INDEX

1. Oceněné nejmilosrdnější produkty-seznam viz:

(  list in English in format: html and pdf )

 

Obsah

1. Oceněné nejmilosrdnější produkty - seznam:
    1.1 Ke zvířatům přátelské mrtvoly  z přirozeného úhynu, zásadně na stáří, drůbeže z domácího chovu pro stravu psů či koček příp. člověka
    1.2 Ke zvířatům přátelské hnojivo rostlin vyráběné pouze z masokostní moučky z mrtvol z přirozeného úhynu, tj. nikoliv z porážky zvířat
    1.3 Brambory ze symbiotického zemědělství
    1.4 Ke zvířatům přátelská kosmetika Oriflame
    1.5 Ke zvířatům přátelská vegetariánská drogerie Almawin
    1.6 Ke zvířatům přátelská drogerie Ecover
    1.7 Vegetariánská krmiva ami dog pro psy a ami cat pro kočky  
    1.8 Vegetariánské krmivo yarrah bio

1.1 Ke zvířatům přátelské mrtvoly z přirozeného úhynu, zásadně na stáří, drůbeže z domácího chovu pro stravu psů či koček příp. člověka

 

Toto potravní milosrdenství (tj. symbiózu) je možno založit na chovu brojlerů do jejich přirozeného úhynu zásadně na stáří, resp. nejčastěji na infarkt, ke kterému dochází při venkovním chovu v kurníku v průměru v jejich věku 2-3 roky vzhledem k tomu, že u brojlerů se jedná o těžké plemeno a brojleři jsou původně vyšlechtěni na život o délce cca 30 dní do jejich porážky na maso. Brojlery krmíme obilím pěstovaným bez herbicidů a pesticidů, dále např. sušenou bio vojtěškou, která přirozeně obsahuje při sušení i hmyz, a čerstvou trávou. Poté co brojler uhyne, je nutné provést jeho pitvu veterinářem, aby bylo stanoveno, zda neuhynul na nějakou nakažlivou chorobu, zejména na nějakou bakteriální či virovou infekci. Poté je nutné brojlera zmrazit a pokusně spočítat minimální množství této mršiny zvířete, která bude nutná pro zdravou výživu konkrétního psa, resp. kočky. To se děje tak, že podáváme bez stravy z mrtvol zvířat psovi či kočce vejce a mléko, obojí nejlepší z domácího chovu, a podle mé zkušenosti nejkvalitnější čistě vegetariánské bio krmivo yarrah  u psa či čistě vegetariánské krmivo ami pro kočky (podle mé zkušenosti pes ani kočka nepřežije pouze na čistě vegetariánském krmivu yarrah pro psy, resp. ami cat pro kočky, i když výrobce uvádí, že jde o kompletní krmivo, při dlouhodobém užívání pouze čistě vegetariánského krmiva ami dog můj pes trvale dávil žlutou vodu), které podle mé zkušenosti zvířatům chutná, a sledujeme nastoupení příznaků alergické reakce zvířat na tato krmiva. Příznaky alergické reakce na tato krmiva jsou dávení, zvracení, drbání či průjmy psa či kočky, po nastoupení této alergické reakce psovi či kočce okamžitě podáme 200 gramů zmražené mršiny zvířete, kterou odsekáme sekáčkem na maso ze zmražené mršiny zvířete. Poté zopakujeme celý výše uvedený postup stravy psa či kočky bez mrtvol zvířat pouze s výše uvedenými vejci a mlékem a krmivem yarrah  u psa či ami cat u kočky a po opětovném nastoupení výše uvedené alergické reakce určíme počet dnů, které zvíře vydrželo s 200 gramy mršiny zvířete a spočítáme vydělením 200 gramů mršiny zvířete tímto počtem dnů minimální množství mršiny zvířete, které musíme dávat kočce či psu při výše uvedeném krmení bez mrtvol zvířat, aby kočka či pes zůstali zdraví. Zároveň, i když dodržujeme toto minimální množství mršin zvířat, tak při nastoupení výše uvedených alergických reakcí u psa či kočky mu musíme podat dodatečné větší množství mršiny zvířete, abychom tohoto psa či kočku neohrozili životu nebezpečným alergickým šokem. Nejvarovnějším ohrožením smrtí z výživové nedostatečnosti při výše uvedeném vegetariánském krmivu psa či kočky, zásadně neaplikujeme-li správně shora uvedený postup, jsou pohybové-motorické problémy psa nebo kočky, při jejich objevení je nutno vždy okamžitě vyhledat veterináře, který zpravidla zvířeti aplikuje injekčně vitamíny z mrtvol zvířat a dále je třeba po dobu rekonvalescence zvířete obnovit standardní stravu (tj. masové konzervy) psa či kočky. Možná nadbytečné u zvířat, avšak nezbytné pro člověka je převařit mršiny zvířat v několika vodách. K člověku při alergii při dlouhodobé ovo-lakto vegetariánské dietě blíže viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#7 .

