:

Chovat dobytek dle mého souseda-chovatele koz a ovcí je velmi náročné, je třeba zřejmě být registrovaným chovatelem, pod kontrolou veterinárních a hygienických orgánů, je třeba dobytek dvakrát denně dojit, je třeba na zimu nejméně cca 500 kg sena na jeden kus, dále okopaniny a řepu. Chov bez zabíjení samčích potomků dobytka (dále též býků) dlouhodobě provádí a má tak dlouhodobé zkušenosti hnutí Haré Krišna (viz literatura), které umožňuje navštívit jejich farmu (viz literatura) a získat tak zkušenosti s tímto milosrdným chovem pro případný vlastní chov. Nejlepší řešení pro neodborníka však je kupovat i draze mléko a příp. jakékoliv mléčné výrobky pouze od chovatelů, kteří nezabíjejí úmyslně býky ani je nedávají zabít úmyslně nějakým člověkem. Můj výše uvedený soused mi doporučil chovatelku koz, která vyrábí kozí mléko a sýry (podle Filosofie rovnováhy možno užívat jen sýry z neživočišných syřidel), která nezabíjí ani nedává zabíjet býky a prodává je, když má vysokou jistotu, že budou určeni výhradně na chov, nikoliv na maso, a toto si kontroluje dalším kontaktem s chovatelem (zaslání fotek, pozdější návštěva kupce apod.).

Literatura:

Indie je plná krav, býků a telátek, potulujících se ulicemi sem a tam. Některá zvířata mají nafouklá břicha ze všech těch plastů, které snědla s vidinou pochutnání si. Trochu mi připomínají divoké a volné hippies. Nikdo jim neubližuje, ale také se o ně nikdo nestará. Zato krávy, býci a telátka v péči oddaných (rozuměji členů hnutí Haré Krišna), překypují zdravím, srst se jim leskne a zrovna z nich čiší spokojenost i jistota, že určitě na žádném talíři neskončí.

(viz
http://harekrsna.cz/cvs/2009/indie_2009_majapur : web Hnutí Hare Krišna Česká republika, Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, komentář k akci )

KRÁVY
Dávná védská kultura je přirozeně spojena s kravami. Dávají nám nejdůležitější složku lidské potravy – mléko. Můžete si vyzkoušet:
•ruční dojení
•péče o krávy
•údržba gošaly (kravína)
•zpracování mléka

(viz
http://www.krisnuvdvur.cz/farma-nabizime.html : Farma Krišnův dvůr, 257 01 Postupice )

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Chov blech http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1727 : Chov blech

quoted:


Post of Dalibor Grůza

Jak milosrdně zasáhnout proti přemnoženým blechám

Přemnožené blechy ohrožují na životě psa i majitele bytu, jde o začarovaný kruh, samičky snesou tím více vajíček, čím více vypijí krve, čím více vajíček snesou, o to více jejich potomci opět vypijí krve, jestliže blechy dají přednost svému rozmnožení před životem v symbióze se svým hostitelem, tak stoupá množství jimi vypité krve geometrickou řadou a při jejich přemnožení musí být člověkem co možná nejmilosrdněji snížen jejich počet, aby jim znovu byla dána možnost a naučili se žít se svým hostitelem v symbióze. Proto doporučuji při přemnožení blech zřejmě veterinární přípravky s účinnou látkou propoxur od společnosti Bayer v podobě obojku pro psy, která působí pouze na dospělce blech, nikoliv na larvy a vajíčka při kontaktu se zvířetem, a to nechat působit pro dobu cca 1-1,5 měsíce, když vývojový cyklus blech trvá při dobrých podmínkách průměrně 21 dnů a na zvířeti je pouze 5% populace, tj. dospělci blech, zbytek zejména larvy a vajíčka jsou v okolním prostředí zvířete, čímž dojde k nutnému snížení množství blech a je třeba poté obojek sejmout a dát blechám znovu šanci, zda se přemnoží či nepřemnoží, aby žili se svým hostitelem v symbióze.

Výše uvedený insekticidní (hmyz zabíjející) obojek je třeba kombinovat s repelentním (odpuzovacím) obojkem proti blechám, aby blechy na insekticidem ošetřeného psa vůbec nevlezly, možná i po výše uvedeném sejmutí výše uvedeného insekticidního obojku, i když účinnost repelentních obojků, které jsou zejména na bio základě, je všeobecně podle mého veterináře špatná. Mně doporučili ve známém zverimexu repelentní obojek Bio Band od holandské firmy Beaphar B.V. s účinnými látkami: extrakt z margozy a levandulový olej.

Literatura: http://en.wikipedia.org/wiki/Propoxur , http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fcit.vfu.cz%2Ffarmvpp%2Fsoubory%2Fprednasky%2FPrednaska11Antitrematoda-anticestoda-ektoparazitika.docx&ei=VSrhU_v8Fu_T7AbUpICICA&usg=AFQjCNGnS87mvP4lYfv8W3HH9FEU5kPQhw&sig2=XwFgMbtYrA5JeueoM7mBpA : Farmakologie v produkci potravin, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Centrum informačních technologií
, farmakologie.webzdarma.cz/farmacka6.ppt : ANTIPARAZITIKA VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ, Doc. MVDr. Alfred Hera, CSc., http://www.veterina-hruzikova.cz/Jak%20vyzrát%20na%20blechy.pdf , http://www.ordinace.cz/clanek/anemie-chudokrevnost/ : Anémie (chudokrevnost), MUDr. Sylva Šebková, http://www.vseprozvire.cz/proc-chranit-psa-a-kocku-proti-blecham-a-klistatum--rizika--nemoci--prevence--reseni/ : Proč chránit psa a kočku proti blechám a klíšťatům? Rizika, nemoci, prevence, řešení, zdroj informací: Frontline, Bayer, Bioveta a.s. , http://www.muj-pes.cz/zdravi-a-nemoci/blechy-309.html : Text: Daniela Duchková a MVDr. Barbara Lenská, VETCENTRUM Duchek s.r.o., Foto: Daniela Duchková, http://www.veterinarnipece.cz/diskuze/ : Penecos-N spol. s r.o., obchod Plzeň a veterinární ordinace
Podle pravidla Filosofie rovnováhy:

2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co nejméně cítili bolest.1) (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100% pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně smrti a bolesti)

tzn. nemohu vědět, zda výše uvedený repelentní obojek funguje či nikoliv, tzn. není naplněna 95-100% pravděpodobnost záchrany života psa a jeho majitele při použití shora uvedeného insekticidního obojku. Je možné, že tento repelentní obojek sníží množství vysáté krve ze psa a tudíž omezí přirozeným způsobem postupně množství nakladených vajíček blech a tím i populaci blech.

Ve shora uvedeném pramenu literatury: http://www.veterinarnipece.cz/diskuze/ : Penecos-N spol. s r.o., obchod Plzeň a veterinární ordinace
je sdílen názor chovatele, že tento obojek proti blechám nefunguje, že shora uvedený repelentní obojek "do měsíce je totálně nefunkční...pes je opět zablešený...." Je však nutno dát tomuto obojku šanci a zatím nepoužít shora uvedený insekticidní obojek, protože podle literatury: http://en.wikipedia.org/wiki/Margosa jde v případě margosy o rostlinu Azadirachta indica, která funguje jako bio repelent. Je nezbytné použít postřik tímto repelentem opakovaně, alespoň jednou za deset dní. (Přímo nezabíjí hmyz. Jde o odpuzující, a vajíčka odstrašující ochranu. Hmyz pak hladoví.) Podle literatury: http://www.veterina-hruzikova.cz/Jak%20vyzrát%20na%20blechy.pdf : Veterina Vizovice - Lucie Hruzíková "blecha vydrží bez potravy i několik měsíců".

Mým cílem je symbióza blech se psem, nikoliv jejich vyhubení, jestliže se nepodaří tímto způsobem zatím výlučně pomocí shora uvedeného repelentního obojku snížit populaci přemnožených blech, tak bude nutno opět použít shora uvedený insekticidní obojek, který by měl být podle literatury: http://en.wikipedia.org/wiki/Propoxur relativně milosrdný, protože byl uveden na trh již v roce 1959 (pokusná zvířata za tak dlouhou dobu tedy téměř zapomněla na způsobenou smrt a bolest) a má rychlý smrtící účinek.

