Kniha
   
INDEX

Zpět/Back Dále/Go on

raj  atom
 
    
vlajkacz gb un
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

převratná kniha jako Shrnutí v češtině/

revolutionary book as Summary in Czech:

     

(kniha O SYMBIOTICKÝCH ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A CHOVATELSTVÍ podrobně viz:

1. Filosofie rovnováhy

2. Symbiotické zemědělství Filosofie rovnováhy

3. Příručka Filosofie rovnováhy

4. Řešené příklady dle Filosofie rovnováhy

5. Úvod ,

gbunbook ON SYMBIOTIC AGRICULTURE, GARDENING AND BREEDING in details see:

1. Philosophy of Balance

2. Symbiotic agriculture of Philosophy of Balance

3. Booklet of Philosophy of Balance

4. Solved examplex based on Philsophy of Balance 

5. Introduction)

     

Konkrétní návody nahrazení nemilosrdných postupů konvenčního a ekologického zemědělství milosrdnými postupy tzv. symbiotických zemědělství, zahradnictví a chovatelství

 

Ukázky z knihy:

 Obsah:

1. Úvod, 2. Drůbež ..., 3. Hmyz, ..., 4. Hlodavci ..., 5. Maso ..., 6. Léčení zvířat ..., 7. Lesní a polní zvěř ... , 8. Obrana proti agresivním zvířatům ..., 9. Prasata ..., 10. Psi ...,11. Rostliny ..., 12. Sexuální a rodičovské chování zvířat ..., 13. Skot ..., 14. Výroba a distribuce potravin ..., 15. Včely ..., 16. Vinná réva ..., 17. Závěr

1. Úvod:

FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace)(tj. což je možná také více názor /spekulace/).

V případě symbiotického zemědělství se jedná o pokus o výlučnou všeobecnou vzájemnou prospěšnost při lidském chovu hospodářských a domácích zvířat a při lidském pěstování zemědělských a jiných rostlin. Jedná se v podstatě o rozvinutí způsobu ekologického zemědělství, z něhož přebírá většinu postupů, ze současného konvenčního zemědělství přebírá pouze menšinu postupů, a to vše v závislosti na splnění základní povinnosti každého působit co možná nejméně smrti a bolesti.

Od ekologického zemědělství se však symbiotické zemědělství i v mnohém liší, protože nepřijímá darwinistickou, příp. současnou ortodoxní židovskou myšlenku, že je nespravedlivý svět v podobě všeobecného evolučního výběrového (vyvolujícího) boje výhodného jen pro silné, případně pro jejich i slabé příbuzné jedince, ale symbiotické zemědělství naopak vychází z myšlenky, že je spravedlivý svět v podobě symbiózy všech živých tvorů výhodné i pro jakéhokoliv slabého symbiotického jedince nepříbuzného s jakýmkoliv silným jedincem. Zároveň jde o filosofický experiment odpovědi, resp. řešení otázky o největší možné bezpečnosti ve světě, kde existuje i velká zbytečná smrt a bolest. Spor, jestli světu vládne nejvyšší nevnímatelní zákon či osoba a jací či pouhá vnímatelná moc byť nespravedlivá, trvá od počátku dějin a může ho s konečnou platností v současnosti vyřešit pouze následující symbiotický vědecký experiment: založení politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT), jestliže prosadí porážkovou daň s konečným cílem spotřeby jen přirozeně uhynutých zvířat a také prostředek pro pomoc lidem v krajní nouzi.

V této knize jsem se zaměřil na všechny obory zemědělství a všímal si v nich největších současných zbytečných krutostí člověka vůči jiným živým tvorům a v této knize jsem se rovněž pokusil navrhnout spravedlivá řešení těchto krutostí. Není nutné souhlasit se všemi navrhovanými konkrétními symbiotickými (milosrdnými) zemědělskými postupy v rámci této knihy, přesto věřím, že Vás tato kniha zaujme a alespoň některé z těchto konkrétních symbiotických (milosrdných) zemědělských postupů ve své praktické zemědělské činnosti využijete. Jestliže nenajdete v této knize řešení Vaši konkrétní otázky případu krutosti v současném zemědělství, tak použijte analogicky řešení v této knize uvedené nejpodobnější konkrétní otázky případu krutosti v současném zemědělství.

2. Drůbež:

...

2.4 Hydrolyzát pšeničného lepku a sóji místo masa. U slepic jako všežravců je možno nahradit maso rovněž hydrolyzátem pšeničného lepku a sóji, který získáme např. rozvařením obilí a sóji (v České republice je možné tento hydrolyzát zakoupit rovněž v kořenící polévkové tekutině VITANA klasik).

2.5 Minerální doplněk stravy pro slepice. Veterinář mi poradil minerální doplněk VITAPLASTIN forte s bioplexy od BIOVETY, a.s., Tyršova 409/40, Ivanovice na Hané v papírovém sáčku, který by neměl být ze zvířat (prý se to pozná z jeho tříleté, nejdelší povolené doby upotřebitelnosti), z organických látek obsahuje pouze aminokyselin n-hydrát a vanilku, které se vyrábí dnes z mikrobiologických zdrojů.

...

2.8 Proti kanibalismu slepic a proti nadměrnému sexuálnímu obtěžování slepic kohouty. Při podávání všech zde uvedených složek stravy je třeba slepicím dávat krmnou dávku nižší, než jsou předepsané krmné dávky, hladoví samci zvířat nemají chuť ani sílu se prát ani nadměrně sexuálně obtěžovat samice.

---

Zadní strana obálky:

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. se narodil v Hustopečích u Brna v České republice v roce 1973. Absolvoval matematické gymnázium v Brně na třídě kpt. Jaroše a právnickou fakultu Karlovy University v Praze, kde získal titul Magistr. Dále absolvoval postgraduální doktorandské studium na téže universitě, kde obdržel akademické tituly Ph.D. a doktor práv JUDr. Tématem jeho disertační a doktorandské práce bylo „Použití zahraničního práva v mezinárodním právu soukromém“. V současnosti JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. působí jako majitel účetní firmy a podnikový právník. Od roku 2004 je zásadně frutariánem, nejí poražená zvířata, jí ve velmi malém množství také mršiny zvířat zemřelá přirozeně zásadně na stáří. K jeho zájmům patří filosofie, právo a zemědělství. Roku 2009 vydal knihu Filosofie rovnováhy (viz www.spvzt.cz ). Na konverzační úrovni ovládá angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu a hebrejštinu. Má psa, který se jmenuje Good dříve Buddy (česky "Bad"), kterého se snaží krmit podle zásady způsobení co možná nejméně smrti a bolesti všech živých tvorů.

...

Konkrétní návody nahrazení nemilosrdných postupů konvenčního a ekologického zemědělství milosrdnými postupy tzv. symbiotických zemědělství, zahradnictví a chovatelství


JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
Vydáno vlastním nákladem, Hustopeče, Česká republika 2018.
http://www.spvzt.cz/

Děkuji za pomoc se sepsáním této knihy zejména svým veterinářům, své rodině a svým blízkým.