Výše uvedený postup milosrdného krmení aplikuji s úspěchem u sebe a dále již 4 roky u svého psa (do 07/2013 čistě vegetariánské krmivo ami dog), který v roce 2013 dovrší věk 7 let, který potřebuje při shora uvedené ovo-lakto vegetariánském způsobu krmení dle shora uvedeného výpočtu při své váze cca 10 kg minimálně 10 gramů mršiny zvířete na den (tj. když mu např. dám 120 gramů mršiny zvířete, tak mu to vydrží maximálně na 12 dnů) a kterému pravidelně nechávám dělat kompletní rozbor krve u veterináře, i podle posledního kompletního rozboru krve mého psa u veterináře z 20.2.2013 je můj pes při této stravě zcela zdraví (tj. má všechny hodnoty krve v pořádku).

Literatura:
http://www.amipetfood.com/ : Ami Pet food, Itálie) , http://www.spvzt.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.yarrah-bio.cz/content/1-psi : Yarrah Bio vegetariánské/veganské krmivo, Yarrah Organic Petfood B.V., Holandsko  

1.2 Ke zvířatům přátelské hnojivo rostlin vyráběné pouze z masokostní moučky z mrtvol z přirozeného úhynu, tj. nikoliv z porážky zvířat


Toto rostlinné hnojivo rostlin je vyráběno pouze z převařených vedlejších živočišných produktů z kafilérie tzv. 2. kategorie (zásadně uhynulých, tj. nikoliv poražených zvířat) - masokostní moučky a navíc je možno provést dodatečnou veterinární zkoušku mikrobiologické kultivace na přítomnost bakterií v tomto hnojivu nejlépe v nějaké soukromé veterinární laboratoři. Zkrmování tohoto hnojiva z kadáverů psům a kočkám je právními předpisy zakázáno, zejména z důvodu tlaku Evropské unie, i když do roku 2003 byla tato masokostní moučka zkrmována v České republice hospodářským zvířatům. Prodej tohoto hnojiva je přísně státem regulován a veterinárně přísně kontrolován. V České republice toto hnojivo prodává v minimálním množství po 50 kilogramech např. společnost ASAP s.r.o. (viz  
http://www.asap.cz/ ), tel. 00420 569408111, 582 56 Věž č.p. 145, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, Česká republika, avšak pouze registrovaným zemědělcům či podnikatelům s živností opravňující k prodeji hnojiv.
 
Literatura:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kafil%C3%A9rie ,  http://www.mvcr.cz/clanek/kadaver.aspx : Ministerstvo vnitra České republiky, POJMY Kadáver , http://www.mechanizacezemedelstvi.cz/zivocisna-vyroba/Masokostni-moucka-z-kadaveru-zakazana__s45x12794.html : Helena Adamová , https://www.firmy.cz/detail/289246-asap-vez.html : ASAP s.r.o., asanace odpadů živočišného původu a prodej kůží

1.3 Brambory ze symbiotického zemědělství


Brambory vypěstované v symbiotickém zemědělství, které nezasahuje proti jejich škůdcům vyjma případu jejich přemnožení. Viz 
Symbiotické zemědělství a přírodovědecké experimenty prokazující Filosofii rovnováhy či detailně kniha ve formátu: html .