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 23/08/2014 06:44:30
Post:

Můj pes má zase velké obtíže s blechami, protože podle literatury je nezbytné použít postřik výše uvedeným repelentem opakovaně, alespoň jednou za deset dní, koupím mu a použiji pro něj nový výše uvedený repelentní obojek, dříve než případně bych opět použil pro něj výše uvedený insekticidní obojek.

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rostlinná výroba

3.1 Pěstování brambor http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1682 : Pěstování rostlin a vědecký důkaz Filos. rovnováhy

Pěstování rostlin a vědecký důkaz Filos. rovnováhy

Printed from: www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Theme web: http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1682
Printed on: 29/09/2013

Theme author: Dalibor Grůza
Theme: Pěstování rostlin a vědecký důkaz Filos. rovnováhy
Time: 10/04/2013 11:26:28
Post:

Author: Dalibor Grůza
Time: 10/04/2013 11:27:59
Post:

Koupil jsem 10 sadbových brambor v České republice běžně pěstované odrůdy marabel, pokopal jsem motykou rýčem již předem porytý řádek půdy pro těchto 10 kusů brambor, usmrtil jsem při tom kořeny plevele, který nevyrašil do zelených rostlin, byl ještě v období vegetačního klidu, nechal jsem motykou nepokopané, tj. žít za účelem dle Filosofie rovnováhy předpokládané budoucí symbiózy rostliny-plevel a jahody, které již vyrašily do zelených rostlin. Dle Filosofie rovnováhy je nutné likvidovat obecně zásadně škůdce pouze při jejich přemnožení, a zároveň jestliže je tím nutné a možné s pravděpodobností cca 95% bezprostředně zachránit evolučně dokonalejšího živého tvora či dále člověka, jinak je nutné usilovat o jejich symbiózu.

Dali jsme sadbové brambory do skleníku vyklíčit, než slehne půda, kterou ještě vícekrát mezitím pokopu motykou.

Jedna brambora byla z poloviny shnilá, tak jsme ji rozřízli a zasadíme jenom polovinu poté co seřízlá strana oschne, což je podle mé odborné poradkyně možné. Toto byl správný postup, protože plísně jako houby jsou evolučně starší než brambory jako rostliny, tedy plísně jsou zhruba stejně evolučně staré čili dokonalé jako řasy, a tedy plísně jsou tak dle Filosofie rovnováhy schopny cítit bolest zhruba stejně jako řasy a méně než rostliny.

Literatura: http://en.wikipedia.org/wiki/Plant#Evolution , http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby , http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADse%C5%88 , http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98asy , http://granosalis.cz/ebooks/evolucniteorie.htm : Evoluční teorie - věda nebo náboženství, Ing. Josef Potoček, josef.potocek@mmhk.cz , GRANO SALIS NETWORK, 2004


(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 10/04/2013 11:30:31
Post:

Mé sadbové brambory bude možno zasadit do půdy nejdříve za 10 dní, kdy ve skleníku naklíčí.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 17/04/2013 10:31:09
Post:

Včera jsme zasadili 10 kusů sadbových brambor do půdy na zahradě, ještě nevzklíčených. Na internetu jsem si našel a uložil do počítače přípravky na ochranu rostlin, které je možné použít v ekologickém zemědělství (viz http://www.bioinstitut.cz/publikace/documents/vnitrek_final.pdf : Bioinstitut, Přípravky na ochranu rostlin registrované v ČR, které je možné použít vekologickém zemědělství, 2006 ), a dále hnojiva v ekologickém zemědělství (viz http://www.bioinstitut.cz/documents/Povolene_vstupy_do_pudy.pdf : Povolené vstupy do půdyv ekologickém zemědělství, za finanční podpory SFŽP a MŽP, zpracoval Bioinstitut, o.p.s., Olomouc 2011 ), které bych měl především používat při pěstování mých brambor při přemnožení škůdců a hnojení mých rostlin brambor. Udělal jsem zároveň včera chybu, když jsem včera při sadbě brambor ničil trháním a pokopáním několik mladičkých rostlin plevele, když to nebylo mé působení nezbytné smrti a bolesti. Tuto chybu bych již neměl opakovat, protože brání symbióze škůdců a mých rostlin brambor, která je cílem mého pokusu.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 09/05/2013 22:40:45
Post:

Existují dva druhy zemědělství, resp. potravního řetězce, v prvém případě jde o parazitický, popř. predátorů (dravců) potravní řetězec, resp. zemědělství. O parazitické zemědělství jde v případě standardního současného zemědělství, kde je za života zvířat, hmyzu či rostlin zhoršována jejich fitness (zdatnost) ve prospěch parazitujícího druhu, kterým je člověk, v případě hospodářských zvířat nebo v případě tzv. škůdců rostlin jako jeho hostitelů. O predátorské zemědělství jde v případě tzv. ekologického zemědělství, kde je maximálně šetřena fitness (zdatnost) za života hospodářských zvířat či škůdců pěstovaných zemědělských rostlin, aby posléze tyto hospodářská zvířata či rostlinní škůdci byli humánně zabiti ve prospěch predátora, kterým je člověk.

Oba tyto přístupy jak parazitické současné standardní zemědělství tak i současné ekologické zemědělství, které se vyvinulo z pravicové filosofie Rudolfa Steinera a jeho biodynamického zemědělství, vychází výslovně nebo mlčky z evoluční teorie Charlese Darwina o nutném vzájemném nemilosrdném boji různých druhů živých organismů o život, má jít o nutný boj na život a na smrt těchto organismů v přírodě.

V případě ekologického zemědělství lze hovořit o boji na život a na smrt mezi lidmi navzájem, popř. mezi lidskými rasami, protože ekologické zemědělství upřednostňuje jakost potravin na úkor jejich nízkého množství a tudíž i vysoké ceny, jednoduše řečeno úzká skupina lidí, zejména bohatých lidí na Západě při současném omezeném rozsahu zemědělské půdy má mít k dispozici celkové malé množství ekologicky vypěstovaných jakostních drahých potravin, zatímco většina chudých lidí zejména v rozvojových zemích v důsledku tohoto omezení množství potravin v rámci ekologického zemědělství bude umírat hladem.

V případě současného standardního zemědělství lze hovořit o boji na život a na smrt mezi lidským druhem a ostatními živými tvory, kdy při tomto zemědělství je obětována fitness (zdatnost) živých tvorů za jejich života vyjma lidí výživě lidstva.

Oba tyto přístupy jsou tak v rozporu s myšlenkou milosrdnosti přírody a možného svrchovaného milosrdného Boha, který by měl ze své lásky vylučovat některé živé tvory, ať již výše uvedené chudé lidi, hospodářská zvířata nebo výše uvedené rostlinné škůdce, přestože by měl být tento možný svrchovaný milosrdný Bůh i jejich stvořitelem, zřejmě prostřednictvím evoluce přírody.

V druhém případě jde o mnou nabízený model potravního řetězce, který by bylo možno označit za symbiotické zemědělství vycházející z toho, že symbióza všech na tomto zemědělství zúčastněných živých tvorů přinese z dlouhodobého hlediska všem těmto živým tvorům nejvyšší možné výhody, a to i větší výhody pro lidi, než jim mohou přinést shora uvedené podoby parazitického současného standardního zemědělství nebo predátorského současného ekologického zemědělství.

V případě symbiotického rostlinného zemědělství se jedná v podstatě o rozvinutí způsobu ekologického rostlinného zemědělství, z něhož přebírá většinu postupů, ze současného standardního parazitického rostlinného zemědělství přebírá pouze malou menšinu postupů, a to v závislosti na splnění základní povinnosti každého působit co možná nejméně smrti a bolesti, zásadně jde o ekologické rostlinné zemědělství rozvinuté o zásadu odstranění rostlinných škůdců pouze při jejich přemnožení vše při působení co možná nejméně smrti a bolesti.

Jmenovitě řečeno podle mne může mnou zamýšlená symbióza např. mezi pýrem a mandelinkou bramborovou a mnou pěstovanými pokusnými rostlinami brambor přinést velkou úrodu jakostních, tj. zdravých brambor.