Obsah
1. Úvod
2. Drůbež
    2.1 Nekonzumace masa kuřecích brojlerů.
    2.2 Vitamín AD2 z důvodu opožděného vývoje kostí slepičích brojlerů
                      při jejich (záchranném) dochovu.
    2.3 Mléčné výrobky pro drůbež.
    2.4 Hydrolyzát pšeničného lepku a sóji místo masa.
    2.5 Minerální doplněk stravy pro slepice.
    2.6 Maso z mršin drůbeže pro krmení drůbeže, aby nepoznala, že se
                     jedná o mrtvou drůbež.
    2.7 Zelené krmení.
    2.8 Proti kanibalismu slepic a proti nadměrnému sexuálnímu
                     obtěžování slepic kohouty.
3. Hmyz
    3.1 Vysávání přemnoženého hmyzu vysavačem vystlaného vatou.
    3.2 Repelentní obojek s margosou.
    3.3 Doporučený insekticid v případě krajní nouze.
4. Hlodavci
    4.1 Všechny potraviny uchovávat v železných nádobách proti
                      přemnoženým potkanům.
    4.2 Protijed proti mučivé smrti potkanů otrávených jedem na
                     potkány.
5. Maso
    5.1 Hydrolyzát pšeničného lepku a sóji místo masa.
    5.2 Krmení masožravců jako kočky a všežravců jako myši, psy a
                     drůbež vegetariánskými granulemi.
    5.3 Mnou ověřené vegetariánské granule.
       I) AMI CAT
       II) AMI DOG
       III) Vegetariánské granule pro psy 2 kg a 10 kg - Yarrah
    5.4 Nekrmení zvířat masokostní moučkou avšak ani rybí moučkou.
    5.5 Umělé (syntetické) maso.
    5.6 Zabíjet mláďata (hospodářských) zvířat jen v nejnutnějším
                     případě.
    5.7 Maso z dochované drůbeže masného typu jako nejrychleji
                     milosrdně získatelná mršina zvířete přirozeně uhynutého zásadně
                     na stáří.
    5.8 Maso z mršin drůbeže pro krmení masožravých a všežravých
                     hospodářských a domácích zvířat.
    5.9 Maso z mršin pro člověka po pitvě veterináře a převařené v
                      několika vodách.      
6. Léčení zvířat
    6.1 Volba léků registrovaných nejméně před 10 lety a
                     Západoněmeckých léků.
    6.2 Zvířata léčit přinejmenším antibiotiky.
    6.3 Rostlinné drogy (zejména nesteroidní antiflogistika a opiáty) pro
                     zmírnění bolesti zvířat před jejich smrtí.
    6.4 Očkovaní zvířat antivirovými z fetálního telecího séra a
                     antibakteriálními z agaru vakcínami.
    6.5 Zásadní nemorálnost velkoplošného vybíjení živých tvorů při
                     nebezpečí nemoci.
7. Lesní a polní zvěř
    7.1 Zraňování a usmrcování zvěře v důsledku použití zemědělské
                     mechanizace.
    7.2 Poškozování zdraví zvěře minerálními hnojivy.
    7.3 Poškozování zdraví zvěře chemickými postřiky a pesticidy.
    7.4 Nemorálnost intenzivního lesního zvířecího hospodaření v
                     honitbě, zabíjení zvěře jen v krajní nouzi.
8. Obrana proti agresivním zvířatům
    8.1 Obrana proti agresivním zvířatům pepřovým sprejem.
    8.2 Obrana proti agresivním zvířatům v noci a plachost zvířat proti
                     hluku.
9. Prasata
    9.1 Nekonzumace masa selat.
    9.2 Možná konzumace krve dospělých prasat, kterým se pustí žilou
       místo zabíjačky.
10. Psi
    10.1 Očkování psa proti vzteklině a dalším virovým chorobám.    
    10.2 Vejce a tvaroh při vegetariánské výživě psa.
    10.3 Ochrana proti přemnoženým blechám psa. 
11. Rostliny
    11.1 Posekání a shrabání trávy před použitím herbicidu.
    11.2 Kupovat oblečení z bio bavlny pro jedovaté chemické postřiky
                       aplikované v největším množství způsobující rakovinu obyčejnou
                       bavlnu sklízejících dělníků v rozvojových zemích.
    11.3 Nekupovat banány pro jedovaté chemické postřiky aplikované v
                       největším množství ze všech pěstovaných plodin.
    11.4 Pěstování brambor na zelené louce bez jakýchkoliv
                        zemědělských zásahů.
    11.5 Původ minerálních hnojiv používaných v České republice by
                        neměl být ze zabitých zvířat a jsou tedy přípustná pro použití v
                        zemědělství, jestliže není možno použít organická hnojiva.
    11.6 Etické problémy při použití jedovatých postřiků rostlin.
    11.7 Používání herbicidů.
    11.8 Používání insekticidů.
    11.9 Zásadní nemorálnost zabíjení hlodavců a jiné polní zvěře při
                       ochraně pěstovaných rostlin.
12. Sexuální a rodičovské chování zvířat
    12.1 Samčí (sexuální) agresivita zvířat - hlad.
    12.2 Samčí (sexuální) agresivita - fytoestrogeny.
    12.3 Předčasné oddělení matky od mláďat a předčasné ukončení
                       jejich kojení.
13. Skot
    13.1 Nekonzumace telecího masa.
    13.2 Živočišná syřidla ze žaludků zabitých telat používaná při srážení
                       mléka při výrobě mléčných výrobků z mléka skotu.
    13.3 Možná konzumace krve samců dospělého skotu, kterému se
                        pustí žilou, místo mléka.
14. Výroba a distribuce potravin
    14.1 Integrovaná a ekologická (bio) zemědělská produkce.
15. Včely
    15.1 Mateří kašička.
    15.2 Mor včelího plodu.
    15.3 Nebodavá včelstva a varoáza a mor včelího plodu.
16. Vinná réva
    16.1 Zatravnění vinohradu místo herbicidů.
    16.2 Milosrdné prostředky ochrany proti škůdcům révy vinné.
17. Závěr

1. Úvod
FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace)(tj. což je možná také více názor /spekulace/).
V případě symbiotického zemědělství se jedná o pokus o výlučnou všeobecnou vzájemnou prospěšnost při lidském chovu hospodářských a domácích zvířat a při lidském pěstování zemědělských a jiných rostlin. Jedná se v podstatě o rozvinutí způsobu ekologického zemědělství, z něhož přebírá většinu postupů, ze současného konvenčního zemědělství přebírá pouze menšinu postupů, a to vše v závislosti na splnění základní povinnosti každého působit co možná nejméně smrti a bolesti.
Od ekologického zemědělství se však symbiotické zemědělství i v mnohém liší, protože nepřijímá darwinistickou, příp. současnou ortodoxní židovskou myšlenku, že je nespravedlivý svět v podobě všeobecného evolučního výběrového (vyvolujícího) boje výhodného jen pro silné, případně pro jejich i slabé příbuzné jedince, ale symbiotické zemědělství naopak vychází z myšlenky, že je spravedlivý svět v podobě symbiózy všech živých tvorů výhodné i pro jakéhokoliv slabého symbiotického jedince nepříbuzného s jakýmkoliv silným jedincem. Zároveň jde o filosofický experiment odpovědi, resp. řešení otázky o největší možné bezpečnosti ve světě, kde existuje i velká zbytečná smrt a bolest. Spor, jestli světu vládne nejvyšší nevnímatelní zákon či osoba a jací či pouhá vnímatelná moc byť nespravedlivá, trvá od počátku dějin a může ho s konečnou platností v současnosti vyřešit pouze následující symbiotický vědecký experiment: založení politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT), jestliže prosadí porážkovou daň s konečným cílem spotřeby jen přirozeně uhynutých zvířat a také prostředek pro pomoc lidem v krajní nouzi.
V této knize jsem se zaměřil na všechny obory zemědělství a všímal si v nich největších současných zbytečných krutostí člověka vůči jiným živým tvorům a v této knize jsem se rovněž pokusil navrhnout spravedlivá řešení těchto krutostí. Není nutné souhlasit se všemi navrhovanými konkrétními symbiotickými (milosrdnými) zemědělskými postupy v rámci této knihy, přesto věřím, že Vás tato kniha zaujme a alespoň některé z těchto konkrétních symbiotických (milosrdných) zemědělských postupů ve své praktické zemědělské činnosti využijete. Jestliže nenajdete v této knize řešení Vaši konkrétní otázky případu krutosti v současném zemědělství, tak použijte analogicky řešení v této knize uvedené nejpodobnější konkrétní otázky případu krutosti v současném zemědělství.

2. Drůbež
2.1 Nekonzumace masa kuřecích brojlerů. Není milosrdné jíst maso kuřecích brojlerů vyjma přirozeně zemřelých mršin, když se jedná o mláďata, která jsou porážena ve 35 dnech svého života.
2.2 Vitamín AD2 z důvodu opožděného vývoje kostí slepičích brojlerů při jejich (záchranném) dochovu. Při dalším chovu brojlerů ať již pro jejich chov až do jejich přirozené smrti zásadně na stáří nebo pro jejich pozdější porážku je třeba těmto brojlerům podávat vitamín D pro růst a zpevnění jejich kostí. Vzhledem k tomu, že růst brojlerů byl velmi urychlen, tak stav vývinu jejich kostí je velmi opožděný za stavem vývinu jejich svaloviny a ostatního těla. Proto doporučuji brojlerům podávat po jejich dalším dochovu vitamín D2, který není živočišného původu, a to na rozdíl od vitamínu D3, který je zásadně živočišného původu. V České republice je možno zakoupit tekutý přípravek vitamínů AD2, který je možno přidávat při dochovu brojlerů do jejich nápojů.
2.3 Mléčné výrobky pro drůbež. Odborníci jako zdroj živočišných bílkovin doporučují také vejce a tvaroh. Protože tvaroh může být vyráběn také ze syřidla ze žaludků zabitých telat použitém při srážení mléka, je třeba volit tvaroh z mikrobiálních syřidel nebo vzniklý pouze kyselou cestou. Toto by měli splňovat Olešnický tvaroh měkký, Olešnický tvaroh jemný a Olešnický tvaroh tučný z Olešnické mlékárny, Tvaroh - měkký, jemný, tučný z Mlékárny Želetava, které však u nás v Hustopečích nejsou k dostání. Je možné dávat drůbeži rovněž tvarohový sýr Lučina z Povltavských mlékáren, který by měl být z mikrobiálních syřidel (Česká společnost pro výživu a vegetariánství. Publikace.[online]. 2009. [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na:  http://www.csvv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=676:syry-bez-syidel-z-telecich-aludk&catid=50:potraviny-a-vegetarianstvi&Itemid=100035 ).
2.4 Hydrolyzát pšeničného lepku a sóji místo masa. U slepic jako všežravců je možno nahradit maso rovněž hydrolyzátem pšeničného lepku a sóji, který získáme např. rozvařením obilí a sóji (v České republice je možné tento hydrolyzát zakoupit rovněž v kořenící polévkové tekutině VITANA klasik).
2.5 Minerální doplněk stravy pro slepice. Veterinář mi poradil minerální doplněk VITAPLASTIN forte s bioplexy od BIOVETY, a.s., Tyršova 409/40, Ivanovice na Hané v papírovém sáčku, který by neměl být ze zvířat (prý se to pozná z jeho tříleté, nejdelší povolené doby upotřebitelnosti), z organických látek obsahuje pouze aminokyselin n-hydrát a vanilku, které se vyrábí dnes z mikrobiologických zdrojů.
2.6 Maso z mršin drůbeže pro krmení drůbeže, aby nepoznala, že se jedná o mrtvou drůbež. Jestliže dáváme drůbeži maso z mršin drůbeže mělo by být po pitvě a převařené v několika vodách a podrcené, protože drůbež nejí maso drůbeže, jestliže pozná, že se jedná o mrtvou drůbež.
2.7 Zelené krmení. V zimě dáváme slepicím granulované rozemleté zelené krmení, např. vojtěšku (usušené granule vojtěšky je možné rozemlít např. v kuchyňském mlýnku na strouhanku), v granulované vojtěšce mohli však při sklizni a sušení být zbytečně zabiti i nějací zvíře či hmyz, proto jakmile to počasí dovolí, tak drůbeži dáváme v dostatečném množství utrženou plevelnou trávu, odkud zvíře i hmyz stačili při sklizni utéci.
2.8 Proti kanibalismu slepic a proti nadměrnému sexuálnímu obtěžování slepic kohouty. Při podávání všech zde uvedených složek stravy je třeba slepicím dávat krmnou dávku nižší, než jsou předepsané krmné dávky, hladoví samci zvířat nemají chuť ani sílu se prát ani nadměrně sexuálně obtěžovat samice.