1.4 Ke zvířatům přátelská kosmetika Oriflame

- Sociální a etické normy
My jsme zavázání obchodovat s produkty, které jsou v souladu s našimi vlastními sociálními a etickými normami, a těmito z našich zákazníků.
Oriflame péčuje o blahobyt zvířat a ohrožené druhy a my máme vysoké standardy pro všechny materiály našich zdrojů:
My neužíváme zvířecí kožešinu a jen přijmáme kůži z dobytka který byl chovaný k lidské spotřebě.
Pro některé produkty, my užíváme selektivně zdrojové zvířecí -produkty - jako je včelí vosk a med, lanoliny odvozeniny (výměšek z vlny - nosících zvířat) a mléčné výrobky.
My neužíváme uškubnuté zvířecí chlupy nebo peří a jen přijmáme zvířecí chlupy a peří odřezaná ze živých (bez bolestně), zdomácnělých zvířat včetně poníka, kozy a kance.
My užíváme rybí olej z udržitelných řízených zásob v naších zdraví potravinových doplňcích řadách. 
Nikdy jsme netestovali naše produkty nebo přísady na zvířatech v nějakém /žádném/ stupni během vývoje výrobku. Vždy jsme obhajovali alternativní zkušební metody a užíváme poslední (vědecké) in - vitro (ne-zvířecí) metody pro jakékoliv testy které nejsou příslušné k lidským dobrovolníkům - například, oční podráždění. 
Nicméně, v jistých zemích musíme předložit naše hotové výrobky pro další testování z regulačních důvodů. Když to je ten případ, my nabízíme další bezpečnostní záruky a zkoušíme přesvědčit příslušné úřady, aby akceptovali tyto data. Také pracujeme s Evropskou kosmetickou obchodní asociací, Kosmetika Evropa, abychom vnesli tyto druhy místních zákonů do bližšího připojení k evropským předpisům. Když jsme neúspěšní, my musíme příležitostně - a neochotně - předložit hotové výrobky pro další testování, které může zahrnovat testování na zvířatech. Pro více podrobností, prosím podívejte se naše politika k testování na zvířatech.
 
Pro více podrobností prosím se podívejte naše politika k testování na zvířatech, http://corporate.oriflame.com/SUSTAINABILITY/Responsibility-for-Animal-Welfare/ : Oriflame Cosmetics Global SA, Švédsko

See
http://corporate.oriflame.com/SUSTAINABILITY/Products/Social--Ethical-Standards/ : Oriflame Cosmetics Global SA, Švédsko

- cíl 7: Zaměření se na inovaci
 
Závazek: Z 2015, spustit aspoň jednu udržitelnou Oriflame inovaci výrobku ročně, například inovativní Ecobeauty řada.
Postup: Dokončený. V roce 2015 všechny naše nové jiné produkty jsme vypustili s tekutinami přírodního původu, například jako mák, skořápky mandlí, křemen a cukr. V roce 2016 uvidíme znovu-spuštění víc rafinovaně luxusní Ecobeauty řady, která zahrne nějaké certifikované bio (oganické) péče o pleť produkty a certifikované Fairtrade péče o pleť produkty.  

Viz
http://corporate.oriflame.com/SUSTAINABILITY/Products/Social--Ethical-Standards/ : Oriflame Cosmetics Global SA, Švédsko

/ Zdroj v originále:

- Social and ethical standards
We are committed to marketing products that meet our own social and ethical standards, and those of our customers.
Oriflame cares about animal welfare and endangered species and we have high standards for all materials we source:
We do not use animal fur and only accept leather from cattle that have been bred for human consumption.
For some products, we use selectively sourced animal by-products – such as beeswax and honey, lanolin derivatives (a secretion from wool-bearing animals) and dairy products.
We do not use plucked animal hair or feathers and only accept animal hair and feathers cut from living, domesticated animals including pony, goat and boar.
We use fish oil from sustainably managed stocks in our Wellness food supplements range. 
We have never tested our products or ingredients on animals at any stage during product development. We have always advocated alternative test methods and use the latest in-vitro (non-animal) methods for any tests that are not appropriate for human volunteers – for example, eye irritancy.
However, in certain countries we have to submit our finished products for additional testing for regulatory reasons. When this is the case, we offer other safety guarantees and try to persuade the relevant authorities to accept this data. We also work with the European Cosmetic Trade Association, Cosmetics Europe, to bring these kinds of local laws into closer alignment with European regulations. When unsuccessful, we must occasionally – and reluctantly – submit finished products for further testing, which may include animal testing. For more details, please see our policy on animal testing.