Teoretickým důvodem většího výnosu a jakosti potravin ze symbiotického oproti shora uvedeným parazitickému současnému standardnímu zemědělství a predátorskému současnému ekologickému zemědělství by mělo být, že např. u brambor tyto obsahují mikroorganismy, zejména živé buňky příbuzné s pýrem a mandelinkou bramborovou, které se u brambor vyvinuly v průběhu evoluce (všichni jsme údajně příbuzní, protože pocházíme z jediné prabuňky, příkladem u člověka v lidském mozku jsou části příbuzné s plazy tzv. archikortex a příbuzné s ostatními savci tzv. paleokortex), které nebudou např. bramborám v případě jejich symbiózy s pýrem a mandelinkou bramborovou škodit.

Jde o pokus prokázat milosrdnost přírody s možným svrchovaným milosrdným Bohem oproti převládajícímu evolučnímu darwinismu. Obrazně-biblicky řečeno jde o pokus o obnovení ráje v přírodě, v biblickém ráji měla rovněž být mimo jiné největší možná úrodnost a jakost pěstovaných rostlin a všeobecná symbióza všech živých tvorů, cílem je, aby i chudí lidé, hospodářská zvířata a škůdci byli především lidmi chápáni jako tvorové možného svrchovaného dobrého Boha možného tvůrce milosrdné přírody, které tito milosrdná příroda a možný Bůh stejně jako všechny ostatní své živé tvory rovněž milují a chtějí býti jimi milováni a nikoliv nenáviděni.

(viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Pred%C3%A1tor , http://cs.wikipedia.org/wiki/Parazitismus , http://cs.wikipedia.org/wiki/Biodynamick%C3%A9_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD , http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A9_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD , TV seriál: "Byl jednou jeden život", v originále: "Il était une fois ... la Vie", created by Albert Barillé, music composed by: Michel Legrand, characters designed by: Jean Barbaud, copyright PROCIDIS-Paris, v České republice copyright: BH promo CZ 2008, titulní píseň Jana Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104 minut, 3,6 DVD 130 minut, 26 dílů seriálu, 3 DVD, díl „9. Mozek“, čas 2:30-3:55, čas 4:10-5:48, čas 23:30-25:50 , DVD 1, díl 1. Planeta Buněk, čas 3:20-8:20)

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 12/05/2013 11:00:35
Post:

U svých rostlin brambor na poli jsem měl větší množství plevele, ještě ne úplně moc, tak jsem ho ještě nechal žít podle pravidla Filosofie rovnováhy: 2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co nejméně cítili bolest.1) (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100% pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně smrti a bolesti).

Jeden zemědělec mi poradil, že mé rostliny brambor potřebují pro růst zelené masy ledek čili dusík, ten se vyrábí především synteticky, zřejmě z odpadních rostlinných a živočišných látek, minerální chilský ledek se již téměř nepoužívá, proto jsem k hnojení opatrně použil odležené kuřince z mé zahrady, na kterých již částečně rostly rostliny plevele tak, abych je nepoškodil.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 16/05/2013 20:10:10
Post:

Na jedné z rostlin brambor jsem objevil dvě mandelinky bramborové, aby nevzniklo hned z počátku smrtelné nepřátelství mezi těmito brouky a mou rostlinou brambor, tak jsem jednu z těchto dvou mandelinek vzal a přenesl na nejsilnější mou vzrostlou rostlinu brambor. Jedna mandelinka na jedné rostlině brambory, pokud se nepřemnoží, by ji neměla ohrozit a zároveň rovněž mandelinka bramborová je živý tvor, který má právo na život a na potravu podle základního pravidla mé Filosofie rovnováhy, že každý je stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti. Brouci jako hmyz mj. i mandelinka bramborová a rostliny mj. i brambor jsou zhruba stejně evolučně staří, tedy zhruba stejně evolučně dokonalí, tedy zhruba stejně schopni cítit způsobenou bolest. Jestliže mandelinka bramborová se nepřemnoží a bude pojídat občas nějaký list rostliny brambor bez toho, aby ji zahubila, tak při svém pojídání nutném k přežití tohoto brouka zabije, resp. stráví pouze živé buňky tohoto listu jako samostatné živé jedince, živá buňka je však evolučně starší, tudíž méně evolučně dokonalá a méně schopná cítit bolest než hmyz, mj. i mandelinka bramborová a rostliny, mj. i brambor, povinnost každého stálé působit co možná nejméně smrti a bolesti tak bude dodržena jak ve vztahu k rostlině brambor tak ve vztahu k mandelince bramborové a rovněž tak ve vztahu k živým buňkám listů rostlin brambor, i případně snědených mandelinkou bramborovou.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 17/05/2013 16:44:41
Post:

Přírodovědecký nepřímý důkaz existence svrchovaného dobrého Boha?Podle mne většina skutečných materialistů zastávajících darwinismus vychází z představy světa, resp. přírody jako paraziticko-predátorské soustavy (viz satanismus o ďáblu, zlu jako vládci tohoto světa), kde jedince lze rozlišit ve vztahu k lidem, ale zejména i k ostatním živým tvorům, na predátory čili lovce, kteří milosrdně loví, resp. zabíjejí kořist a stále pouze bojují o život s jedinci vně své smečky, a parazity čili cizopasníky, kteří postupně vysávají život z ostatních živých tvorů, a to i predátorů ze své smečky, dokud to je možné. Darwinismus, ze kterého může plynout shora uvedená paraziticko-predátorská představa světa, je současný převládající přírodovědecký názor o podstatě světa, resp. přírody a vědomě či nevědomky ho zastávají i mnozí tzv. věřící. Z pohledu této představy neexistuje dobrý jedinec, vždy jde ve skutečnosti buď o predátora nebo parazita, a to i v rámci nejrůznějších charit. Z pohledu této představy symbióza ve světě slouží pouze k lepšímu lovu či účinnějšímu parazitismu v rámci vlastní skupiny, resp. smečky.

Proti tomu lze postavit představu potencionální čili možné symbiózy v rámci celé přírody, resp. světa ve vztahu ke všem jejím živým tvorům, kde predátorství a parazitismus jsou okrajové a pouze slouží lepší a účinnější symbióze. 

Podle shora uvedené paraziticko-predátorské představy světa jde o slib spásy v symbióze za trochu peněz, jak to slibují mnozí dnešní údajní věřící a církve, ve skutečnosti však jde o sliby shora uvedených predátorů či parazitů, kteří tím sledují pouze svůj osobní užitek a tito paraziti či predátoři pak musí získat co nejvíce majetku, který zajistí jejich bezpracný budoucí život, a to do doby, než se zjistí, že v jejich případě opět nejde ve skutečnosti o nic jiného než o parazitismus nebo predátorství. Získají-li toto velké množství majetku do této doby, tak se budou prý moci po svém odhalení jako skutečného parazita či skutečného predátora odstěhovat někam, kde jejich lži ještě neznají, či si zde či jinde budou užívat získaného majetku.

Dále lze proti tomu postavit představu světa, kde není výlučná ani shora uvedená paraziticko-predátorská povaha světa, resp. přírody ani shora uvedená symbiotická povaha světa, resp. přírody.

Moje představa celosvětové, resp. celo-přírodní symbiózy je však schopna vyvrátit shora uvedený paraziticko-predátorskou představu světa, resp. přírody, protože je s ní neslučitelná a je založena na vědeckém a přírodovědeckém přístupu a vědeckém pokusu.

První krok je mnou dosažená symbióza mého psa a mých slepic jako jeho jediné mrtvé živočišné kořisti, kdy tyto slepice umírají přirozeně, zásadně na stáří pod veterinárním zdravotním dohledem a při dodržování platných zákonů proti týrání zvířat a poté jsou jejich mrtvoly snědeny mnou a mým psem. Námitka z pohledu shora uvedené paraziticko-predátorské představy o světě by mohla být, že toto je možné pouze parazitováním mne, mého psa a mých slepic zejména na škůdcích pšenice a této pšenici, kterou kupuji ze zemědělského družstva, kde je pěstována současným standardním způsobem zemědělství a nepochází z ekologického zemědělství. Současné standardní i ekologické zemědělské pěstování rostlin zároveň odpovídá shora uvedené paraziticko-predátorské představě o světě vůči tzv. škodlivému hmyzu a tzv. škodlivému plevelu, kteří jsou bez milosti v standardním zemědělství či milosrdně v ekologickém zemědělství zabíjeni. Z pohledu shora uvedené paraziticko-predátorské představy o světě, resp. přírodě by tak šlo pouze o rozšíření hranic mé smečky na mne, mého psa a mé slepice, tato smečka by však opět měla shora uvedenou paraziticko-predátorskou povahu např. vůči škůdcům pšenice, která je hlavní potravou pro mé slepice.