3. Hmyz
3.1 Vysávání přemnoženého hmyzu vysavačem vystlaného vatou. Při přemnožení hmyzu je milosrdné si pořídit příruční vysavač, nádobku na smetí vystlat vatou a hmyz vysávat tímto vysavačem a poté živý hmyz vypouštět venku.
3.2 Repelentní obojek s margosou. Mně doporučili ve známém zverimexu repelentní obojek Bio Band od holandské firmy Beaphar B.V. s účinnými látkami: extrakt z margozy a levandulový olej. Výrobky vyrobené ze stromů margosy (jinde též neem strom) byly používány v Indii více než dva tisíce let pro jejich léčivé vlastnosti s antihelmenthickými (tj. antiparazitickými), antimykotickými, antidiabetickými, antibakteriálními, protivirovými, antikoncepčními a sedativními účinky.
Poznámka: Listy margosy bývají také používány k léčbě kožních onemocnění jako ekzém, psoriáza (tj. lupénka) atd. Ohledně léčivých účinků margosy však nebyl proveden dostatečný výzkum. U dospělých lidí krátkodobé použití margosy je bezpečné a zároveň dlouhodobé používání může poškodit ledviny nebo játra; u malých dětí olej margosy je toxický a může vést ke smrti.
3.3 Doporučený insekticid v případě krajní nouze. Při velkém přemnožení hmyzu doporučuji zřejmě veterinární přípravky s účinnou látkou propoxur od západoněmecké společnosti Bayer, která působí pouze na dospělce hmyzu, nikoliv na larvy a vajíčka, což je milosrdnější než zabití mláďat hmyzu.

4. Hlodavci
4.1 Všechny potraviny uchovávat v železných nádobách proti přemnoženým potkanům. Proti přemnoženým potkanům je třeba všechnu potravu uschovat do železných nádob, např. barelů, železo totiž potkani nejsou schopni prokousat (a to na rozdíl např. od betonu) a potkani, kteří nemají potravu, se odstěhují někam jinam.
4.2 Protijed proti mučivé smrti potkanů otrávených jedem na potkány. Chcete-li pomoci potkanům, kteří pozřeli jed na potkány s varfariny někým na ně nastražený, který způsobuje poranění žaludku a vykrvácení v důsledku zabránění srážlivosti krve varfariny a tudíž velmi bolestivou smrt potkana, tak je nutno všem potkanům do potravy přimíchat vitamín K, který obnovuje srážlivost krve a je tak možné zahojení vnitřního potkanova poranění. Navíc hrozí požití jedu na potkány i domácími zvířaty např. po roznesení jedu na potkány na podrážkách bot.

5. Maso
5.1 Hydrolyzát pšeničného lepku a sóji místo masa. U masožravců je možno nahradit maso rovněž hydrolyzátem pšeničného lepku a sóji, který získáme např. rozvařením obilí a sóji (v České republice je možné tento hydrolyzát zakoupit rovněž v kořenící polévkové tekutině VITANA klasik).
5.2 Krmení masožravců jako kočky a všežravců jako myši, psy a drůbež vegetariánskými granulemi. Všežravce jako myši, psy a drůbež je možno krmit normálními vegetariánskými granulemi. Masožravce jako kočky je třeba krmit vegetariánskými granulemi s taurinem, který obsahuje i kravské a zejména kozí mléko (Český rozhlas, MUDr. Kateřina CAJTHAMLOVÁ, dietoložka. Publikace.[online]. 2014. [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na:  http://www.rozhlas.cz/strednicechy/hubnetezdrave/_zprava/vyrobky-z-koziho-mleka-idealni-pro-alergiky--1414857 ), jinak by kočky osleply. Pro drůbež je však třeba tyto vegetariánské granule rozemlít např. v kuchyňském mlýnku na strouhanku. Tyto vegetariánské granule však nepředstavují jejich kompletní stravu a v případě hrozby alergického šoku či anémie (jako zvracení, drbání, malátnost) je třeba těmto zvířatům dát ke krmení výše uvedené mršiny zvířat.
5.3 Mnou ověřené vegetariánské granule.
I) AMI CAT – kompletní a vyvážená výživa pro kočky pouze z rostlinných a minerálních surovin – hypo-alergenní

AMI CAT je kompletní a vyvážené krmivo pro kočky, obohacené TAURINEM. TAURIN je protein s řetězci aminokyselin, který lze vyrobit bez nutnosti zabíjet zvířata (u kterých je přítomen ve svalovině). Absence taurinu ve výživě koček je příčinou vážných poruch a onemocnění. Přítomnost taurinu v AMI CAT spolu s přírodními a zdraví prospěšnými přísadami, které jsou charakteristické pro výrobky AMI, zajišťují vaší kočce vždy dobré zdraví a kondici.

Složení: Rostlinné proteiny, obilniny, oleje a tuky, deriváty rostlinných látek, kvasnice, minerály, konzervováno vitamínem E, obsahuje také kyselinu linoleovou (4,53%) a taurin. Garantovaný obsah: vlhkost 8%, bílkoviny 33,2%, oleje a tuky 11,19%, vláknina 2,38%, popel 6,76%, vápník 0,96%, fosfor 0,86%

Obsah vitamínů a minerálů: (na 1kg výrobku): Vitamín A 19000 I.U., vitamín D3 1250 I.U:, vitamín E (alfa tocopherol) 60 mg, vitamín B1 17 mg, vitamín B2 5 mg, vitamín B6 6 mg, kyselina D pantotenová 8 mg, vitamín H (biotin) 0,1 mg, vitamín K (dvojsíran sodný) 0,5 mg, vitamín PP 80 mg, vitamín B12 0,025 mg, kyselina listová 1,2 mg, Cholin chlorid 1500 mg, železo (uhličitan železnatý) 80 mg, jód (jodid draselný) 0,4 mg, hořčík (oxid hořečnatý) 7,5 mg, měď (síran měďnatý) 5 mg, selen (seleničitan sodný) 0,1 mg, zinek (oxid zinečnatý) 75 mg.

Doporučené denní dávky:

Koťata (podle věku):
6. – 16. týden 25 - 50 g
17. – 26. týden 50 – 65 g
27. – 52. týden 65 – 100 g

kočky (podle váhy):
2 – 3 kg 40 – 50 g
3 – 5 kg 50 – 80 g
5 – 7 kg 70 – 120 g
březí kočka 100 – 120 g

(Společnost ami. Publikace.[online]. [Cit. 2010-08-10]. Dostupné na: http://www.aminews.cz/ami_cat.html )

II) AMI DOG – kompletní a vyvážená výživa pro psy pouze z rostlinných a minerálních surovin – hypo-alergenní

Složení: Rostlinné proteiny, obilniny, oleje a tuky, deriváty rostlinných látek, kvasnice, minerály, konzervováno vitamínem E, obsahuje také kyselinu linoleovou (4,24%). Garantovaný obsah: vlhkost 8%, bílkoviny 26,58%, oleje a tuky 10,44%, vláknina 3,18%, popel 6,73%, vápník 1,29%, fosfor 0,75%

Obsah vitamínů a minerálů: (na 1kg výrobku): Vitamín A 18000 I.U., vitamín D3 1350 I.U., vitamín E (alfa tocopherol) 215 mg, vitamín B1 8 mg, vitamín B2 14 mg, vitamín B6 5 mg, kyselina D pantotenová 15 mg, vitamín H (biotin) 0,24 mg, vitamín K (dvojsíran sodný) 1,5 mg, vitamín PP 45 mg, vitamín B12 0,08 mg, kyselina listová 1,3 mg, Cholin chlorid 2500 mg, železo (uhličitan železnatý) 150 mg, jód (jodid draselný) 2,5 mg, hořčík (oxid hořečnatý) 35 mg, měď (síran měďnatý) 20 mg, selen (seleničitan sodný) 0,12 mg, zinek (oxid zinečnatý) 120 mg.