For more details please see our policy on animal testing, http://corporate.oriflame.com/SUSTAINABILITY/Responsibility-for-Animal-Welfare/ : Oriflame Cosmetics Global SA, Švédsko

See
http://corporate.oriflame.com/SUSTAINABILITY/Products/Social--Ethical-Standards/ : Oriflame Cosmetics Global SA, Švédsko

- Goal 7: Focus on innovation

Commitment: From 2015, launch at least one sustainable Oriflame product innovation annually, for example the innovative Ecobeauty range.
Progress: Completed. In 2015 all of our new scrub products launched with natural origin beads, e.g. poppy seed, almond shell, silica and sugar. In 2016 we will see the re-launch of a more refined, luxurious Ecobeauty range which will include some certified organic skincare products and certified Fairtrade skincare products.
 
See
http://corporate.oriflame.com/SUSTAINABILITY/Products/Innovation-and-Development/Goals--Commitments/ : Oriflame Cosmetics Global SA, Švédsko
 

1.5 Ke zvířatům přátelská vegetariánská drogerie Almawin

- Řada výrobků AlmaWin představuje maximálně ekologické složení ve spojení s vynikajícími pracími a čisticími účinky, tedy efektivní prostředky vhodné i pro citlivou pokožku.
 
S výrobky AlmaWin si můžete být jisti maximální přírodností, jednoduchostí a hlavně účinností.
Tyto tři zásady jsou totiž pro AlmaWin nejdůležitější. Cílem je, aby přírodní drogerii mohl používat každý a nemusel se trápit nad špatným výsledkem.
 
Motivací pro vznik AlmaWinu byl růst alergických onemocnění a zvyšující se znečištění životního prostředí. Zároveň si byl AlmaWin vědom časové vytíženosti zákazníků a jejich potřeby prát a uklízet na jedné straně ekologicky a na druhé rychle a bez komplikací. Aby stále naplňoval tuto vizi AlmaWin neustále sleduje vývoj nových ingrediencí a zlepšuje složení výrobků pro maximální dermatologickou snášenlivost, ekologičnost a rychlý a efektivní účinek.
Všechny použité suroviny ve výrobcích AlmaWin jsou rostlinného původu, pokud možno s BIO certifikací.
Všechny čisticí prostředky AlmaWin jsou vysoce koncentrované, a proto balení vydrží déle a je účinnější.
Většina přípravků AlmaWin je účinná až po promíchání s vodou!
 
Sortiment zahrnuje širokou řadu čisticích prostředků pro domácnost, prací prášky v sypké i tekuté podobě a přípravky do myčky.
 
AlmaWin záruka kvality
 100% bez ropných surovin
 100% bez fosfátů
 100% bez NTA a EDTA 100% biologicky rozložitelný
 100% bez barviv a optických bělidel
 100% bez syntetické parfemace
 100% bez GMO
 100% bez konzervantů
 Vhodný pro všechny teploty (20-60°C)
 Netestováno na zvířatech.
 Certifikace ECO GARANTIE kontroluje kvalitu a ekologická kritéria.

Viz:  
https://www.almawin.cz/rubrika/napsali-o-nas/ : Natures Care CZ s.r.o., 768 04 Střílky

1.6 Ke zvířatům přátelská drogerie Ecover

- "Testuje Ecover na zvířatech?"
 
Ne. My jsme jedním z více než 600 společností celosvětově, které jsou Skákajícím králíčkem certifikovány - to je důvod, proč my zobrazujeme Skákajícího králíčka logo na našich produktech.
 
Skákající králíček certifikace je mezinárodní zlatý standard a nejvíce důvěřovaná známka pro zvířecí ne-testované spotřebitelské produkty, vydáno Cruelty Free International - Krutosti (vivisekce-za živa, bez umrtvení řezání) osvobození mezinárodní (CFI).
 