Proti shora uvedenému odůvodnění paraziticko-predátorské povahy světa, resp. přírody i v případě mé shora uvedené symbiózy mne, mého psa a mých slepic jsem postavil svůj vědecký pokus ohledně symbiotického pěstování rostlin brambor, kde bych měl nastolit přátelství mezi mými rostlinami brambor a jejich škůdci zejména pýru a mandelinky bramborové s tím, že jejich symbióza má přinést největší možné výhody všem zúčastněným, tj. z dlouhodobého hlediska i největší možnou úrodu brambor, a to z důvodu vyloučení ztrát způsobených bojem těchto hospodářských rostlin a těchto jejich škůdců na život a na smrt.

Úspěch tohoto vědeckého pokusu tak může vyvrátit shora uvedený paraziticko-predátorský model a potvrdit možnost mého celého života a tudíž i celého života všech ostatních živých tvorů v symbióze s ostatními živými tvory v přírodě, šlo by tak o další podstatný důkaz v přírodě skryté možnosti symbiózy celé přírody čekající na své objevení živými tvory, nyní zejména člověkem.

Zároveň v případě tohoto pokusu jde o nepřímé potvrzení možnosti existence svrchovaného dobrého Boha. Možná neplatnost zákona výlučné symbiózy (tj. harmonie) by totiž zřejmě nepřímo vyvracela možnost existence svrchovaného dobrého Boha, kdyby totiž svrchovaný dobrý Bůh stvořil svět, resp. přírodu, které by byli ve své podstatě byť částečně zlé, resp. strašné (viz shora uvedená paraziticko-predátorská představa o světě), pak by šlo o zřejmý spor s jeho výše předpokládanými vlastnostmi jeho svrchovanosti či jeho dobroty. 

Zároveň i třetí možnost, že člověk nemůže žít v symbióze (i jinde rozuměj harmonii) s celou přírodou a vždy musí existovat živí tvorové, na jejichž úkor člověk a jím zvolená a chráněná smečka živých tvorů žijí, které by musel člověk nutně zabíjet ke svému přežití a s nimiž by nutně bojoval na život a na smrt (tzn. částečné nutné parazitování či predátorství), by znamenala, že údajně svrchovaný dobrý Bůh, potažmo jím údajně stvořená příroda jsou značně nemilosrdní.

V přírodě přichází v úvahu kromě platnosti zákona výlučné harmonie (tj. symbiózy) či zákona výlučné disharmonie (tj. paraziticko-predátorské představy o světě) dále platnost zákona převažující harmonie či zákona převažující disharmonie či zde nepřevažuje ani zákon harmonie ani zákon disharmonie. Pouze v případě platnosti výše uvedeného zákona výlučné harmonie (tj. symbiózy) není vyvrácena má Filosofie rovnováhy, tedy stálá povinnost každého působit co možná nejméně smrti a bolesti vynucovaná a trestaná samotnou přírodou, ve výše uvedených ostatních případech je podle okolností případu nutné vždy vhodně zvolit mezi harmonií a disharmonií, tedy nepůsobením či působením větší než co možná nejmenší smrti a bolesti.

Prokáže-li však tento vědecký pokus možnou symbiózu celé přírody, pak lze spíše předpokládat, že takovouto potencionálně obecně dobrou přírodu spíše stvořil svrchovaný dobrý Bůh, protože svrchovaným zákonem přírody by bylo rovněž dobro, resp. výše uvedená symbióza. Neúspěch tohoto pokusu by zřejmě s konečnou platností vyvrátil možnost symbiózy celé přírody a tím zřejmě i mou Filosofii rovnováhy.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 21/05/2013 06:44:22
Post:

Z deseti zasazených brambor mi zatím vyrašilo do nadzemních zelených keříků devět. Zatím mé brambory nejsou ničeny mandelinkami bramborovými, aniž bych proti ní nějakými prostředky zasahoval, podle mého poradce mandelinky zatím můj záhon podle pachu neobjevily, protože je nově zřízený, je možné, že mé rostliny brambor chrání před mandelinkami bramborovými mladé plevelné rostliny, proti kterým jsem zatím rovněž nijak nezasahoval. Z plevelných rostlin mám na bramborovém záhonu podle mého poradce mládé rostliny pýru, lebedy, kopřiv a jednu mladou rostlinu kostivalu lékařského.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy )

Author: Dalibor Grůza
Time: 22/05/2013 17:25:42
Post:

Dnes jsem částečně vytrhal přemnožený plevel.

(viz /má/ fota http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4909932348371.1073741825.1299966627&type=3 )

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 25/05/2013 08:25:45
Post:

Dnes jsem přihrnul trochu zeminy okolo svých rostlin brambor.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 05/06/2013 14:27:14
Post:

Včera se mi stalo neštěstí u mých slepic, jehož jsem byl příčinou, buď jsem ho zavinil z nevědomé nedbalosti, nebo jsem ho vůbec nezavinil, podle mé Filosofie rovnováhy za něj však stejně ponesu odpovědnost. Dále na mne útočí kvůli pachu mé slepičí farmy sousedi. Podle mne za tímto neštěstím a za těmito útoky sousedů je pomsta buněk havěti, tj. rostlinných a živočišných škůdců, kteří byli zabiti herbicidy a pesticidy při pěstování pšenice a sušené vojtěšky ze standardního zemědělství, kterými krmím ve velkém množství své slepice, i když já jsem nedávno přešel v mém případě mj. na rostlinnou stravu prakticky pouze z ekologického zemědělství. Řešením je, že budu kupovat ekologické zrní za 900,- Kč až 2700,- Kč za 100 kg, ekologickou vojtěšku ze SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o. a ekologickou kukuřici za 900,- Kč za 100 kg a začal jsem pěstovat ekologicky jetelotravní směs košárováním v zahradním výběhu mých slepic. Přechodem na bio krmiva mých slepic by tak nešlo o shora uvedené rozšíření hranic mé smečky na mne, mého psa a mé slepice a tato smečka by neměla opět shora uvedenou paraziticko-predátorskou povahu např. vůči škůdcům pšenice, nýbrž by celý tento můj potravní řetězec existoval v co možná největší symbióze.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 08/06/2013 08:22:50
Post:

Krmení chovaných zvířat bio pšenicí nelze přijmout jako celosvětové, obecné řešení, toto je totiž v rozporu s výživou zejména chudší části lidstva. Podle pravidla Filosofie rovnováhy (Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe).) budu krmit své slepice zejména přírodní pšenicí 100 kg za 900,- Kč, která má být dle prodejce pěstována po staru údajně bez chemických postřiků, a nikoliv certifikovanou bio pšenicí, protože bych více riskoval, že nějaký člověk zejména v rozvojových zemích zemře hladem v důsledku pěstování tohoto většího množství drahé bio pšenice pro mé slepice místo levné pšenice ze standardního zemědělství.

Neokopáváme mé brambory, protože je to v rozporu se zásadou mé Filosofie rovnováhy zabít co možná nejméně živých tvorů, a to včetně plevele, pokud se nepřemnoží a neohrozí mé brambory na životě.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 10/06/2013 15:46:13 corrected 29/09/2013
Post:

quoted:


Post of Dalibor Grůza

... Zároveň i třetí možnost, že člověk nemůže žít v symbióze (i jinde rozuměj harmonii) s celou přírodou a vždy musí existovat živí tvorové, na jejichž úkor člověk a jím zvolená a chráněná smečka živých tvorů žijí, které by musel člověk nutně zabíjet ke svému přežití a s nimiž by nutně bojoval na život a na smrt (tzn. částečné nutné parazitování či predátorství), by znamenala, že údajně svrchovaný dobrý Bůh, potažmo jím údajně stvořená příroda jsou značně nemilosrdní.