Hypo-alergenní složení: Jedinečná kompozice výrobků AMI je předpokladem, že váš pes nebude trpět alergiemi vyvolanými výživou. AMI výrobky jsou pouze z přírodních surovin, neobsahují žádné suroviny ze zabitých zvířat a neobsahují ani žádná barviva a umělé konzervační látky. AMI zajistí vašemu psovi dokonalé zdraví a přispěje k jeho dobré kondici, přiměřené tělesné váze i kvalitě srsti.

Doporučené denní dávky:

Podle váhy psa:
5 – 10 kg 110 – 200 g
10 – 15 kg 200 – 260 g
15 – 20 kg 260 – 320 g
20 – 30 kg 320 – 420 g
30 – 40 kg 420 – 500 g
40 – 50 kg 500 – 620 g
50 – 70 kg 620 – 750 g

(Společnost ami, dietoložka. Publikace.[online]. [Cit. 2010-08-10]. Dostupné na: http://www.aminews.cz/ami_cat.html )
III) Vegetariánské granule pro psy 2 kg a 10 kg - Yarrah
Kompletní vegetariánské suché krmivo, nízkokalorické, bez balastních látek. Doporučené pro méně aktivní a starší psy, pro psy velkých a obřích plemen a pro psy s nadváhou.  Dále pro psy s alergií na masitou stravu, pro psy s citlivým žaludkem a trávicím traktem a pro psy s problémy pokožky a srsti.  Nevhodné pro březí a kojící feny! Vegetariánské granule Yarrah splňují nároky jak na vegetariánskou tak na veganskou dietu. 100% BIO, bez přidaného cukru.
Obsahuje: obiloviny* (pšenice, kukuřice), rostlinné deriváty* (slupky slunečnice*, pšeničné otruby*), sojové boby*, kvasnice*, minerály, *=z kontrolovaného biozemědělství podle normy SKAL (č. výrobce 1301)
Složení: hr. protein 22%, vlhkost 9%, hr. tuk 7,5%, hr. popel 7,5%, hr. vláknina 5,7%, vápník 1,3%, fosfor 0,9%, sodík 0,3%, hořčík 0,23%, vitamín A 15000 IE/kg, vitamín D3 1500 IE/kg, vitamín E 120 mg/kg Aditiva: vitamín A 25000 IE/kg, vitamín D3 1500 IE/kg, vitamín E 125 mg/kg Stopové prvky/kg:  zinek 150 mg, železo 70 mg, mangan 47 mg, měď 13 mg, kobalt 4 mg, selen 0,3 mg.
Krmná dávka: Údaje v tabulce jsou pouze přibližné. Individuální potřeba vašeho psa se může lišit v závislosti na věku a aktivitě.  Krmivo skladujte v suchu a chladu. Dbejte na to, aby váš pes měl vždy k dispozici dostatek čerstvé vody.
Váha psa    Denní dávka
1 - 5 kg    cca 40 - 120 g
5 - 10 kg    cca 120 - 190 g
10 - 25 kg    cca 190 - 350 g
25 - 45 kg    cca 350 - 515 g
45 - 70 kg    cca 515 - 700 g
(Anbio s.r.o., Yarrah BIO pro psy. Publikace.[online]. [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na: http://www.yarrah-bio.cz/content/1-psi )
5.4 Nekrmení zvířat masokostní moučkou avšak ani rybí moučkou. Zkrmování masokostní moučky je zakázáno Rozhodnutím Rady EU č. 2000/766/ES ze dne 4. 12. 2000 o některých ochranných opatřeních ve vztahu k přenosným spongiformním encefalopatiím a o zkrmování živočišných bílkovin. Existují určité výjimky, např. použití rybí moučky pro nepřežvýkavce. Rybí moučka se používá k doplnění krmných směsí u nosnic ve snášce, při výkrmu brojlerů, krůťat, odchovu bažantů a jiné pernaté zvěře. Je nezbytná při chovu selat. Živočišné rybí krmivo se dnes skládá z rybího tuku a rybí moučky, tato směs je pumpovaná do nádrží rybích chovů. Rybí moučka se dále používá jako prostředek pro přípravu návnady při rybolovu ze strany individuálních rybářů. Místo rybí moučky je možno použít jiné náhrady masa.
5.5 Umělé (syntetické) maso. V současnosti se pro výrobu umělého (syntetického) masa používá nejčastěji tzv. fetální telecí sérum, pro jehož výrobu je nutno zabít krávu a její čerstvě nenarozený plod (mládě), existují i neživočišná krmiva tkáňových kultur, která jsou však pro výrobu umělého masa velmi drahá.
5.6 Zabíjet mláďata (hospodářských) zvířat jen v nejnutnějším případě. Mláďata zvířat jsou nevinná a bezbranná a důvěřují člověku jako svému pánu a ochránci, který by neměl tuto jejich důvěru zklamat tím, že je již v jejich raném nedospělém věku zavraždí (tj. nechá porazit). Zabití mláděte způsobuje největší možnou smrt a bolest. V současném zemědělství se zabíjí:
- brojleři (tj. kuřata jako mláďata slepice) ve věku 35 dní, přestože slepice dosahují tělesnou dospělost až ve 20.-45. týdnu jejich věku,
- býčci (kteří nedávají mléko) a krávy, kteří nejsou určeni pro další chov, ve věku 8 měsíců, přestože krávy dosahují tělesnou dospělost až ve 4.-5. roce jejich věku
- berani (kteří nedávají mléko) a ovce, kteří nejsou určeni pro další chov, ve věku 2-8 měsíců, přestože ovce dosahují tělesnou dospělost až ve 2,5-3. roce jejich věku
- kozli (kteří nedávají mléko) a kozy, kteří nejsou určeni pro další chov, ve věku 4-6 týdnů případně, jestliže jsou určeni na výkrm, tak ve věku 6 měsíců, přestože kozy dosahují tělesnou dospělost až ve 2,5-3. roce jejich věku
- kanci a prasnice, kteří nejsou určeni pro další chov, ve věku 5-7 měsíců (a to vyjma lidového výkrmu prasat s cílem dosažení vyššího podílu tukové tkáně – sádla), přestože prasata dosahují tělesnou dospělost až ve 1,5-2. roce jejich věku
Poznámka: POHLAVNÍ DOSPĚLOST - je charakterizována dobou, kdy se jak u samce, tak i samice začínají tvořit pohlavní buňky. TĚLESNÁ DOSPĚLOST - je charakterizována ukončením růstu těla zvířete. Poráženi jsou zejména samci, protože v případě skotu nedávají mléko, v případě slepic nedávají vajíčka a v případě prasat nerodí selata (jeden samec stačí při inseminaci na oplodnění velkého počtu samic), a to zásadně před dosažením pohlavní dospělosti, protože poté maso samců, případně i samic zapáchá pachem výměšků jejich pohlavních žláz.
Literatura: Ing. Stanislav Staněk, DiS., Ph.D.. Publikace.[online]. 2009-2011. [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na:  http://www.zootechnika.cz/ (http://www.zootechnika.cz/clanky/zaklady-chovatelstvi/obecna-zootechnika/inseminace--reprodukce/dospelosti-u-hospodarskych-zvirat.html , http://www.zootechnika.cz/clanky/chov-koz/odchov-kuzlat/vykrm-kuzlat.html , http://www.zootechnika.cz/clanky/chov-ovci/masna-uzitkovost-ovci/masna-uzitkovost-ovci.html , http://www.zootechnika.cz/clanky/chov-prasat/chov-prasat-obecne/charakteristiky-chovu-prasat.html )
5.7 Maso z dochované drůbeže masného typu jako nejrychleji milosrdně získatelná mršina zvířete přirozeně uhynutého zásadně na stáří. Milosrdné dochování kuřecích brojlerů, tj. mláďat slepic je nejrychlejší způsob, jak milosrdným způsobem získat pro konzumaci maso z mršiny zvířete přirozeně uhynutého zásadně na stáří. Většina brojlerů i při nejlepší péči chovatele se dožije podle mé osobní zkušenosti nejvíce věku 3 let.
5.8 Maso z mršin drůbeže pro krmení masožravých a všežravých hospodářských a domácích zvířat. Jestliže dáváme masožravým a všežravým hospodářským a domácím zvířatům maso z mršin mělo by být po pitvě a převařené v několika vodách a podrcené. Masožravá a všežravá zvířata podle mé životní zkušenosti nevydrží trvale na ovo-lakto vegetariánské stravě (pro nezasvěcené jí se pouze rostlinná strava upravená pro masožravce, např. uvařená semena rostlin, z živočišných potravin se jí pouze mléko a vejce a z toho všeho vyrobené vegetariánské granule) a musí občas dostat trochu masa, např. z přirozeně zemřelých mršin zvířat. To platí o kočkách, o psech, o prasatech, o laboratorních myších, o rybách a konec konců i o člověku.
5.9 Maso z mršin pro člověka po pitvě veterináře a převařené v několika vodách. Člověk by měl být především vegetarián, přesněji řečeno frutarián (tj. měl by jíst pouze rostlinné plody a rostlinná semena), aby neměl za sebou zbytečnou odpovědnost za smrt živých tvorů, včetně rostlin, aby nenesl zbytečně riziko z odpovědnosti za něčí velkou zbytečnou smrt, proto jeho konzumace masa by měla být co možná nejmenší, tj. u duševně pracujícího člověka cca 10 gramů měsíčně, u těžce tělesně pracujícího člověka a u těhotné a kojící ženy by tato konzumace masa měla být vyšší, vždy by se však mělo jednat o maso z mršin přirozeně uhynutých zvířat zásadně na stáří po pitvě u veterináře a převařené v několika nejméně ve dvou vodách, v případě těhotných a kojících žen je třeba, aby si toto maso mohli koupit v běžných obchodech, aby zde byla pro matku a její dítě záruka veřejné kontroly dostatečné zdravotní nezávadnosti tohoto masa z mršin přirozeně zemřelých zvířat zásadně na stáří.