CFI je vedoucí organizace pracující celosvětově odepsat pokusy na zvířatech do učebnic dějin. Vzdělávání, výzvy a podněty jiných napříč zeměkoulí k respektování a ochráně zvířat, oni pracují neúnavně vyšetřit a vystavit realitu života zvířat v laboratořích, vzdorují rozhodnutí-tvořitelů, aby učinili kladný rozdíl pro zvířata, a šampiónují lepší vědu a žití osvobozené od krutosti. S historií založenou přes 100 let, CFI je široce respektovaná autorita v otázkách testování na zvířatech a často vyzývána vládami, médii, společností a úředními orgány o radu nebo o odborný názor. Oni inspirovali generace politiků, rozhodnutí-tvořitelů a soucitných lidí, že mají význam zvířata užívaná v experimentech.
 
Dovězte se o více organizaci, která je vášnivá o pomáhání obchodům demonstrovat že jejich produkty jsou od krutosti svobodné, https://www.crueltyfreeinternational.org/ : Cruelty Free International, London, United Kingdom

Viz
https://www.ecover.com/global/faq/does-ecover-test-on-animals/ : Ecover company, Malle, Belgium

/ Zdroj v originále:

- “Does Ecover test on animals?”

No. We’re one of over 600 companies worldwide who are proud to be Leaping Bunny certified – which is why we display the Leaping Bunny logo on our products.

The Leaping Bunny certification is the international gold standard and most trusted stamp of approval for non-animal tested consumer products, issued by Cruelty Free International (CFI).

CFI is the leading organisation working globally to consign animal experiments to the history books. Educating, challenging and inspiring others across the globe to respect and protect animals, they work tirelessly to investigate and expose the reality of life for animals in laboratories, challenge decision-makers to make a positive difference for animals, and champion better science and cruelty free living. With a history spanning over 100 years, CFI is a widely respected authority on animal testing issues and frequently called on by governments, the media, corporations and official bodies for advice or expert opinion. They have inspired generations of politicians, decision-makers and compassionate people to make a difference for animals used in experiments.

Find out more about an organisation that’s passionate about helping businesses to demonstrate that their products are cruelty free, https://www.crueltyfreeinternational.org/ : Cruelty Free International, London, United Kingdom

See
https://www.ecover.com/global/faq/does-ecover-test-on-animals/ : Ecover company, Malle, Belgium


1.7 Vegetariánské krmiva ami dog pro psy a ami cat pro kočky
 
- Produkty pro psy Ami má vždy odpověď pro vašeho psa. Ami Dog garantuje výživu, ale také zdraví, krásu a vitalitu. Také kosti pečovatelské zákusky jsou zdravě a přírodní. Viz
http://www.amipetfood.com/en/products/products-for-dogs : Ami Pet food, Itálie

- Produkty pro kočky Ami je s vaší kočkou v každém jídle. Výživa je zaručená Ami Cat, krmivo, které zajišťuje zdraví, krásu a vitalitu. Viz
http://www.amipetfood.com/en/products/products-for-cats : Ami Pet food, Itálie

- Ami je na světě první krmivo pro domácí zvířátka (obchodní) společnost 100% vegetariánská. A vždy bude.
100% vegetariánský světový domácích mázlíčků trhu vůdce
Ami operuje ve víc než 25 zemích po celém světě. Ami je důkaz že je možné vytvořit a udržet společnost respektující přírodu, člověka a zvířata.
My pracujeme stále nejen pro firemní úspěch, ale prosazujeme šíření udržitelné kultury a ekonomiky.
Rovnováha je naše hlavní inspirace, která pomáhá nám zaměřit se na naše projekty a cíle.
 
- Odpověď je rovnováha.
Společně se "zdravím" a "dobrotou", proč ne...
Naše produkty respektují (životní) prostředí, oni jsou dělané s recyklovanými materiály a surovinami bez konzervačních látek nebo umělých barev. Ami produkty následují přírodu. Oni poskytují všechny nutriční potřeby a často řeší alergie nebo výživové nesnášenlivostní problémy pomáhání našim přátelům mít zdravější, delší a dynamický život.
Ami není jen kvalitní značka, ale znamení konkrétní, ekologické a etické kultury.
 