V přírodě přichází v úvahu kromě platnosti zákona výlučné harmonie (tj. symbiózy) či zákona výlučné disharmonie (tj. paraziticko-predátorské představy o světě) dále platnost zákona převažující harmonie či zákona převažující disharmonie či zde nepřevažuje ani zákon harmonie ani zákon disharmonie. Pouze v případě platnosti výše uvedeného zákona výlučné harmonie (tj. symbiózy) není vyvrácena má Filosofie rovnováhy, tedy stálá povinnost každého působit co možná nejméně smrti a bolesti vynucovaná a trestaná samotnou přírodou, ve výše uvedených ostatních případech je podle okolností případu nutné vždy vhodně zvolit mezi harmonií a disharmonií, tedy nepůsobením či působením větší než co možná nejmenší smrti a bolesti.
...


Vzhledem ke svému duševnímu zdraví bych nevydržel být jistě trvale smrtelným nepřítelem nějakého živého tvora, neplatí-li jistě v přírodě shora uvedený zákon výlučné harmonie (tj. symbiózy), nevydržel bych a nechtěl bych v takovém světě žít, vzhledem ke svému duševnímu zdraví bych se z toho zřejmě trvale zbláznil (obdobně jako se filosof Friedrich Nietzsche zbláznil ze své dravé morálky), zřejmě bych z toho zemřel. Má Filosofie rovnováhy je tudíž mým strachem a mým jediným možným bojem o můj život.
 
Platnost zákona výlučné harmonie (tj. symbiózy) v přírodě je jedna z mnoha podle mé dosavadní zkušenosti nejpravděpodobnější a zároveň nejpřitažlivější z výše uvedených možností přicházejících v úvahu. Na rozdíl ode mne, který musel vsadit vše na tuto možnost, mají ostatní z výše uvedených možností se svými životními sázkami na výběr, mohou rozložit riziko na více z výše uvedených podle nich pravděpodobných možností, protože však i pro ně jde o nejpřitažlivější možnost, jsou ochotni vyčkat dosti dlouho, jestliže se tato má možnost prokáže a prosadí, třeba to vyjde.
 

Na námitku, že v mém případě jde o zženštilost lze uvést, že se podle svých možností co možná nejvíce bráním podílet na světě zbytečné krutosti (pekle) a podle mého rozumu žít v tomto světě zbytečné krutosti (pekle) znamená možná pro všechny živé tvory v konečném důsledku možná i po jejich smrti nesnesitelné utrpení. Všechny děti jsou při narození slabé, neracionální a citlivé (tj. symbiotický ženský prvek) a potřebují milující mámu, protože ženy mají ke slabým a citlivým mateřský instinkt. Když žena či muž zesílí fyzicky, získají konkurenční mužský prvek, který je od mámy separuje a umožňuje jim najít si vlastní místo ve světě, to samé platí, jestliže muž či žena fyzicky nezesílí, ale rozvine se u nich racionalita (druhý konkurenční mužský prvek), k čemuže však dochází u dítěte v pozdějším věku než v případě fyzické síly, zvláště pak chlapci v tomto případě dospívají později.

 

V lecčems se mohu mýlit a v lecčems mohu mít pravdu, Vesmír, člověk, tvorstvo čili láska či Bůh jsou logičtí, nikoliv mimo logičtí, jde sice o jakýsi stroj, avšak Boží stroj čili dokonale nekonečně složitý stroj i u lidí celý přístupný jen emocím, které jsou však i v případě lidí nedokonalé. Nedokonalým lidským rozumem vždy zjednodušujeme a nejsme schopni dohlédnout na konec tohoto dokonale nekonečně složitého stroje, i když pomocí nedokonalého lidského rozumu část tohoto dokonale nekonečného stroje zprvu vnímaného převážně nedokonalými lidskými emocemi jako tlaky, jejichž výsledek lidský rozum později nedokonale (tj. modelově) překontroloval, zásadně můžeme vidět lépe než pouze prostřednictvím nedokonalých lidských emocí.

Literatura:  Jan Poněšický, Fenomén ženství a mužství, Psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy, Nakladatelství  TRITON s.r.o. v Praze roku 2004

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 22/06/2013 17:56:41
Post:

Dnes jsem převážně vytrhal přemnožený plevel.

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 07/07/2013 15:28:27
Post:

Dnes jsem sklidil jednu horší rostlinu mých brambor z mého výše uvedeného symbiotického způsobu zemědělství, z jedné zasazené brambory jsem dosáhl sklizně 895 gramů zdravých velkých ranných brambor. Udělal jsem však chybu, že jsem nepočkal až mně uschne zelená nať rostlin brambor (podle otce u mých ranných brambor ode dneška cca za měsíc), aby při sklizni nemusela zemřít celá rostlina, což by dokazovalo v přírodě uskutečnitelnou možnost co možná největší symbiózy (tj. harmonie či ráje) celého mého potravního řetězce mě jako člověka, mého psa, mých slepic (samců a samic), mých brambor a jejich škůdců, zejména pýru a mandelinky bramborové.

(má) Fotodokumentace: https://www.facebook.com/dalibor.gruza/media_set?set=a.10200229048911138.1073741826.1299966627&type=3

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 14/07/2013 19:45:48
Post:

Dnes jsem vytrhal cca 6 rostlin přemnoženého plevele.

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 18/07/2013 13:10:42
Post:

Dnes jsem sklidil další dvě rostliny mých brambor z mého výše uvedeného symbiotického způsobu zemědělství, z obou zasazených brambor jsem dosáhl sklizně 2551 gramů zdravých velkých ranných brambor. Počkal jsem, až mně uschla zelená nať rostlin brambor, aby při sklizni nemusela zemřít celá rostlina. Výsledek tohoto pokusu dokazuje v přírodě uskutečnitelnou možnost co možná největší symbiózy (tj. harmonie či ráje) celého mého potravního řetězce mě jako člověka, mého psa, mých slepic (samců a samic), mých brambor a jejich škůdců, zejména pýru a mandelinky bramborové, potažmo všech živých tvorů.

(má) Fotodokumentace: https://www.facebook.com/dalibor.gruza/media_set?set=a.10200289137693320.1073741827.1299966627&type=1

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza
Time: 28/07/2013 16:48:06
Post:

Dnes jsem sklidil dalších pět rostlin mých brambor z mého výše uvedeného symbiotického způsobu zemědělství, z pěti zasazených brambor jsem dosáhl sklizně cca 6100 gramů zdravých velkých ranných brambor. Počkal jsem, až mně uschla zelená nať rostlin brambor, aby při sklizni nemusela zemřít celá rostlina. Celkem jsem sklidil z mého výše uvedeného symbiotického způsobu zemědělství z 8 mých vyrostlých rostlin brambor z 10 zasazených kusů brambor cca 9,5 kg zdravých velkých ranných brambor, viz zde a výše.

(má) Fotodokumentace: https://www.facebook.com/dalibor.gruza/photos_albums#!/dalibor.gruza/media_set?set=a.10200343334048195.1073741830.1299966627&type=3

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

 

 

 

 

 

 

3.2 Pěstování vinné révy http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1682 : Pěstování rostlin a vědecký důkaz Filos. rovnováhy

Author: Dalibor Grůza
Time: 14/04/2014 09:05:50
Post:

Pěstování vinné révy podle zásad symbiotického zemědělství Filosofie rovnováhyRozhodl jsem se pěstovat vinnou révu podle zásad Filosofie rovnováhy viz výše symbiotické zemědělství, tedy působení co možná nejméně smrti a bolesti. Důvodem tohoto mého kroku je, že nikdo nenavázal na můj úspěšný pokus pěstování brambor v tomto symbiotickém zemědělství. Dalším důvodem je, že jsem musel povolit použít postřik herbicidu sousedovi na mém vinohradu, který má zadarmo v nájmu, z důvodu, že:

1) Víno umožňuje zmenšení spotřeby masa, protože obsahuje volnou glukózu, která je rovněž konečným produktem trávení masa.

2) Kdyby musel soused průběžně kosit či okopávat můj vinohrad, což je v současnosti nejmilosrdnější a nejmilosrdnější pro krmení býložravců, tak by musel vzdát péči o můj vinohrad, protože má více vinohradů a fyzicky by to nezvládl, nestačily by mu na to síly, a kdyby mu stačily síly, tak by musel jíst maso, aby na to měl sílu, a zároveň bychom riskovali neúrodu vína a tím růst spotřeby masa, protože pro dobré víno k němu chodí řada lidí z našeho města.