6. Léčení zvířat
6.1 Volba léků registrovaných nejméně před 10 lety a západoněmeckých léků. Je třeba volit originální léky, protože jsou nejstarší variantou těchto léků, případně je třeba volit starší generika těchto léků, tyto léky by měli být registrovány minimálně před 10 lety (registrační číslo je uvedeno na každé krabičce léku, datum roku registrace je číslo za posledním lomítkem těsně před pomlčkou), aby pokusná zvířata a jejich příbuzné živé buňky pokud možno již zapomněli na způsobenou smrt a bolest při lékařských experimentech při vývoji tohoto léku, a nejlepší jsou léky z území někdejšího Západního Německa, protože v Západním Německu až do současnosti platí nejpřísnější zákony na ochranu zvířat jaké kdy byly v Evropě uzákoněny, a to nepřetržitě od doby německé vlády Adolfa Hitlera, který byl vegetarián (Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, Vojtěch Pelikán. Publikace.[online]. 2018. [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na:  http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt ).
6.2 Zvířata léčit přinejmenším antibiotiky. Zvířata by měla být léčena přinejmenším antibiotiky, která zásadně nejsou živočišného původu, původní antibiotika byla vyvinuta z plísně Penicillium chrysogenum, kterou jako první známé antibiotikum objevil Alexander Fleming v roce 1928.
6.3 Rostlinné drogy (zejména nesteroidní antiflogistika a opiáty) pro zmírnění bolesti zvířat před jejich smrtí. Před smrtí by zvířatům měli být zásadně podávány rostlinné drogy na zmírnění jejich bolesti jako nesteroidní antiflogistika (např. kyselina acetylsalicylová původně vyráběná z vrbové kůry) nebo opiáty (jako např. morfin vyráběný z nezralých makovic vlčího máku). Opiáty nemůže běžný veterinář v České republice zásadně předepsat, protože jejich výdej je zvlášť evidován a kontrolován (viz recept s modrým pruhem), z opiátů je možno v České republice pro zvířata běžným veterinářem předepsat např. Trama bene kapky s účinnou látkou Tramadoli hydrochloridum.
6.4 Očkovaní zvířat antivirovými z fetálního telecího séra a antibakteriálními z agaru vakcínami. Antigeny proti živočišným virům jsou získávány z živočišných buněčných kultur, kterými se tito mimotělně kultivovaní virové živí. Tyto živé buňky živočišných buněčných kultur jsou pěstovány také mimotělně, tzv. in vitro (tzn. ve skle). Tyto živé buňky buněčných kultur jsou obvykle v některé fázi svého života živeny fetálním telecím sérem, jedná se o rozdrcený plod (mládě) krávy těsně před porodem. Zřejmě však existuje milosrdné řešení v podobě neživočišného séra, protože dle sdělení MVDr. Jana Doležala jan.dolezal@merck.com z Intervet s.r.o. a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA jako „vyživovaci medium“ při výrobě vakcíny Nobivac Rabies, která je jedna z nejúčinnějších na trhu - revakcinace každé 3 roky, není použito nic živočišného původu.
6.5 Zásadní nemorálnost velkoplošného vybíjení živých tvorů při nebezpečí nemoci. Zásadně je nemorální plošné vybíjení chovů živých tvorů při objevení nějaké nebezpečné nemoci zvířat, jako je např. nemoc šílených krav (BSE, Bovinní spongiformní encefalopatie), ptačí chřipka (která ve většině případů nemá u člověka závažný zdravotní průběh), africký mor prasat (na který si prase může vypěstovat resistenci a jehož šíření nelze zastavit a člověk není vůči viru tomuto onemocnění vnímavý) a mor včelího plodu (léčitelný antibiotiky).

7. Lesní a polní zvěř
7.1 Zraňování a usmrcování zvěře v důsledku použití zemědělské mechanizace. Použití širokozáběrové techniky poškozuje hnízdiště polního ptactva a zraňuje živočichy (Marada a kol., 2011). Samosběrné sklízecí stroje - ať na sklizeň píce či obilí - jsou na naši zvěř příliš rychlé a příliš vysoké. Koroptve či zajíci přikrčení k zemi vnímají obří kombajny jako nepřítele ze vzduchu. Proto se před nimi přikrčí a neutečou. Nejčastěji jsou ztráty na srnčatech v době, kdy se nevzdalují od místa kladení, to je od prvního až do desátého dne. Již v dobách ručního sečení docházelo ke ztrátám až 10 %. Při zavedení žacích lišt potažních se ztráty zvýšily na 30 %. Rotační žací stroje a samojízdné sklízecí řezačky zvyšují ztráty až na 50 - 60% z celkového ročního přírůstku srnčat (Vach, 1993). Velké ztráty vznikají také na zajících. Jejich mláďata se zpravidla rodí po dvou a oba sourozenci bez pohnutí čekají v prostoru jetele či vojtěšky na příchod matky. Zvýšením pojezdové rychlosti se ztráty ještě zvětší. Francouzští výzkumníci zjistili, že jestliže při rychlosti sklizně 3 - 4 km/h jsou ztráty na malých zajíčcích 17 %, pak při zvýšení rychlosti na 7 - 8 km/h vzrostou ztráty na plných 42%. (Durantel a Cortay, 2013) (s .16) Nejlepší účinky ve vyhledávání zvěře před zemědělskými pracemi byly zaznamenány hlavně na nových metodách založených na infračerveném záření. Jedná se o přenosné zařízení Wildretter a vyhledávání zvěře pomocí dronu s termovizí. Obě tyto zařízení výborně fungují na vyhledávání srnčat, která jsou u ostatních metod obtížně dohledatelná. Jejich účinnost z hlediska vyhledávání srnčat se převážně uvádí jako devadesátiprocentní. Účinnost pachových, optických a akustických zradidel je špatně porovnatelná, protože záleží na správné instalaci, umístění ve vhodnou dobu před zemědělskými pracemi a na podmínkách počasí, které nejsou vždy ideální. Účinnost ostatních metod je spíše průměrná. (s. 29) Nemělo by se šetřit na záchraně zvěře, zvěř je možné usmrtit pouze v krajní nouzi, tj. pouze při velmi vážném ohrožení života člověka.
7.2 Poškozování zdraví zvěře minerálními hnojivy. Přehnojování průmyslovými dusíkatými hnojivy, zvláště v nitrátové formě, je vážný problém ovlivňující populaci zajíců. (s. 17) Měla by se používat přednostně organická hnojiva.
7.3 Poškozování zdraví zvěře chemickými postřiky a pesticidy. Setkáváme se i s intoxikacemi způsobenými nekontrolovatelnou plošnou aplikací rodenticidních (tj. jedy usmrcující drobné hlodavce) přípravků do návnad. To může silně narušit stabilizaci populací zaječí zvěře, ptactva a predátorů (Marada a kol., 2011). Opakovaná ochrana chemickými přípravky a plošné používání rodenticidů má svůj nezanedbatelný vliv zvláště na mladou zvěř. Změny v důsledku intoxikací zaznamenáváme především na játrech, slezině, ledvinách a ojediněle i centrálním nervovém systému. (Bukovjan a kol., 2011). (s. 18) Rodenticidy by se měli používat jen v krajní nouzi při velmi vážném ohrožení života člověka.
Literatura: Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho snížení, Diplomová práce, Vedoucí práce: Dr. Ing. Petr Marada, Vypracovala: Veronika Chalupová, Brno 2017, viz https://theses.cz/id/68fa9y/zaverecna_prace.pdf
7.4 Nemorálnost intenzivního lesního zvířecího hospodaření v honitbě, zabíjení zvěře jen v krajní nouzi. Je nemilosrdné zakládat či měnit či ovládnout honební společenstvo za účelem zavedení intenzivního hospodaření v honitbě obdobnému intenzivní zemědělské velkovýrobě v zemědělských průmyslových (porážkových) velkochovech např. nejdříve vybudovat řadu remízků a napáječek a krmelců pro zvěř s postranním úmyslem mnohonásobně zvýšit množství odchovávané zvěře, kterou budou jezdit ve velkém rozsahu zabíjet střílením bohatí devizoví cizinci. Je milosrdné, aby myslivci zabíjeli lesní a polní zvířata jen v krajní nouzi, tedy při přímém a neodvratitelném ohrožení dotčenými škůdci tak, abychom nezpůsobili závažnější následek, než který hrozí, tj. při velmi vážném ohrožení života člověka.