Viz
http://www.amipetfood.com/en/start : Ami Pet food, Itálie

Má poznámka: vegetariánská krmiva pro psy a kočky nahrazují maso pro tyto masožravce do značné míry, přesto však jde zřejmě pouze o částečnou náhradu masa v jejich potravě, jinak jim hrozí alergický šok a jiné závažné zdravotní problémy, kočky na rozdíl od psů musí mít ve vegetariánském krmivu ami cat synteticky vyráběný taurin, jinak jim hrozí naprosté oslepnutí

/ Zdroj v originále:


- Products for dogs Amì has always the answer for your dog. Amì Dog guarantees nutrition, but also health, beauty and vitality. Also Bone Care snacks are healthy and natural. See
http://www.amipetfood.com/en/products/products-for-dogs : Ami Pet food, Itálie

- Products for cats Amì is with your cat in every meal. The nourishment is guaranteed by Amì Cat, the food that assures health, beauty and vitality. See
http://www.amipetfood.com/en/products/products-for-cats : Ami Pet food, Itálie

- Amì is the first pet food company in the world 100% vegetable. And always will be.
The 100% vegetable World Pet Market Leader
Amì operates in more than 25 countries all over the world. Amì is the proof that it is possible to create and sustain a society respecting nature, human and animals.
We work constantly not only for the company success, but to promote the spread of a sustainable culture and economy.
Equilibrium is our main inspiration, that helps us to focus on our projects and goals.

- The answer is equilibrium.
Together with "health" and "goodness", why not...
Our products respect environment, they are made with recycled materials and raw materials without preservatives or artificial colors.
Amì products follow nature. They provide all nutritional needs and often solve allergies or alimentary intolerance problems helping our friends to have a healthier, longer and dynamic life.
Amì is not only a quality brand but the sign of a concrete, ecological and ethical culture.

See
http://www.amipetfood.com/en/start : Ami Pet food, Itálie

1.8 Vegetariánské krmivo yarrah bio

- Yarrah Bio vegetariánské/veganské krmivo pro psy je dobře stravitelné, chutné krmivo. Neobsahuje žádné maso ani masné vedlejší produkty. Vegetariánské/veganské ekologické krmivo obsahuje všechny důležité složky ve vyváženém množství pro zdravý a aktivní psí život.

- Yarrah vegetariánské/veganské krmivo nedoporučujeme pro březí nebo kojící feny.
Zásady Yarrah:
žádné produkty Yarrah nejsou testovány na zvířatech
krmivo neobsahuje zbytky antibiotik, herbicidů ani pesticidů
neobsahuje chemické přídavky nebo mléčné produkty
neobsahuje přídavky chemických barviv, dochucovadel nebo aromat
neobsahuje umělé konzervační látky
krmivo neobsahuje geneticky pozměněné organismy
100 % biologické, se známkou EKO, výroba a zpracování podle standardů EU

Viz
http://www.zoohit.cz/shop/psi/granule/yarrah_biokrmivo/adult/122649?gclid=CL6Jj93xvdQCFYU_GwodCJMEDw : Yarrah Bio Vegan krmivo pro psy s baobabem a kokosovým olejem, Zooplus AG, Munich, Germany, Pet Food

Má poznámka: vegetariánská krmiva pro psy a kočky nahrazují maso pro tyto masožravce do značné míry, přesto však jde zřejmě pouze o částečnou náhradu masa v jejich potravě, jinak jim hrozí alergický šok a jiné závažné zdravotní problémy

/ Zdroj v originále:

- Yarrah Bio vegetarian/veganic food for dogs is good digestible, tasty food. It does not contain any meat either meat by - products. Vegetarian/veganic ecological food contains all important components in well - balanced quantity for health and active dog's life.  
 
Yarrah vegetarian/veganic food we do not recommend for pregnant or nursing female dogs. 
Principles of Yarrah: 
No products Yarrah are tested on animals
food does not contain remnants of antibiotics, herbicides either pesticides 
it does not contain chemical additives or dairy products 
it does not contain additives of chemical dyes, flavors or aroma
it does not contain artificial conserving substances
food does not contain genetically modified organisms
100 % biologic, with mark EKO, production and treatment by standards EU (European Union)

See
http://www.zoohit.cz/shop/psi/granule/yarrah_biokrmivo/adult/122649?gclid=CL6Jj93xvdQCFYU_GwodCJMEDw : Yarrah Bio Vegan krmivo pro psy s baobabem a kokosovým olejem, Zooplus AG, Munich, Germany, Pet Food

...

 


Nahoru