3) Povolil jsem mu herbicidy, a to přestože tyto herbicidy škodí rostlinám a hmyzu, u kterých mohou vyvolávat závažnou alergickou reakci, viz včely, a zároveň takto škodí ptákům, kteří používají rostliny s postřikem k potravě či stavbě hnízd, a tito mne budou nenávidět pro mnou takto nepřímo způsobenou jejich smrt a bolest, což jsem se snažil minimalizovat tím, že soused trávu posekal a já jsem ji shrabal mimo postřikovanou plochu před postřikem herbicidy.

4) Protože chci, aby mne i rostliny plevele, hmyz a ptáci na mém poli měli rádi, budu nutit souseda k použití tohoto symbiotického zemědělství pro můj vinohrad.

5) Herbicidy v České republice jsou založeny zejména na účinné látce glyfosát (obchodní název Roundup) od americké firmy Monsanto, která by neměla škodit hmyzu, zvířatům ani lidem (viz http://www.glyphosate.eu/answers-key-questions/does-glyphosate-pose-risks-human-health : The Glyphosate Renewal Group (GRG) is a consortium of companies seeking the renewal of the EU authorisation of the active substance glyphosate in 2022.
, http://www.glyphosate.eu/impact-glyphosate-soil-dwelling-and-other-beneficial-insects : The Glyphosate Renewal Group (GRG) is a consortium of companies seeking the renewal of the EU authorisation of the active substance glyphosate in 2022. , http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/popularni-herbicid-roundup-jako-zdravotni-ohrozeni : FRANCIE, Jan Charvát, 2013 )

6) Glyfosát je možné používat po celou dobu vegetace, ale nejúčinnější je těsně před nebo na začátku květu, platí zásada, že plevele bychom měli zničit dříve, než vytvoří semena. (viz http://www.hubeniplevele.cz/page/dotazy : 2014, Nohel Garden, Dobříš)

7) Podle zásady symbiotického zemědělství dle Filosofie rovnováhy je třeba naopak vychovávat plevele a jiné stejně evolučně dokonalé škůdce, aby se nepřemnožili tím, že jejich hubící prostředky jako např. herbicidy, insekticidy použijeme pouze v případě jejich přemnožení, tedy nikoliv v případě herbicidu glyfosátu před nebo na začátku květu, ale až při přemnožení plevelů při ohrožení rostlin vinné révy v minimální nezbytné míře, abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti a zachránili vinnou révu.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Chov včel http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1682 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě

 

Author: Dalibor Grůza

Time: 31/12/2010 21:49:09

Post:

 

Chystám se chovat včely, můj otec je včelař a má cca 70-120 včelstev.

 

Radil jsem se s ním, jak chovat včely podle Filosofie rovnováhy. Podle Filosofie rovnováhy není správné jíst pravidelně větší množství medu, med má být užíván pouze při onemocnění, jestliže náš organismus není schopen toto onemocnění, např. chřipku, nachlazení sám zvládnout před tím, než zvolíme antibiotika. Med totiž má smrtící účinek na bakterie, které je podle Filosofie rovnováhy možné zabít pouze tehdy, jestliže ohrožují život jedince více cítícího bolest, než tyto mikroorganismy, tedy evolučně dokonalejší jedince. Není tedy dle Filosofie rovnováhy správné přešlechtění včel za účelem velkého růstu jejich medonosnosti.

 

Mým cílem dle Filosofie rovnováhy je chovat s co nejméně lidskými zásahy své včely, případně všechny otcovy včely po jeho smrti, aby byly co nejvíce soběstačné, přičemž není v mém případě rozhodující hledisko jejich medonosnosti, protože mne živí advokacie nikoliv chov včel. Med bych měl rovněž včelám co nejvíce ponechat k jeho spotřebě samotnými včelami, protože jej vyrábějí z nektaru rostlinných květů, tedy není nutné, aby kvůli němu zemřela nějaká rostlina, což je nutné při výrobě cukru, kterým se včely na zimu krmí po odebrání medu. (viz pravidlo Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti živých tvorů)

 

V případě včel přichází v úvahu následující největší nebezpečí pro včely.

 

1) Je to noséma, což je prvok, nebo-li jednobuněčný organismus, který není schopen fotosyntézy a živí se jinými organismy (jde o tzv. heterotrofní organismus). Otec léčí pouze slabé (tj. málo početné, dále též slabé včelstva), nikoliv silné (tj. více rozmnožené, dále též silné včelstva) včelstva přípravkem, který tyto prvoky hubí. Toto je v souladu s Filosofii rovnováhy, protože slabé včelstvo je ohroženo vyhynutím, a smrt a bolest zabitých prvoků-nosémy je tak menší, než smrt a bolest uhynulých včel, protože prvoci jako jednobuněčné organismy jsou evolučně mnohem méně dokonalejší jako hmyz, tj. včely. Zároveň zřejmě není správné léčit na nosému i silné včelstva, protože i prvok-noséma je živý (Boží) tvor a má právo na život v symbioze se včelami. Podle Marka Orko Váchy, katolického kněze, mikrobiologa, vycházejícího z evoluční teorie je úspěšný ten parazit, který nezabíjí svého nositele.

 

2) Je to včelí mor, jde o bakterii, jejíž spóry vyklíčí v žaludku larvy včel a následně uvolněnými toxickými enzymy tuto larvu otráví, spóry bakterie jsou velice odolné a přežívají i mnoho desítek let. Dospělé včely jsou proti nákaze odolné. Stejně jako u nosémy doporučuji léčit slabé včelstva, a to i antibiotiky zabíjejícími bakterii včelího moru s tím, že následně by z těchto včelstev se po určitou dobu nedodával zákazníkům med. Je tomu tak, protože včelí larva je mnohem evolučně dokonalejší, tedy i cítí mnohem více bolest než bakterie včelího moru. Zároveň je v rozporu se zásadou Filosofie rovnováhy (tj. působit co možná nejméně smrti, jen při ochraně života, a bolesti živých tvorů) spalování nakažených včelstev, kde jde o zbytečné zabíjení včel léčitelných antibiotiky. (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor_v%C4%8Del%C3%ADho_plodu )

 

3) Je to varoaza, což jsou roztoči, patřící k pavoukovitým. Pavouci se vyvinuli dle níže uvedené literatury zhruba o 55 miliónů let dříve jako hmyz (viz literatura níže a diagram ze současné doby, od německého fyzika von Weizsäckera), který se vyvinul v karbonu. Roztoči varoazy jsou tedy zřejmě těsně o něco málo evolučně méně dokonalí než hmyz. Pavouci a též roztoči varoazy cítí tedy zřejmě při své smrti těsně o něco málo méně bolesti než hmyz tedy včely. Jde zde však o zpochybnitelnou teorii, je docela možné, i když o něco méně pravděpodobné, že roztoči varoazi cítí stejnou či větší bolest při své smrti, jsou tedy evolučně stejně či více dokonalí než hmyz, tedy včely. Podle mého otce varoza nejdříve napadne silné včelstva, kde se včelám usadí za hřbetem a pije jejich obdobu krve hemolymfu, množí se pouze na larvách včel, které jsou tito roztoči při svém větším počtu u této larvy včely schopny znetvořit při narození. Symbióza roztočů varoazy a včel by podle mne mohla znamenat léčení na varoazu jejím hubením pouze silná včelstva, nikoliv slabá včelstva, protože i roztoči varoazy jsou živí (Boží) tvorové, kteří jsou evolučně dokonalí, tedy cítí bolest téměř jako včely. Při přemnožení varoázy zemřou včely a následně i tito roztoči. Tomuto nasvědčuje i příspěvek včelaře na http://ovcsvpardubice.blog.cz/0811/vytvoreni-varroa-tolerantnich-vcel : Fascinovaný včelař (OV Pardubice) , podle nějž: Je těžké se rozhodnout, jestli chovat včelstva slabá s malým medným výnosem, spíše bodavější a odolnější na varoázu. Nebo včelstva silná s dobrým medným výnosem, mírná, ale nutným chemickým bojem s varoázou.