8. Obrana proti agresivním zvířatům
8.1 Obrana proti agresivním zvířatům pepřovým sprejem. Proti agresivním zvířatům, např. psům je milosrdné se bránit pepřovým sprejem, který jim neublíží, pouze je na určitou dobu ochromí, existují pepřové spreje v podobě tekuté střely, které mají dostřel až 6 metrů (v České republice se jedná např. o západoněmecký pepřový sprej ANTI-ATTACK PEPPER DEFENCE od společnosti HOERNECKE CHEMIE, D-71720 Oberstenfeld, v Západním Německu až do současnosti platí nejpřísnější zákony na ochranu zvířat jaké kdy byly v Evropě uzákoněny, a to nepřetržitě od doby německé vlády Adolfa Hitlera, který byl vegetarián, viz: Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, Vojtěch Pelikán. Publikace.[online]. 2018. [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na: http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt ).
8.2 Obrana proti agresivním zvířatům v noci a plachost zvířat proti hluku. Agresivní zvířata je možno oslnit světlem z baterky, což je možno skombinovat s použitím pepřového spreje proti osvětlenému zvířeti. Je však třeba konstatovat, že většina zvířat je plachá, bojí se většího hluku a proti člověku tak nezaútočí.

9. Prasata
9.1 Nekonzumace masa selat. Není milosrdné jíst maso prasečích selat vyjma přirozeně zemřelých mršin, když se jedná o mláďata.
9.2 Možná konzumace krve dospělých prasat, kterým se pustí žilou místo zabíjačky. Abychom mohli chovat prasata až do přirozené smrti zásadně na stáří, je nutno zavést odběr a spotřebu jejich krve např. do polévky jako u prasečí zabíjačkové polévky jako v České republice či např. jako u skotu s mlékem, jak se to děje v Mongolsku.

10. Psi
10.1 Očkování psa proti vzteklině a dalším virovým chorobám. Antigeny proti živočišným virům jsou získávány z živočišných buněčných kultur, kterými se tito mimotělně kultivovaní virové živí. Tyto živé buňky živočišných buněčných kultur jsou pěstovány také mimotělně, in vitro (tzn. ve skle). Tyto živé buňky buněčných kultur jsou obvykle v některé fázi svého života živeny fetálním telecím sérem, jedná se o rozdrcený plod (mládě) krávy těsně před porodem. Zřejmě však existuje milosrdné řešení v podobě neživočišného séra, protože dle sdělení MVDr. Jana Doležala jan.dolezal@merck.com z Intervet s.r.o. a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA jako „vyživovaci medium“ při výrobě vakcíny Nobivac Rabies, která je jedna z nejúčinnějších na trhu - revakcinace každé 3 roky, není použito nic živočišného původu, protože dle sdělení technického manažera z mateřské firmy z USA: The previous medium we used for producing the rabies antigen contained various substances of animal origin; tryptose and lactalbumin hydrolysate (both contain milk derivatives) and bovine serum albumin.  The veggie medium we now use contains none of these animal-derived components. We can’t of course supply specific formulation details of the veggie medium as this is commercially confidential information. /čili předchozí médium, které jsme používali pro výrobu antigenů vztekliny, obsahovalo různé látky živočišného původu, tryptózu a hydrolyzát mléčného albuminu (oba obsahují mléčné deriváty) a albumin z bovinního séra. Vegetariánské médium, které nyní používáme, neobsahuje žádné z těchto součástí živočišného původu. Nemůžeme ovšem poskytnout podrobnosti o konkrétním složení vegetariánského média, protože v tomto případě jde o informaci chráněnou obchodním tajemstvím./. Jisté pochybnosti může vzbudit pouze to, že dle možná zastaralých odborných informací na druhou stranu většina kultur roste v bezsérových médiích hůře než v médiích se sérem. Často je také nutné buněčnou kulturu na pěstování v médiu bez séra „zvykat“ – buňky se nejprve kultivují v některém z klasických médií se sérem a pak se toto médium postupně nahrazuje médii s nízkým obsahem séra a bezsérovým médiem. (Martin Vejražka, Ústav lékarské biochemie, 1. lékarská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Publikace.[online]. [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na: http://bioprojekty.lf1.cuni.cz/3381/sylaby-prednasek/textova-verze-prednasek/bunecne-kultury-vejrazka.pdf ) Mimo jiné obchodní společnost Merck & Co., vyrábí rovněž vakcíny proti virům v lidské medicíně. Očkování psa u veterináře v České republice proti vzteklině stálo v roce 2013 cca 200,- Kč, 1 dávka vakcíny Nobivac Rabies cca 35,- Kč, 1 dávka jiné milosrdné vakcíny CANVAC R –každoroční revakcinace od společnosti DYNTEC s.r.o., zřejmě vyráběná z bovinního (krevního) nikoliv fetálního (plodového) bovinního séra, stála cca 9,- Kč.
10.2 Vejce a tvaroh při vegetariánské výživě psa. Odborníci z USA doporučují jako zdroj živočišných bílkovin při vegetariánské stravě psa také vejce a tvaroh (Jessica Knoblauch. Publikace.[online]. 2010. [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na:  http://www.mnn.com/lifestyle/pets-animals/stories/is-a-vegetarian-diet-safe-for-my-dog ). Protože tvaroh může být vyráběn také ze syřidla ze žaludků zabitých telat použitém při srážení mléka, je třeba volit tvaroh z mikrobiálních syřidel nebo vzniklý pouze kyselou cestou. Toto by měli splňovat Olešnický tvaroh měkký, Olešnický tvaroh jemný a Olešnický tvaroh tučný z Olešnické mlékárny, Tvaroh - měkký, jemný, tučný z Mlékárny Želetava, které však u nás v Hustopečích nejsou k dostání. Je možné dávat psům rovněž tvarohový sýr Lučina z Povltavských mlékáren, který by měl být z mikrobiálních syřidel (Česká společnost pro výživu a vegetariánství. Publikace.[online]. 2009. [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na: http://www.csvv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=676:syry-bez-syidel-z-telecich-aludk&catid=50:potraviny-a-vegetarianstvi&Itemid=100035 ).
10.3 Ochrana proti přemnoženým blechám psa.  Přemnožené blechy ohrožují na životě psa i majitele bytu, jde o začarovaný kruh, samičky snesou tím více vajíček, čím více vypijí krve, čím více vajíček snesou, o to více jejich potomci opět vypijí krve, jestliže blechy dají přednost svému přemnožení před životem v symbióze se svým hostitelem, tak stoupá množství jimi vypité krve geometrickou řadou a při jejich přemnožení musí být člověkem co možná nejmilosrdněji snížen jejich počet, aby jim znovu byla dána možnost a naučili se žít se svým hostitelem v symbióze. Proto doporučuji při velkém přemnožení blech zřejmě veterinární přípravky s účinnou látkou propoxur od západoněmecké společnosti Bayer v podobě obojku pro psy, která působí pouze na dospělce blech, nikoliv na larvy a vajíčka při kontaktu se zvířetem, a to nechat působit pro dobu cca 1-1,5 měsíce, když vývojový cyklus blech trvá při dobrých podmínkách průměrně 21 dnů a na zvířeti je pouze 5% populace, tj. dospělci blech, zbytek zejména larvy a vajíčka jsou v okolním prostředí zvířete, čímž dojde k nutnému snížení množství blech a je třeba poté obojek sejmout a dát blechám znovu šanci, zda se přemnoží či nepřemnoží, aby žili se svým hostitelem v symbióze. Výše uvedený insekticidní (hmyz zabíjející) obojek je třeba kombinovat s repelentním (odpuzovacím) obojkem proti blechám, aby blechy na insekticidem ošetřeného psa vůbec nevlezly, možná i po výše uvedeném sejmutí výše uvedeného insekticidního obojku, i když účinnost repelentních obojků, které jsou zejména na bio základě, je všeobecně podle mého veterináře špatná. Mně doporučili ve známém zverimexu repelentní obojek Bio Band od holandské firmy Beaphar B.V. s účinnými látkami: extrakt z margosy a levandulový olej. Výrobky vyrobené ze stromů margosy (jinde též neem strom) byly používány v Indii více než dva tisíce let pro jejich léčivé vlastnosti s antihelmenthickými (tj. antiparazitickými), antimykotickými, antidiabetickými, antibakteriálními, protivirovými, antikoncepčními a sedativními účinky.