 

4) Je to přemnožení včel a jejich rojení provázené ze strany včel-dělnic řízeným bojem několika nově vylíhnutých matek, příp. i staré matky na život a na smrt, kdy se tyto matky zabíjejí, popř. zabíjejí ještě nevylíhnuté mladé matky. Přemnožení včel má za následek silný rozmnožovací pud, který je zřejmě u těchto včelstev geneticky předurčen na základě zkušenosti jejich předků s nemilosrdnými životnámi podmínkami (zřejmě jako u lidí aj. zvířat).

 

Variantou oproti rojení je tichá výměna, kdy spolu přežívají v míru stará i mladá matka-dcera staré matky, než dospěje, a poté stará matka umře, možná i přirozenou nenásilnou smrtí. Tichou výměnu provádí kvalitní včelstva, která se nerojí, není při ní nutno provádět neustálou umělou výměnu matek s násilným usmrcováním starých matek. Tichá výměna jako ideální stav podle Filosofie rovnováhy je zřejmě rovněž dána u včelstev geneticky, podle mne v důsledku milosrdných životních podmínek jejich předchozích generací. Tedy milosrdným chovem včel popsaným výše dle Filosofie rovnováhy.

 

Literatura:

- http://ovcsvpardubice.blog.cz/0903/ticha-vymena-vcelich-matek : Fascinovaný včelař (OV Pardubice)

- Evoluční teorie - věda nebo náboženství?, Ing. Josef Potoček, GRANO SALIS NETWORK, 2004, http://granosalis.cz/ebooks/evolucniteorie.htm

- Podle mikrobiologa a katolického kněze Marka Orko Váchy "Úspěšný parazit NEZABÍJÍ hostitele" (Marek Orko Vácha, Úvod do ekologie, sepsáno 2008, vydáno na internetu 5.2.2009, cit. 9.11.2010, strana 192, viz http://www.orko.cz/Biologie%202010/Uvoddoekologie03.ppt )

 

(viz www.filosofiierovnovahy.sweb.cz )

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Nejmilosrdnější metody konzervování rostlinného ovoce, zejména v České republice

 

V současnosti existují v České republice tři standardní milosrdné metody konzervování rostlinné ovoce, všechny tyto metody se vyznačují z hlediska milosrdnosti určitými vadami, dále vysvětluji rovněž v České republice nejmilosrdnější metodu konzervování rostlinného ovoce, tj. sušení rostlinného ovoce v sušičkách při vyšších teplotách.

 

Nejčastěji používaná standardní milosrdná metoda je tzv. zavařování rostlinného ovoce, které spočívá v ponoření rostlinného ovoce do sklenice s vodou se značným množstvím cukru, který slouží jako konzervační prostředek, následuje hermetické uzavření této sklenice víčkem a dále následuje vaření této sklenice, popř. většího množství takovýchto sklenic ve velkém hrnci naplněném vroucí vodě příslušnou delší dobu, vadou této metody z hlediska milosrdnosti je zejména velké množství cukru, který je nutno použít jako konzervační prostředek proti mikroorganismům, které proniknou hermetickým uzávěrem této sklenice, popř. které se nepodařilo zabít shora uvedeným vařením této sklenice v hrnci, protože pro výrobu cukru v České republice je totiž nutno usmrtit celou rostlinu cukrové řepy, protože řepný cukr se vyrábí z kořenů rostliny této cukrové řepy.

 

Druhou standardní milosrdnou metodou je zamrazování rostlinného ovoce v mrazáku, např. v ledničce, vadou této metody z hlediska milosrdnosti je vysoká spotřeba elektrické energie i v případě malého mrazáku, tudíž u člověka s vysokou spotřebou rostlinného ovoce po celý rok je prakticky toto zamrazování rostlinného ovoce nepoužitelné vzhledem k nákladnosti elektrické energie pro velký mrazák prudce rostoucí s vyšší velikostí jeho spotřeby konzervovaného rostlinného ovoce např. v zimě a spotřeba tohoto zamrazeného rostlinného ovoce ve větším množství je i neekologická vzhledem k nemilosrdnosti výroby velkého množství elektrické energie pro tento velký mrazák nutný pro uskladnění tohoto velkého množství rostlinného ovoce po celý rok.

 

Třetí standardní milosrdnou metodou v České republice je sušení rostlinného ovoce v elektrických sušičkách, protože podnebí v České republice neumožňuje vysušit toto rostlinné ovoce venku na slunci (ve státech, kde je možné vysušit toto rostlinné ovoce venku na slunci, jde zřejmě o nejmilosrdnější metodu konzervace rostlinného ovoce ze všech možných myslitelných metod), podle mých zkušeností většina těchto elektrických sušiček nabízených na českém trhu jsou v současnosti značně technicky nedokonalé, protože vzhledem k tomu, že jejich cílem je údajně uchovat všechny vitamíny, je umožněno sušení ve většině těchto nabízených elektrických sušiček jen za relativně nízkých teplot, proto je nutná několik dní k úspěšnému sušení i v takovéto malé elektrické sušičce s velkou spotřebou elektrické energie a úspěšný výsledek není nikdy zaručen, to znamená, že tato velká spotřeba elektrické energie je často zbytečná, protože rostlinné ovoce se podle mých informací v těchto elektrických sušičkách vůbec nepodaří úspěšně usušit (např. meruňky v těchto elektrických sušičkách s dosažitelnými pouze relativně nízkými teplotami zřejmě nelze vůbec usušit, přičemž já běžně kupuji meruňky z ekologického zemědělství dovezené zřejmě z Turecka usušené zřejmě v Turecku venku na slunci vzhledem k Tureckému horkému podnebí). Údajná nutnost používání relativně nízkých teplot v těchto elektrických sušičkách pro uchování všech vitamínů v rostlinném ovoci je zřejmě omyl moderní exaktní, tj. měřitelné vědy, resp. podvod, protože tyto vitamíny jsou často získávány jako jakési šťávy z mrtvol poražených, tj. často umučených a zvražděných zvířat ze zemědělských porážkových průmyslových velkochovů zvířat (viz např. vitamín D3), podle Filosofie rovnováhy takovéto údajně prospěšné vitamíny, za nimiž je skrytá obrovská často zbytečná smrt a bolest, mohou pomoci pouze v krajní nouzi, neexistuje-li jiné milosrdnější řešení (např. výše uvedený vitamín D3, lze nahradit rostlinným vitamínem D2, u něhož však předávkování může způsobit až smrt, a to na rozdíl od shora uvedeného živočišného vitamínu D3, jehož předávkování takřka není možné, proto vitamín D2 je v České republice možno získat v lékárnách pouze na základě předpisu lékaře, a to na rozdíl od vitamínu D3, který je v lékárnách volně dostupný v České republice), dle mé Filosofie rovnováhy tyto vitamíny vyráběné z poražených zvířat mohou pomoci zásadně pouze krátkodobě, rozhodně takovéto vitamíny nejsou zásadně vhodné pro dlouhodobé užívání, kdy z důvodu své výše uvedené nemilosrdnosti podle mé Filosofie rovnováhy zřejmě musí mít jejich dlouhodobé užívání závažné negativní zdravotní důsledky.

 

Proto v České republice zřejmě nejmilosrdnější konzervační metoda rostlinného ovoce je níže uvedená varianta výše uvedené třetí standardní milosrdné metody sušení rostlinného ovoce v elektrických sušičkách. Při sušení rostlinného ovoce je zřejmě nutno použití výkonnější elektrické sušičky schopných dosáhnout vyšších teplot, ve kterých není nutné rostlinné ovoce sušit tak dlouhu dobu a je v nich při této relativně vysoké teplotě možno usušit zaručeně všechno možné rostlinné ovoce (zřejmě i výše uvedené meruňky), protože cílem sušení rostlinného ovoce by nemělo být výše uvedené jakési pseudovědecké uchování všech vitamínů, nýbrž usušení dostatečného množství rostlinného ovoce k jídlu, protože rostlinné ovoce má tvořit v konečném účelu dle Filosofie rovnováhy jednu z hlavních, resp. možná dokonce absolutně převládající složku potravy všech živých tvorů, protože čím větší je množstvím takto živým tvorem jedeného v sušičkách při relativně vyšších teplotách usušeného rostlinného ovoce, tím větší je taktéž ve stravě spotřebované každým takovýmto živým tvorem množství milosrdných vitamínů a cukrů pocházejících z tohoto velkého množství rostlinného ovoce, takže není třeba řešit uchování všech vitamínů v každém jednotlivém kousku takto usušeného rostlinného ovoce.

 

Pozn.: Děkuji mé nevlastní matce Marii za její velmi důležitou poradu pro tento článek.

 

Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4

Genesis 1-4:26

Bible kralická

1

1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.
3. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
4. A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.
5. A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.
6. Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!
7. I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.
8. I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.
9. Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak.
10. I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
11. Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, a bylinu vydávající símě, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak.
12. Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
13. I byl večer a bylo jitro, den třetí.
14. Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.
15. A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak.
16. I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy.
17. A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;
18. A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
19. I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
20. Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a ptactvo, kteréž by létalo nad zemí pod oblohou nebeskou!
21. I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti vydaly vody podlé pokolení jejich, a všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
22. I požehnal jim Bůh, řka: Ploďtež se a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi!
23. I byl večer a bylo jitro, den pátý.
24. Řekl též Bůh: Vydej země duši živou, jednu každou podlé pokolení jejího, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak.
25. I učinil Bůh zvěř zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zeměplaz podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že bylo dobré.
26. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
27. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.
28. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.
29. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm.
30. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak.
31. A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.


2

1. A tak dokonána jsou nebesa a země, i všecko vojsko jejich.
2. A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal.
3. I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo.
4. Tiť jsou rodové nebes a země, (když stvořena jsou v den, v němž učinil Hospodin Bůh zemi i nebe),
5. I každé chrastiny polní, dříve než byla na zemi, i všeliké byliny polní, prvé než vzcházela; nebo ještě byl nedštil Hospodin Bůh na zemi, aniž byl který člověk, ješto by dělal zemi.
6. A aniž pára vystupovala z země, aby svlažovala všecken svrchek země.
7. I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.
8. Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ, a postavil tam člověka, jehož byl učinil.
9. A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliký strom na pohledění libý, a ovoce k jídlu chutné; též strom života u prostřed ráje, i strom vědění dobrého a zlého.
10. (A řeka vycházela z Eden, k svlažování ráje, a odtud dělila se, a byla ve čtyři hlavní řeky.
11. Jméno jedné Píson, ta obchází všecku zemi Hevilah, kdež jest zlato.
12. A zlato země té jest výborné; tam jest i bdelium, a kámen onychin.
13. Jméno pak druhé řeky Gihon, ta obchází všecku zemi Chus.
14. A jméno řeky třetí Hiddekel, kteráž teče k východní straně Assyrské země. A řeka čtvrtá jest Eufrates).
15. Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho.
16. I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš;
17. Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš.
18. Řekl byl také Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla.
19. (Nebo když byl učinil Hospodin Bůh z země všelikou zvěř polní, i všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi, aby pohleděl na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a jak by koli nazval Adam kterou duši živou, tak aby jmenována byla.
20. I dal Adam jména všechněm hovadům, i ptactvu nebeskému, a všeliké zvěři polní; Adamovi pak není nalezena pomoc, kteráž by při něm byla.)
21. Protož uvedl Hospodin Bůh tvrdý sen na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem.
22. A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal Hospodin Bůh ženu, a přivedl ji k Adamovi.
23. I řekl Adam: Teď tato jest kost z kostí mých a tělo z těla mého; tato slouti bude mužatka, nebo z muže vzata jest.
24. Z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou, a přídržeti se bude manželky své, i budou v jedno tělo.
25. Byli pak oba dva nazí, Adam i žena jeho, a nestyděli se.


3

1. Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského?
2. I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme;
3. Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli.
4. I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!
5. Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
6. Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl.
7. Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků.
8. A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského.
9. I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi?
10. Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se.
11. I řekl Bůh: Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl?
12. I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, aby byla se mnou, ona mi dala z stromu toho, a jedl jsem.
13. I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem.
14. Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém plaziti se budeš, a prach žráti budeš po všecky dny života svého.
15. Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.
16. Ženě pak řekl: Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolestí roditi budeš děti, a pod mocí muže tvého bude žádost tvá, a on panovati bude nad tebou.
17. Adamovi také řekl: Že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu toho, kterýžť jsem zapověděl, řka: Nebudeš jísti z něho; zlořečená země pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého.
18. Trní a bodláčí tobě ploditi bude, i budeš jísti byliny polní.
19. V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš.
20. Dal pak byl Adam jméno ženě své Eva, proto že ona byla mátě všech živých.
21. I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je.
22. Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.
23. I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl.
24. A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života.

4

1. Adam pak poznal Evu ženu svou, kterážto počavši, porodila Kaina a řekla: Obdržela jsem muže na Hospodinu.
2. A opět porodila bratra jeho Abele. I byl Abel pastýř ovcí, a Kain byl oráč.
3. Po mnohých pak dnech stalo se, že obětoval Kain z úrody zemské obět Hospodinu.
4. Ano i Abel také obětoval z prvorozených věcí stáda svého, a z tuku jejich. I vzhlédl Hospodin na Abele a na obět jeho.
5. Na Kaina pak a na obět jeho nevzhlédl. Protož rozlítil se Kain náramně, a opadla tvář jeho.
6. I řekl Hospodin Kainovi: Proč jsi se tak rozpálil hněvem? A proč jest opadla tvář tvá?
7. Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřích ve dveřích leží; a pod mocí tvou bude žádost jeho, a ty panovati budeš nad ním.
8. I mluvil Kain k Abelovi bratru svému. Stalo se pak, když byli na poli, že povstav Kain proti Abelovi bratru svému, zabil jej.
9. I řekl Hospodin Kainovi: Kdež jest Abel bratr tvůj? Kterýž odpověděl: Nevím. Zdaliž jsem já strážným bratra svého?
10. I řekl Bůh: Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvého volá ke mně z země.
11. Protož nyní zlořečený budeš i od té země, kteráž otevřela ústa svá, aby přijala krev bratra tvého z ruky tvé.
12. Když budeš dělati zemi, nebude více vydávati moci své tobě; tulákem a běhounem budeš na zemi.
13. I řekl Kain Hospodinu: Většíť jest nepravost má, než aby mi odpuštěna býti mohla.
14. Aj, vyháníš mne dnes z země této, a před tváří tvou skrývati se budu, a budu tulákem a běhounem na zemi. I přijde na to, že kdo mne koli nalezne, zabije mne.
15. I řekl mu Hospodin: Zajisté kdo by koli zabil Kaina, nad tím sedmnásobně mštěno bude. Pročež vložil Hospodin znamení na Kaina, aby ho žádný nezabil, kdo by jej koli nalezl.
16. Tedy odšed Kain od tváři Hospodinovy, bydlil v zemi Nód, k východní straně naproti Eden.
17. Poznal pak Kain ženu svou, kterážto počala a porodila Enocha. I stavěl město, a nazval jméno města toho jménem syna svého Enoch.
18. I narodil se Enochovi Irád, a Irád zplodil Maviaele, Maviael pak zplodil Matuzaele, a Matuzael zplodil Lámecha.
19. Vzal sobě pak Lámech dvě ženy; jméno jedné Ada, a jméno druhé Zilla.
20. I porodila Ada Jábale, kterýž byl otec přebývajících v staních a stádo pasoucích.
21. A jméno bratra jeho Jubal; ten byl otec všech hrajících na harfu a nástroje hudebné.
22. A Zilla také porodila Tubalkaina, kterýž byl řemeslník všelikého díla od mědi a od železa. Sestra pak Tubalkainova byla Noéma.
23. I řekl Lámech ženám svým, Adě a Zille: Slyšte hlas můj, ženy Lámechovy, poslouchejte řeči mé, že jsem zabil muže k ráně své a mládence k zsinalosti své.
24. Jestližeť sedmnásobně pomštěno bude pro Kaina, tedy pro Lámecha sedmdesátekrát sedmkrát.
25. Poznal pak ještě Adam ženu svou, i porodila syna a nazvala jméno jeho Set; nebo řekla: Dal mi Bůh jiné símě místo Abele, kteréhož zabil Kain.
26. Setovi pak také narodil se syn, a nazval jméno jeho Enos. Tehdáž začalo se vzývání jména Hospodinova.

 

http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Gn4.php : Bible kralická, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

 

 

 

 

Nahoru