11. Rostliny
11.1 Posekání a shrabání trávy před použitím herbicidu. Před postříkáním plevele herbicidem je třeba pozemek s plevelem posekat a seno shrabat, aby se neotrávili ptáci a co možná nejméně hmyzu. A to přestože hubení plevele herbicidem představuje relativně nemilosrdný způsob, který by měl být použit jen v krajní nouzi.
11.2 Kupovat oblečení z bio bavlny pro jedovaté chemické postřiky aplikované v největším množství způsobující rakovinu obyčejnou bavlnu sklízejících dělníků v rozvojových zemích. Z tohoto důvodu doporučuji nakupovat pokud možno oblečení z biobavlny, při pěstovaní běžné bavlny se používá ze všech hospodářských rostlin největší množství silně jedovatých chemických postřiků, tuto normální bavlnu zřejmě dělníci na plantážích v rozvojových zemích musí pěstovat v rámci úspory nákladů bez ochranných pomůcek a dostávají rakovinu, bio bavlnu možno nakupovat i ve velkých obchodech s textilem C&A. (Společnost - C&A. Publikace.[online]. [Cit. 2012-05-26]. Dostupné na: http://www.c-and-a.com/cz/cz/corporate/company/nase-odpovednost/ochrana-zivotniho-prostredi/biobavlna/ )
11.3 Nekupovat banány pro jedovaté chemické postřiky aplikované v největším množství ze všech pěstovaných plodin. Protože ze všech hospodářských rostlin nejčetnější a silné jedovaté chemické postřiky používané zásadně při pěstování banánů poškozují pravidelně vážně zdraví chudých námezdních zemědělských dělníků pracujících v rozvojových zemích obvykle z důvodu co nejnižších nákladů bez ochranných pracovních pomůcek.
11.4 Pěstování brambor na zelené louce bez jakýchkoliv zemědělských zásahů. 10/04/2013 Jsem koupil 10 sadbových brambor v České republice běžně pěstované odrůdy marabel, pokopal jsem motykou rýčem již předem tohoto roku porytý zatravněný řádek půdy pro těchto 10 kusů brambor, usmrtil jsem při tom kořeny plevele, který nevyrašil do zelených rostlin, byl ještě v období vegetačního klidu. 28/07/2013, aniž jsem s bramborami cokoliv po zemědělské stránce významného dělal, jsem sklidil z 8 mých vyrostlých rostlin brambor z 10 zasazených kusů brambor cca 9,5 kg zdravých velkých ranných brambor
11.5 Původ minerálních hnojiv používaných v České republice by neměl být ze zabitých zvířat a jsou tedy přípustná pro použití v zemědělství, jestliže není možno použít organická hnojiva. Surovinou k výrobě dusíkatých hnojiv je nejvíce vzdušný dusík. Surovinou k výrobě fosforečných hnojiv jsou nejvíce přírodní minerály – apatity a fosfority a méně významným zdrojem fosforu jsou železné rudy při výrobě oceli, kde se musí fosfor odstraňovat za vzniku strusky. Surovinou k výrobě draselných hnojiv jsou přirozená ložiska draselných solí, která vznikla odpařováním mořské vody. Surovinou k výrobě vápenatých hnojiv jsou vápenaté a hořečnato-vápenaté horniny, které v přírodě vznikly z minerálů magmatického původu z pozůstatků koster, skořápek, mušlí apod. tvořících přírodní vápenec, dalším zdrojem vápenatých hnojiv jsou odpadní hmoty průmyslu-saturační kaly, cementárenské prachy, fenolové vápno apod. a přirozená vápenatá hnojiva místního významu (zde je třeba se vyvarovat zabíjení mušlí pro získávání perel a spotřebu jejich lastur pro výrobu vápenatých hnojiv, což však není případ České republiky). ESTA Kieserit – MgSO4.H2O, čistý se sice netěží, ale je složkou tvrdé soli, z níž se získává (do České republiky se dováží z Německa). Hořká sůl - MgSO4.2 H2O (Bittersalz), získává se překrystalizováním kieseritu na síran hořečnatý (do České republiky se dováží z Německa). Dále se používají: Síran hořečnatý – dovoz z Polska. Lamag – 16 % MgO (Lamag – bór, Lamag – bór – síra, Lamag – molybden, Lamag – vápník, Lamag – vápník 5). Klomag – zinek.
Literatura: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Publikace.[online]. 2004 [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na:   http://web2.mendelu.cz/af_221_multitext/vyziva_rostlin/html/hnojiva/a_index_hnojiva.htm , http://web2.mendelu.cz/af_221_multitext/vyziva_rostlin/html/hnojiva/a_index_hnojiva.htm , http://web2.mendelu.cz/af_221_multitext/vyziva_rostlin/html/hnojiva/a_index_hnojiva.htm , http://web2.mendelu.cz/af_221_multitext/vyziva_rostlin/html/hnojiva/a_index_hnojiva.htm , http://web2.mendelu.cz/af_221_multitext/vyziva_rostlin/html/hnojiva/a_index_hnojiva.htm , http://web2.mendelu.cz/af_221_multitext/vyziva_rostlin/html/hnojiva/a_index_hnojiva.htm , http://web2.mendelu.cz/af_221_multitext/vyziva_rostlin/html/hnojiva/a_index_hnojiva.htm
11.6 Etické problémy při použití jedovatých postřiků rostlin. Problémy zásadně nejsou s hnojivy rostlin, ať již s organickými hnojivy, komposty či minerálními hnojivy, u nichž známe jejich složení, ani s postřiky proti bakteriálním, houbovým, plísňovým chorobám rostlin, u kterýchžto postřiků známe jejich složení, nýbrž s postřiky proti plevelům, hmyzu a jedy proti hlodavcům, kde hubit evolučně stejně dokonalý nebo i dokonalejší (tj. stejně nebo i více silně cítící způsobenou bolest) živý organismus než hubený živý organismu je z etického hlediska vysoce sporné.
11.7 Používání herbicidů. Herbicidy je možno používat preventivně při větším nebezpečí pro lokální úrodu od plevelů, jestliže je však na plevele dobrý rok, tak bychom se měli použití herbicidů vyvarovat, měli bychom zásadně volit proti plevelům odolné odrůdy hospodářských rostlin a volit osevní postupy se střídáním pěstovaných plodin a další pěstební postupy tak, jak je doporučuje ekologické zemědělství, abychom předcházeli přemnožení plevelů (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Ing. Petr Konvalina, Ing. Jan Moudrý, Ph.D., prof. Ing. Jan Moudrý, CSc., Ing. Jana Kalinová, Ph.D. Publikace.[online]. 2007 [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na:  www2.zf.jcu.cz/~moudry/ecologica/zahradnictvi.pdf ).
11.8 Používání insekticidů. Insekticidy bychom měli používat pouze v krajní nouzi, tedy při přímém a neodvratitelném ohrožení dotčenými škůdci tak, abychom nezpůsobily závažnější následek, než který hrozí.
11.9 Zásadní nemorálnost zabíjení hlodavců a jiné polní zvěře při ochraně pěstovaných rostlin. Zabíjení hlodavců a jiné polní zvěře při ochraně pěstovaných rostlin je zásadně nemorální, protože je značně nemilosrdné obětovat život zvířete, tedy savce nebo ptáka kvůli nějaké člověkem pěstované evolučně mnohem méně dokonalé (tj. méně silně cítící způsobenou bolest) rostlině, při přemnožení zvířat je třeba vždy přistoupit k omezení zdrojů jejich potravy i na úkor budoucí úrody pěstovaných rostlin, aby se předešlo dalšímu množení zvířat. Zvířata je možno zabít pouze v krajní nouzi, tj. při velmi vážném ohrožení života člověka.

12. Sexuální a rodičovské chování zvířat
12.1 Samčí (sexuální) agresivita zvířat - hlad. Samčí (sexuální) agresivitu např. kohoutů drůbeže je možno snížit podáváním nižších krmných dávek, než jsou předepsané krmné dávky, hladoví samci zvířat nemají chuť ani sílu se prát ani nadměrně sexuálně obtěžovat samice.
12.2 Samčí (sexuální) agresivita - fytoestrogeny. Samčí (sexuální) agresivitu např. kohoutů drůbeže je možno snížit rovněž podáváním fytoestrogenů, tj. rostlinné obdoby ženských pohlavních hormonů, které minimálně škodí ve stravě, zženštili samci zvířat nemají chuť se prát ani nadměrně sexuálně obtěžovat samice. Nevýhodou podávání těchto fytoestroegenů u zvířat je, že zženštilí samci mají někdy tendenci vzájemného sexuálního obtěžování mezi samci. Příkladem přípravku s fytoestroegeny může být v České republice volně prodejný německý lék Menofem s fytoestroegeny ze severoamerické rostliny ploštičník zřejmě bez živočišných aditiv, který je možno rozdrcený podávat drůbeži do krmení.
12.3 Předčasné oddělení matky od mláďat a předčasné ukončení jejich kojení. Je nemilosrdné matku zásadně oddělovat od jejích mláďat a rovněž i předčasně ukončovat kojení jejích mláďat. Toto se často v současném zemědělství děje u prasnic, slepic a zásadně také u skotu.

13. Skot
13.1 Nekonzumace telecího masa. Není milosrdné spotřebovávat telecí maso vyjma přirozeně zemřelých mršin, když zabíjené tele je bázlivé a natolik důvěřuje člověku, že mu saje prst jako matce, a takto je možno jej rovněž navádět k chůzi určitým směrem (Ing. Stanislav Staněk, DiS., Ph.D.. Publikace.[online]. 2009-2011. [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na:  http://www.zootechnika.cz/clanky/zaklady-chovatelstvi/obecna-zootechnika/zachazeni-se-zviraty/zachazeni-s-telaty.html ).
13.2 Živočišná syřidla ze žaludků zabitých telat používaná při srážení mléka při výrobě mléčných výrobků z mléka skotu. Při výrobě mléčných výrobků z mléka skotu se používají syřidla ze žaludků zabitých telat při srážení mléka (v žaludku telete se mateřské mléko od krávy za pomoci syřidla v tomto jeho žaludku sráží, aby tele mohlo toto mateřské mléko dobře strávit). Je třeba volit mléčné výrobky z mikrobiálních syřidel nebo s mlékem sraženým pouze kyselou cestou.
13.3 Možná konzumace krve samců dospělého skotu, kterému se pustí žilou, místo mléka. Abychom mohli chovat samce skotu, a to včetně naprosto převážné většiny neplemenných samců skotu, až do přirozené smrti, je nutno zavést odběr a spotřebu jejich krve např. do polévky jako u prasečí zabíjačkové polévky jako v České republice či např. s mlékem, jak se to děje v Mongolsku.

14. Výroba a distribuce potravin
14.1 Integrovaná a ekologická (bio) zemědělská produkce. Nejlepší je nakupovat lokální potraviny z integrovaného zemědělské produkce. To mohou být i biopotraviny, pokud jejich pěstování je na daném území trvale proveditelné při uživení celé populace, v České republice se jedná např. o sušené hrušky, kukuřici a ječmen zejména sušené pečivo z nich. Integrovaná zemědělská produkce se snaží spojit výhody „ekologického“ (tzn. „bio“) a „konvenčního“ (tzn. běžného) zemědělství uzákoněním jeho pravidel na vědecké bázi s ohledem na místní zejména klimatické podmínky určitého státu (tento originální způsob zemědělského hospodaření byl poprvé zaveden v České republice, viz: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra obchodu a cestovního ruchu, Bc. Eva Kožušníková. Publikace.[online]. 2017. [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na: https://theses.cz/id/u8jp1l/DP_Ko_u_nkov.pdf ). Je třeba využívat místní produkční a distribuční družstva, jako je v České republice již od dob před rokem 1918 léta Páně (tj. našeho letopočtu) družstvo Jednota či v současnosti nazývané Coop spolupracující především s místními zemědělci. U výlučného prosazování biopotravin často dovážených z dalekých cizích států hrozí nedostatek zemědělské půdy pro nasycení celého lidstva v důsledku jejího obsazení na půdu náročnými biopotravinami, resp. biozemědělstvím, tvrdé vykořisťování zemědělských dělníků v cizích státech, jejichž poměry neznáme, přepravou biopotravin na velké vzdálenosti pak dochází k zatížení životního prostředí a tyto biopotraviny přestávají splňovat podmínku milosrdnosti.
Poznámka: integrovaná produkce usiluje o dosažení optimálních výnosů při zajištění vyšší kvality produktů způsobem, který nezatěžuje životní prostředí, integrovaná produkce upřednostňuje ekologicky přijatelné metody hospodaření, zejména minimalizuje používání agrochemikálií, integrovaná produkce se snaží o co největší využívání biologických a ostatních nechemických metod ochrany rostlin a co nejmenší spotřebu pesticidů, v rámci integrované produkce používané pesticidy nesmějí být nebezpečnými jedy a musí působit selektivně, tedy jen na cíleného škůdce, integrovaná produkce musí být ekonomicky efektivní, tj. zisková, šetrná, musí poskytovat zdravé, kvalitní produkty bez látek rizikových pro zdraví člověka, produkty integrované produkce poznáte podle loga, které je na nich vytištěno. (ESF,CENIA, PARTNEŘI, Mgr. Pavel Ehrlich a kol. Publikace.[online]. 2013. [Cit. 2018-04-08]. Dostupné na: http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=integrovana_zemedelska_produkce&site=puda )

15. Včely
15.1 Mateří kašička. Je nemilosrdné zabíjet novorozené včely kvůli mateří kašičce, která se používá především v kosmetice, její význam jako léku je podle mých znalostí a zkušeností mizivý.
15.2 Mor včelího plodu. Je nemilosrdné pálit celá včelstva při zjištění moru včelího plodu místo přijetí a kontroly příslušných hygienických opatření a místo v současnosti nepovoleného používání antibiotik proti této bakteriální chorobě.
15.3 Nebodavá včelstva a varoáza a mor včelího plodu. Je nemilosrdné šlechtit příliš nebodavá včelstva za cenu velké náchylnosti těchto včelstev k moru včelího plodu a zejména roztočové varoáze (které se u divokých včel takřka nevyskytují) a zabíjet tak při léčení varoázy včelstev fumigací zbytečně velké množství evolučně stejně dokonalých (tj. stejně silně cítících způsobenou bolest) roztočových pavouků kvůli hmyzu včel.

16. Vinná réva
16.1 Zatravnění vinohradu místo herbicidů. K hubení plevele ve vinici je nemilosrdné vůči hmyzu a zvířatům, především ptákům používat herbicidy, milosrdnější je použít kosené trvalé zatravnění mezi řádky vinice, případně po skončení životnosti rostlin se zaoráváním této zelené trávy koncem roku po skončení vegetačního období po sekání této trávy křovinořezem v průběhu roku.
16.2 Milosrdné prostředky ochrany proti škůdcům révy vinné. Z postřiků proti chorobám vinné révy je milosrdné preventivně použít pouze Kuprikol, tedy fungicid na bázi mědi proti houbové plísni révy vinné (peronospoře). Ostatní chemické postřiky a nechemické prostředky ochrany révy vinné (jako např. dravé roztoče používané v ekologickém zemědělství) je milosrdné použít pouze v krajní nouzi, tedy při přímém a neodvratitelném ohrožení dotčenými škůdci tak, abychom nezpůsobili závažnější následek, než který hrozí.

17. Závěr
Je nespravedlivý svět v podobě všeobecného evolučního výběrového boje výhodného jen pro silné, případně pro jejich i slabé příbuzné jedince nebo naopak spravedlivý svět v podobě symbiózy všech živých tvorů výhodné i pro jakéhokoliv slabého symbiotického jedince nepříbuzného s jakýmkoliv silným jedincem? Spor, jestli světu vládne spravedlnost nebo tato nespravedlnost, trvá od počátku dějin a může ho s konečnou platností v současnosti vyřešit pouze následující symbiotický vědecký experiment. Filosofický experiment odpovědi, resp. řešení otázky o největší možné bezpečnosti ve světě, kde existuje i velká zbytečná smrt a bolest: založení politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT).
Politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT) bude prvořadě usilovat o uzákonění ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI, který by radikálně omezil spotřebu výrobků z poražených zvířat a radikálně znevýhodnil zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat, kde jsou hospodářská zvířata zásadně mučena od svého narození (např. v rámci zrůdných genetických pokusů, při kterých šílení vědci obdobní jako nacistický válečný zločinec proti lidskosti Josef Mengele vyšlechtili např. slepičí kuřecí brojlery, nebo např. je zde hospodářským zvířatům omezen od jejich narození volný pohyb na velmi malý prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou získanou hmotnost, jsou krmena tak, aby po svém narození získala co možná nejrychleji porážkovou hmotnost) a krátce, tj. nejpozději za několik měsíců po svém narození jsou po tomto svém od narození velkém utrpení způsobeném takto člověkem rovněž krutě zabita, tj. poražena na jatkách, oproti ekologickému chovu i pro porážku s konečným cílem chovu všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeby takto získaných přirozeně uhynulých mrtvol zvířat (po pitvě veterináře a zásadně převařené v několika vodách) místo poražených zvířat a pro pomoc lidem v krajní nouzi. Uzákoní-li nějaký stát v současné české demokracii zřejmě neprosaditelnou porážkovou daň se zavedením prodeje masa přirozeně uhynutých (zásadně na stáří) zvířat k jídlu v běžných obchodech, aby zaručené zdravotně nezávadné a také milosrdné maso jako jídlo bylo k dispozici i těhotným a také kojícím ženám, pak jej zřejmě čeká exodus, tj. vyjití z otroctví jeho zvířat možná i jeho lidí.
Toto se opírá o mou vědeckou hypotézu, že podle mé Filosofie rovnováhy jsou živé mikroorganismy, zejména živé buňky schopny rozeznat a zapamatovat si, zda je chráníme, zejména krmíme, nebo zda je zabíjíme. Tedy i tyto živé mikroorganismy jsou schopny podle mé Filosofie rovnováhy základní myšlenkové - duševní úvahy rozlišovat a zapamatovat si přítele a nepřítele. Dalo by se říci, že mají duši v náboženském slova smyslu. K nepřátelskému živému mikroorganismu se pak nejen tyto živé mikroorganismy, ale i jejich blízké či příbuzné živé mikroorganismy chovají nepřátelsky, resp. jej požírají, což se v našem makrosvětě zřejmě projeví jako spor, hádka, nemoc, bolest, válka, zranění, neštěstí, neúspěch, smrt apod. K přátelskému živému mikroorganismu se potom podle mé Filosofie rovnováhy tyto živé mikroorganismy chovají rovněž přátelsky, resp. jej nepožírají.  A požírají ty živé mikroorganismy, které by jej chtěli sežrat. Přátelské chování mikroorganismů se v makrosvětě projeví buď jako klidný a dlouhý život můj a mých potomků, nebo jako řada přátel a spolubojovníků, kteří jsou za nás ochotni se obětovat a bojovat.
(blíže viz www.spvzt.cz )

   

Nahoru/Up
Zpět/Back Dále/Go on